Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3161-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3161-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3161-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3161-ЕП/НС

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“, подписано от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов – представляващи коалицията, заведено под № 9 на 24 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението, в което е посочено и съкратено наименование: Коалиция „ПП-ДБ“, са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ между партия „Продължаваме Промяната“, партия „Волт“, партия „Демократи за силна България“ (ДСБ) и партия „Движение Да България“, за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява заедно от Кирил Петков Петков, Асен Васков Василев, Христо Любомиров Иванов и Атанас Петров Атанасов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „Продължаваме Промяната“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 34/2022 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ВОЛТ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 36/2018 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-16 състав, по ф.д. № 6019/2004 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 18/2017 г.

6. Образци от подписите на представляващите коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“. 

Коалицията няма печат.

7. Образци от подписите на представляващите партия „Продължаваме Промяната“.

8. Образци от подписите на представляващите партия „ВОЛТ“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“. 

10. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.

11. Образец от печата на партия „Продължаваме Промяната“.

12. Образец от печата на партия „ВОЛТ“.

13. Образец от печата на партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“.

14. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“.

15. Банков документ от 22.04.2024 г. от УниКредит Булбанк АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

16. Банков документ от 22.04.2024 г от УниКредит Булбанк АД от 22.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

17. Уведомление от 19.04.2024 г. от УниКредит Булбанк АД за банкова сметка на името на партия „Продължаваме Промяната“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

18. Уведомление от 19.04.2024 г. от УниКредит Булбанк АД за банкова сметка на името на партия „Продължаваме Промяната“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

19. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

20. Декларация – съгласие по чл. 128, ал. 2 ИК – 3 бр.

21. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Към преписката са приложени удостоверения, издадени от Сметната палата, че партия „ВОЛТ“, партия „ДЕМОКРАТИ ЗА СИЛНА БЪЛГАРИЯ“ и партия „ДВИЖЕНИЕ ДА БЪЛГАРИЯ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., а партия „Продължаваме Промяната“ е представила финансови отчети за 2022 и 2023 г.

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на коалицията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, съгласно чл. 142, ал. 4 ИК и раздел V, т. 27 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: КОАЛИЦИЯ ПРОДЪЛЖАВАМЕ ПРОМЯНАТА – ДЕМОКРАТИЧНА БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Войнов

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЛГ/ЕИ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:28 на 29.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация