Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2572-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2572-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2572-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2572-МИ

София, 2 октомври 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик

В Централната избирателна комисия чрез ОИК – Балчик е постъпила жалба с вх. № МИ-15-531 от 01.10.2023 г. от Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик. Преписката по оспорваното решение е окомплектована и изпратена от ОИК – Балчик.

С решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. ОИК – Балчик е заличила регистрацията на Наталия Петрова Георгиева като кандидат за кмет на кметство с. Гурково и като кандидат за общински съветник под № 18 в кандидатската листа, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“ за участие в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г.

С подадената чрез ОИК до ЦИК жалба Наталия Петрова Георгиева оспорва решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. ОИК – Балчик в частта му, с която ОИК е заличила регистрацията на Наталия Петрова Георгиева като кандидат за кмет на кметство с. Гурково, като се твърди неправилност и незаконосъобразност и се иска отмяна на оспорваното решение в тази му част. Подробно изложените обстоятелства и твърдения в жалбата, на които се основава оспорването на горепосоченото решение, обобщено се заключават в това, че жалбоподателят не е подавала заявление и неправомерно в системата на ГД „ГРАО“ за нея е отразен настоящ адрес „Германия“. Жалбоподателят в жалбата си потвърждава факта, че има придобито гражданство във Федерална република Германия, но същевременно с това твърди, че постоянния и настоящия й адрес съвпадат, като за регистрация на постоянния си адрес в с. Гурково е подала заявление на 20.05.2021 г.

Централната избирателна комисия след като разгледа и обсъди материалите в административната предписка в цялост приема жалбата за допустима, като подадена от лице с правен интерес и в предвидения от закона срок срещу акт подлежащ на обжалване, но по същество същата се явява неоснователна.

Видно от текста на оспорваното решение, както и от всички документи, съдържащи се в административната преписка и служебно известните на ЦИК, на основание извършена от ГД „ГРАО“ проверка по т. 1 от Решение № 2460-МИ от 18.09.2023 г. на ЦИК се установява несъответствие на кандидата за кмет на кметство, жалбоподател в настоящото производство, с изискването за уседналост, поради наличието на регистрация по настоящ адрес в чужбина – Германия 6 месеца преди датата на изборите. Жалбоподателят е изложил своите твърдения и аргументи за неправомерно отразяване на адрес в чужбина като неин настоящ адрес в системата на ГД „ГРАО“, но Централната избирателна комисия не е компетентният орган, осъществяващ контрол в административното производство по извършване на регистрации или дерегистрации на постоянни и настоящи адреси на гражданите по Закона за гражданската регистрация. Посочените в Закона за гражданската регистрация актове подлежат на съдебен контрол по реда на Административнопроцесуалния кодекс пред съответния административен съд.

Решението на ОИК – Балчик е законосъобразно, прието е при спазване на законовите разпоредби и приложимите решения и указания на Централната избирателна комисия.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

ОТХВЪРЛЯ жалбата на Наталия Петрова Георгиева – кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик, предложена от коалиция „Продължаваме Промяната – Демократична България“, срещу решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик в частта му, с която е заличена регистрацията на Наталия Петрова Георгиева като кандидат за кмет на кметство с. Гурково, община Балчик.

ПОТВЪРЖДАВА Решение № 78-МИ от 28.09.2023 г. на ОИК – Балчик в оспорената му част.

Решението на ОИК – Балчик в потвърдената с настоящото решение част подлежи на обжалване пред Административен съд – Добрич, чрез ОИК – Балчик, в тридневен срок от обявяване на настоящото решение.

        

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

ГС/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:19 на 07.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация