site.btaАОП е проверила на случаен принцип 13 процедури за обществени поръчки в периода 15-31 март и 4 процедури в периода от 1 до 12 април

АОП е проверила на случаен принцип 13 процедури за обществени поръчки в периода 15-31 март и 4 процедури в периода от 1 до 12 април
АОП е проверила на случаен принцип 13 процедури за обществени поръчки в периода 15-31 март и 4 процедури в периода от 1 до 12 април
Лого: АОП

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е проверила на случаен принцип 13 процедури за обществени поръчки по член 232 от Закона за обществени поръчки в периода 15-31 март и 4 процедури в периода от 1 до 12 април, пише в бюлетина на Агенцията, получен днес в БТА.

Проверяваните процедури се определят от специализиран софтуер по методика, която отчита нивото на риск.

Проверката на АОП се извършва на два етапа - преди и след стартиране на процедурата, и обхваща решението и обявлението, с които се оповестяват откриването, техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо. 

Проверени възложители в периода от 15 до 31 март: Община Бойчиновци, Комисия за регулиране на съобщенията, Електроенергиен системен оператор ЕАД, Министерство на образованието и науката, Народен театър "Иван Вазов", Министерство на здравеопазването, УСБАЛО "Проф. Иван Черноземски" ЕАД, "Ей И Ес - 3С Марица Изток І" ЕООД, "Електроразпределение Юг" ЕАД, УМБАЛ "Царица Йоанна-ИСУЛ" ЕАД, Община Самоков, две обществени поръчки на Министерството на труда и социалната политика.

Единствено в поръчката на Министерството на здравеопазването за избор на изпълнители за осигуряване на навременно организиране и прилагане на дезинсекционни мероприятия за контрол на комарните популации в страната през 2024 г. АОП не е установила несъответствия.

Проверени възложители в периода от 1 до 12 април: "Столичен автотранспорт" ЕАД, Община Хасково, Община Созопол, Главна дирекция "Гранична полиция" към МВР.

АОП е установила несъответстия по всички 4 обществени поръчки.

На контрол чрез случаен избор (КСИ) подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност, равна или по-голяма от: 

а) 1 000 000 лв. - за строителство;

б) 200 000 лв. - за доставки и услуги.

Конкретните процедури, които се проверяват, се определят от система за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск. 

Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, като изборът се оповестява на Портала за обществени поръчки. 

Контролът се осъществява на два етапa. Първият от тях е преди оповестяване откриването на процедурата и включва проверка на проектите на решение, обявление, техническа спецификация и (когато е приложимо) на методиката за оценка. За резултатите се изготвя предварително становище. При определени процедури контролът приключва на първия етап (публично състезание, открита процедура със съкратен срок за получаване на оферти и спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4 от ЗОП). В тези случаи становището е окончателно. 

Вторият етап на КСИ се извършва след оповестяване откриването на процедурата, като обект на проверка са одобрените документи. Ако не са спазени препоръките в предварителното становище, се разглеждат и писмените мотиви, които  възложителят следва да изпрати до Агенцията по обществени поръчки най-късно на следващия работен ден след публикуването на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.  

Вторият етап на контрола завършва с издаване на окончателно становище. 

Освен на възложителя, становището, с което е приключил контролът по чл. 232, се изпраща и на органите за последващ контрол по ЗОП - АДФИ и Сметна палата. То подлежи и на публикуване, т.е. всички заинтересовани лица имат достъп до информацията.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:29 на 23.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация