site.btaАОП е проверила на случаен принцип 6 процедури за обществени поръчки в периода 16-27 октомври и 4 процедури в периода от 31 октомври до 11 ноември

АОП е проверила на случаен принцип 6 процедури за обществени поръчки в периода 16-27 октомври и 4 процедури в периода от 31 октомври до 11 ноември
АОП е проверила на случаен принцип 6 процедури за обществени поръчки в периода 16-27 октомври и 4 процедури в периода от 31 октомври до 11 ноември

Агенцията по обществени поръчки (АОП) е проверила на случаен принцип 6 процедури за обществени поръчки по член 232 от Закона за обществени поръчки в периода 16-27 октомври и 4 процедури в периода от 31 октомври до 11 ноември, пише в бюлетина на Агенцията, получен днес в БТА.

Проверяваните процедури се определят от специализиран софтуер по методика, която отчита нивото на риск.

Проверката на АОП се извършва на два етапа - преди и след стартиране на процедурата, и обхваща решението и обявлението, с които се оповестяват откриването, техническата спецификация и методиката за оценка, когато е приложимо. 

Проверени възложители в периода 16-27 октомври: Министерство на околната среда и водите, Община Свищов, Университетска многопрофилна болница за активно лечение "КАНЕВ" АД, Община Варна, Община Благоевград, "Водоснабдяване и канализация" ООД - гр. Русе.

Единствено в поръчката на Община Свищов АОП не е установила несъответстия.

Проверени възложители в периода от 31 октомври до 11 ноември: Държавна агенция "Национална сигурност", Община Пазарджик, "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД, Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД.

По процедурата на "БДЖ - Пътнически превози" ЕООД за преокомплектоване на колооси (различни типове) с нови колела и нови спирачни дискове и изработване на нови оси за пътнически вагони на "БДЖ-Пътнически превози" ЕООД чрез сключване на договор за период от три години с възможност за удължаване с още една година и процедурата на Многопрофилна болница за активно лечение - Мездра ЕООД за доставка, монтаж, инсталация, пускане в действие и обучение на персонала за работа с многосрезов компютърен томограф за нуждите на МБАЛ – Мездра ЕООД, агенцията е установила несъответстия. По останалите две поръчки АОП не е установила такива.

На контрол чрез случаен избор (КСИ) подлежат процедурите, чието откриване се оповестява чрез обявление и са с прогнозна стойност равна или по-голяма от: 

а) 1 000 000 лв. - за строителство;

б) 200 000 лв. - за доставки и услуги.

Конкретните процедури, които се проверяват, се определят от система за случаен избор (ССИ) по методика, която отчита нивото на риск. 

Всяка регистрирана в ССИ процедура може да бъде избрана за проверка до три работни дни след нейната регистрация, като изборът се оповестява на Портала за обществени поръчки. 

Контролът се осъществява на два етапa. Първият от тях е преди оповестяване откриването на процедурата и включва проверка на проектите на решение, обявление, техническа спецификация и (когато е приложимо) на методиката за оценка. За резултатите се изготвя предварително становище. При определени процедури контролът приключва на първия етап (публично състезание, открита процедура със съкратен срок за получаване на оферти и спешно възлагане по чл. 74, ал. 4, чл. 75, ал. 7, чл. 76, ал. 6, чл. 133, ал. 4, чл. 134, ал. 3, чл. 135, ал. 3, чл. 136, ал. 3 и чл. 137, ал. 4 от ЗОП). В тези случаи становището е окончателно. 

Вторият етап на КСИ се извършва след оповестяване откриването на процедурата, като обект на проверка са одобрените документи. Ако не са спазени препоръките в предварителното становище, се разглеждат и писмените мотиви, които възложителят следва да изпрати до Агенцията по обществени поръчки най-късно на следващия работен ден след публикуването на решението за откриване и обявлението, с което се оповестява откриването на процедурата.  

Вторият етап на контрола завършва с издаване на окончателно становище. 

Освен на възложителя, становището, с което е приключил контролът по чл. 232, се изпраща и на органите за последващ контрол по ЗОП - АДФИ и Сметна палата. То подлежи и на публикуване, т.е. всички заинтересовани лица имат достъп до информацията. 

Повече информация за извършените проверки може да прочетете в Секция "Официални актове и съобщения" на БТА.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 01:04 на 04.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация