Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3135-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3135-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3135-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3135-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: състезателна процедура с договаряне за възлагане на обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции“

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1 и т. 29, чл. 18, ал. 1, чл. 212, чл. 213а, ал. 2 във вр. с чл. 213, ал. 3, във връзка с § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс, § 39, ал. 3 от Преходните и заключителни разпоредби на Закона за изменение и допълнение на Изборния кодекс и чл. 73, ал. 2, т. 1, буква „в“  и буква „г“,  чл. 18, ал. 1, т. 3 и чл. 76 от Закона за обществените поръчки (ЗОП) и чл. 34, ал. 1 ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от Правилника за прилагане на ЗОП (ППЗОП), във връзка с Решение № 3050-ЕП/НС от 9 април 2024 г. на ЦИК за откриване на процедурата, Заповед № 22-АД от 23.04.2024 г. на председателя на ЦИК за назначаване на комисия за провеждане на процедурата, отразените резултати в Протокол № 1 от 23.04.2024 г. от работата на комисията, решение по протокол № 507 от 23.04.2024 г. на ЦИК и предвид следните МОТИВИ:

1. Извършеното разглеждане на подадените заявления за участие в процедурата за всяка от обособените позиции, отразено в Протокол № 1 от работата на комисията, съставен на основание чл. 103, ал. 3 от ЗОП, във връзка с чл. 55, ал. 1 от ППЗОП;

2. Съответствието на кандидатите с предварително обявените от възложителя изисквания към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и липсата за основания за отстраняване, Централната избирателна комисия 

 

Р Е Ш И:

 

I. ОБЯВЯВА:

Кандидатите за всяка от обособените позиции, които отговарят на изискванията към лично състояние и съответствието с критериите за подбор и за които не са налице основания за отстраняване, и следва да бъдат поканени да представят първоначални оферти за обществена поръчка с предмет: „Дейности по осигуряване на машинното гласуване в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., съгласно техническите спецификации и условията на договорите, с две обособени позиции: Обособена позиция № 1: Профилактика/диагностика (тестване  на СУЕМГ и на вградените в нея периферии – принтер и четец на смарт карти), подготовка, инсталиране на операционна система и приложния софтуер, параметризиране и окомплектоване на СУЕМГ, техническо обслужване на СУЕМГ в предизборния и изборния ден по места/съответната избирателна секция и осигуряване на Център за поддръжка при възникнали проблеми със СУЕМГ в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители и Обособена позиция № 2: Транспорт на СУЕМГ до избирателните секции в страната и логистично осигуряване на СУЕМГ в предизборния и следизборния ден в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители“, както следва: 

- за обособена позиция № 1 - „СИЕЛА НОРМА“ АД; 

- за обособена позиция № 2 - „СИЕЛА НОРМА“ АД.

 

II. ОДОБРЯВА поканата за представяне на оферти за всяка от обособените позиции.

На основание чл. 55, ал. 2 от ППЗОП, настоящото решение и поканата да се изпрати до избрания кандидат за всяка от обособените позиции.

Настоящото решение подлежи на обжалване пред Върховния административен съд в тридневен срок от публикуването, съответно от получаването на решението, съгласно § 3 от Допълнителните разпоредби на Изборния кодекс.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

                                                                                Севинч Солакова

ЕВ/МР

news.modal.header

news.modal.text

Към 23:10 на 25.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация