Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1828-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1828-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1828-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1828-НС

София, 27 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от Асоциация „Прозрачност без граници“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 7-1 от 27.03.2023 г. от Асоциация „Прозрачност без граници“, представлявана от Калин Костадинов Славов, чрез упълномощения представител Ваня Георгиева Кашукеева регистрирано с Решение № 1721-НС от 1 март 2023 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Калин Костадинов Славов в полза на 4 (четири) лица – представители на Асоциация „Прозрачност без граници“ за страната;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 4 (четири) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от асоциацията лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени 3 лица за регистрация като наблюдатели в страната и 1 лице като наблюдател извън страната.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от асоциацията, се установява, че към датата на регистрацията 3 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за 1 лице са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели в страната 3 (трима) упълномощени представители на Асоциация „Прозрачност без граници“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Александра Христова Константинова

 

2. 

Георги Крумов Костов

 

3.

Кирил Стоянов Манолов

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ССт/ЛТ

/ВМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:44 на 10.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация