Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3159-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3159-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3159-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3159-ЕП/НС

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ВЕЛИЧИЕ“, представлявана от Албена Георгиева Пекова, чрез упълномощения представител С. И. Б., заведено под № 18 на 24 април 2024 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверение за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.04.2024 г. от СГС, VI-14 състав, по ф.д. № 35/2023 г.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Вносна бележка, издадена от Пощенска банка (Юробанк България АД) от 19.04.2024 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

5. Вносна бележка, издадена от Пощенска банка (Юробанк България АД) от 19.04.2024 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

6. Банков документ от Пощенска банка (Юробанк България АД) за актуална банкова сметка на партия „ВЕЛИЧИЕ“, по която ще се обслужва предизборната кампания. 

7. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Пълномощни в полза на С. И. Б.

9. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 6260 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ПП ВЕЛИЧИЕ

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансов отчет за 2023 г., издадено от Сметната палата. 

От протокол с вх. № ЦИК-ЕПНС-20-166 от 24.04.2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО” в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЕЛИЧИЕ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 133, ал. 3, т. 5 от Изборния кодекс за наличие на необходимите 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на партия „ВЕЛИЧИЕ“.

Спазени са изискванията на чл. 133 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК за регистрация на партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ВЕЛИЧИЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор е: ПП ВЕЛИЧИЕ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Войнов

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ЙГ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:29 на 23.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация