Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3133-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3133-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3133-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3133-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“, подписано от Димитър Александров Митев – представляващ коалицията, заведено под № 2 на 19 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ между партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ и партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Димитър Александров Митев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-13 състав, по ф.д. № 5930/1998 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-9 състав, по ф.д. № 1309/1997 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-1 състав, по ф.д. № 10615/2000 г.

5. Образец от подписа на представляващия коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“.

6. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“.

7. Образец от подписа на представляващия партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“.

10. Образец от печата на партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“.

11. Образец от печата на партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“.

Коалицията няма печат.

12. Банков документ от „Уникредит Булбанк“ АД от 19.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

13. Банков документ от „Уникредит Булбанк“ АД от 19.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

14. Банкова референция с изх. № 0296-42-000234 от 16.04.2024 г. от „Уникредит Булбанк“ АД за банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

15. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

16. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4546 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛДЕМОКРАЦИЯ – ЕВРОЛЕВИЦА“, партия „ОБЕДИНЕН БЛОК НА ТРУДА БЪЛГАРСКИ ЛЕЙБЪРИСТИ“ и партия „РОДОЛЮБИЕ 2000“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-116 от 22 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“.

Налице са условията по чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

Регистрира коалиция „КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: КОАЛИЦИЯ НА РОЗАТА

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ГБ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:46 на 18.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация