site.btaИкономически университет – Варна започва академичната 2022/23 г. с нова хибридна "облачна" инфраструктура

Икономически университет – Варна започва академичната 2022/23 г. с нова хибридна "облачна" инфраструктура
Икономически университет – Варна започва академичната 2022/23 г. с нова хибридна "облачна" инфраструктура
Сградата на университета. Снимка: Архив

Икономически университет – Варна (ИУ) разполага с хардуерна конфигурация от сървъри и мрежови компоненти, покриващи съвременните изисквания за дисково пространство, размер на оперативната памет и изчислителната мощност в унисон с новото поколение технологии, годни за създаване на Big Data съдържание и изкуствен интелект. Тя включва сървъри за видео обработка и системи за провеждане на видео лекции и упражнения. Създадени са условия за провеждане на електронно базиран учебен процес въз основа на споделянето на ресурси между ИУ – Варна и висшите училища – партньори в проекта, съобщиха от екипа на ИУ.

Oбновяването и модернизирането на наличната образователна инфраструктура с цел осигуряване на комфортна и споделена качествена среда за обучение на младите хора са сред приоритетите на Икономически университет – Варна – първото икономическо висше училище в България. Създаването на условия за споделена хибридна "облачна" инфраструктура е станало възможно в рамките на изпълнение на проект №BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“, финансиран от ОП „Наука и образование за интелигентен растеж” 2014 – 2020, съфинансирана от Европейския социален фонд на ЕС, в комбинация с инвестиционни разходи, реализирани със собствени средства на висшето училище, разказват от учебното заведение.

За обезпечаване на нормалното функциониране на сървърите и надеждността при експлоатацията на хибридната инфраструктура, разположена на територията на Икономически университет – Варна, е осигурена и обновена изолирана зала с контрол на достъпа, климатична система, двойно електро захранване, включително UPS система за осигуряване непрекъснатост на захранването, дизел генератор (агрегат), пожароизвестителна и сигнално-охранителна системи. Системи за следене на параметрите на околната среда също са част от функциите на сървърните шкафове.   

Проект BG05M2OP001-2.016-0002 „Модернизация на висшето образование за постигане на интердисциплинарно и иновативно обучение в условията на цифрова трансформация“ се изпълнява в партньорство с Технически университет – Варна, Висшето военноморско училище „Никола Й. Вапцаров“ и Шуменския университет „Епископ Константин Преславски“. 

Освен споделената хибридна "облачна" инфраструктура, създадена в различни форми във всяко от висшите училища – партньори за целите на учебния процес, четирите университета подписаха общо шест споразумения за съвместно обучение на студенти по четирите специалности, създадени в рамките на проекта, чиито пилотни приеми на студенти са за учебна година 2022/2023 г.  Те са без такси за пилотните випуски за специалностите в степен „магистър“ и без такса за първата година за пилотния випуск специалността в степен (ОКС) „бакалавър“: специалност „Data science”, ОКС „бакалавър“: прием: ИУ – Варна, партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ШУ „Епископ К. Преславски“; специалност „Интегрирани системи за дистанционно наблюдение и контрол“, ОКС „магистър“: прием: ШУ „Епископ К. Преславски“, партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ИУ-Варна; прием: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, партньори: ШУ „Епископ К. Преславски“ и ИУ-Варна.  За специалност „Уеб дизайн и сигурност” ОКС „магистър“: прием: ШУ „Епископ К. Преславски“, партньори: ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“ и ИУ-Варна; специалност „Съвременни системи в земеделието“, ОКС „магистър“: прием: ШУ „Епископ К. Преславски“, партньори: ТУ -Варна и ИУ-Варна; Прием: ТУ – Варна; партньори: ШУ „Епископ К. Преславски“ и ИУ-Варна.

Четирите специалности са с мултидисциплинарен характер, включват дисциплини от различни професионални направления и обучението се осъществява от членовете на академичните състави на Икономически университет – Варна, ВВМУ „Никола Й. Вапцаров“, Технически университет – Варна и Шуменски университет „Епископ Константин Преславски“.

Продължава приемът в най-новата бакалавърска специалност „Data Science“ в Икономически университет – Варна за учебната 2022/23 г. Тя е в платена форма на обучение без такса за първата година, защото двата семестъра се финансират от проекта.

„Data Science“ е с 4-годишен курс на обучение в 8 семестъра в Професионално направление 4.6 „Информатика и компютърни науки“. План-приемът за първата 2022/2023 година е в Икономически университет – Варна, а преподавателският състав е от трите висши училища. Учебният план съдържа общо 42 дисциплини: 28 за Икономически университет – Варна; 7 дисциплини – Шуменски университет и също 7 дисциплини – ВВМУ. 

Обучението по специалността ще се осъществява на широка научна, теоретична и практическа основа с използване на съвременни методи, средства и информационни технологии. Учебният план е съставен при отчитане мнението на потребители на кадри, на студенти и предвид добрите образователни практики по предлагане на аналогични учебни програми в България и в чужбина. Целта е да се формират у студентите знания, умения и компетенции за изпълняване на разнообразни дейности в областта на организацията, администрирането, интегрирането на данни, извършване на интелигентни бизнес анализи и извличане на нови знания от данните. Сред дисциплините, които ще се изучават, са: "Изкуствен интелект", "Интернет на нещата", "Облачни технологии", "Големи данни",  "Криптиране и защита на данни". Програмата по „Data Science” ще подготвя квалифицирани професионалисти, които да: работят в бизнес организации (в т.ч. ИТ фирми) и в структурите на публичната администрация; могат ефективно да изпълняват задълженията си на информатици, специалисти в разработката на анализите на данни; създават и прилагат съвременни ИТ решения; мислят креативно, анализират бизнес и информационни процеси.

 

/ТС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 05:41 на 24.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация