site.btaВъншни инвеститори у нас: България е красива страна, със стабилна икономика и потенциал за растеж, с образовани кадри

Външни инвеститори у нас: България е красива страна, със стабилна икономика и потенциал за растеж, с образовани кадри
Външни инвеститори у нас: България е красива страна, със стабилна икономика и потенциал за растеж, с образовани кадри
Снимка: Христо Касабов/БТА

Лесният достъп до институциите и доброто сътрудничество с тях, конкурентните разходи, развитата логистика, добре подготвените инженери и кадри в областта на науката и технологиите, наличието на стабилност и перспективи за растеж са силните страни на България в усилията ѝ да привлече и задържи чужди инвеститори. Те бяха изведени от представителите на външни компании в България на организирано от Българската агенция за инвестиции (БАИ) събитие на тема "Силните страни на България през очите на външните инвеститори". Събитието беше модерирано от изпълнителния директор на БАИ Мила Ненова.

То беше подкрепено от Стопанската камара на Австрия, Нидерландско-Българската Бизнес Асоциация, Българо-швейцарската търговска камара, Българско-турската търговско-индустриална камара, Френско-българската търговска и индустриална камара, Американската търговска камара в България, Британско-Българската Бизнес Асоциация, Германо-Българската индустриално-търговска камара, Българо-румънската търговско-промишлена камара и Българо-Испанската Търговска Камара. 

"Това не е събитие на цифрите, а събитие, на което да помислим какво можем да направим заедно, на бизнес общността", заяви Мила Ненова и това по думите ѝ оправдава избрания акцент на кръглата маса, който се фокусира върху силните страни на страната, а не над проблемите.

Тя смята, че България трябва да отправя по-прецизни послания към инвеститорите, да ги прецизира и наред с традиционно изтъкваните силни страни, да обърне внимание и върху произвежданите тук продукти.

"Многостранните търговски камари са много важни за развитието на промишлените и стопански връзки на България с чуждите страни", увери Мила Ненова представителите на чуждия бизнес у нас. Според нея не сме разгърнали целия потенциал от възможности, който предлага сътрудничеството с чуждестранните търговски камари.

Едуард Симелинк от "Есим Консалт.бг" (Esim Consult.bg), председател на Нидерландско-Българската Бизнес Асоциация (DBBA), е в България е от 6 години и първоначално е бил силно резервиран от идеята да дойде в страната. Но бива приятно изненадан, щом пристига в София. Първото му впечатление е за красотата на страната, с която според него трябва да се гордеем. "В момента се наблюдава растящ интерес от страна на нидерландски компании към България", обяви Симелинк. Това важи за компании в областта на водорода и неговото съхранение.

Той изтъкна добрата им съвместна работа и обмен в научната сфера, и като пример за това сътрудничество даде връзките с Аграрния университет - Пловдив, в която област Нидерландия може да сподели технологичен опит.

"Имам много добро усещане за България, която притежава много силни страни. Технологичната база и компетенции на работната ръка са много високи. А това дава много възможности на компаниите при усядането им в България", обобщи Едуард Симелинк, за когото голяма изненада представлява отзивчивостта на българските институции и лесният достъп до информация. "България е на прав път и смятам да остана по-дълго тук", каза още той.  

Райън Фишър от "Хил Сити Глоубъл" (Hill City Global) е в България от 5 години и преди това никога не е посещавал страната. Средата на живот в София допада на него и многодетното му семейство. Плюс на града е и наличната училищна, и образователна мрежа. В допълнение той акцентира върху сигурността, която има в София. Не на последно място свързаността и лесния достъп до летището са сред позитивите на столицата.

Райън Фишър наблюдава през тези години и развитието в България на предприемаческата среда, а компании като "Дронамикс" (Dronamics) и "Пейхоук" (Payhawk) са показателни за икономическото развитие на страната според него. 

За Маркус Крьогер от Центъра за цифрови технологии на "Комерцбанк" в София (Commerzbank) бизнесът върви ръка за ръка със средата, която заобикаля семейството и в това отношение "София е правилното място", е убеден той. Градът, по думите му, е перфектен и сигурен. Отделно разполага и с природни дадености за отдих и спорт на една ръка разстояние. Като чужденец той изтъкна откритостта на българското общество, което отличава България от други страни като например Полша, в която Крьогер има опит.

И за него голям плюс на страната е образователната система и в частност университетската мрежа, която осигурява добра основа за обмен. Предимство на страната е гостоприемството и откритостта на българското общество.

Роберто Санторели от "Фрост БГ" (Frost BG) и председател на "Конфиндустрия България" (Confindustria Bulgaria) е трето поколение ръководители, заедно със своите братя, на семейната компания, основана през 1925 година. Фирмата оперира в хранително-вкусовата промишленост и преработката на плодове. Присъстват на българския пазар от 1990 година, като транспортира суровина за Италия и Испания.

“Но заради разходите за суровината, заради евтината работна ръка, ниските разходи за енергия, решихме да инвестираме в България и да обработваме на място продуктите", каза Санторели.

Впоследствие компанията увеличава капацитета на преработка до 20 000 тона чрез инвестиране в нови машини и оборудване, чрез реинвестиране на част от печалбата си, в резултат на благоприятната данъчна среда за бизнеса и наличието на "преотстъпения данък", изтъкна той. В случая на управляваната семейна компания, където разходите са от значение, цената на труда, за енергия и суровини са критично важни фактори за успех.  

Емрах Сазак е член на СД на "Алкомет", създадена през 1999 година, а от 2000 г. компанията присъства в България. За инвеститора от Шумен оперативните разходи и условията, които България предлага, също имат голямо значение. Но освен това, като експортно ориентирана компания, логистиката е друг важен елемент, а пристанище Варна е много ценен актив на България за тях, заедно с гарантирания достъп до единния вътрешен пазар на ЕС.  

Като плюс на страната той изтъкна макростабилността и предвидимите фискални регулации. Актив, който предлага България, е и достъпът до единния вътрешен пазар.

И Емрах Сазак изведе на преден план качеството на образователната система в България, особено в областта на точните и природните науки, гарантиращи и наличието на добре подготвени инженери. А това по думите му е от голямо значение за компанията.

В случая той добави и нов елемент, споменавайки стартъп и предприемаческата екосистема в България, определяйки действията на правителството като проактивни.  

От изброените от него силни активи на България като страна, която привлича външни инвеститори, са фондовете на ЕС и в частност на средствата, които са насочени за модернизиране и технологично развитие на компаниите.

Емрах Сазак поздрави и организаторите в лицето на БАИ за проактивния им подход и отвореността им за сътрудничество с инвеститорите.

Томи Вер Елст е генерален мениджър на "Сенсата Технолоджис България" (Sensata Technologies Bulgaria). По думите му това е глобална компания и присъства в България от 2011 г. Вер Елст я определи като растяща, защото както средата, така и пазарът се променят и като растяща компанията трябва да инвестира.

Като първа силна страна на България той изтъкна наличието на добре образовано население. Нещо повече, той е убеден, че на студентите в страната трябва да им се разяснят перспективите за развитие в България и това, което е на разположение тук.

Данъчната система на България е все още стимулираща инвестициите в страната, смята Вер Елст.          

“Това, над което може да се помисли, е как компаниите да бъдат стимулирани да бъдат по-новаторски насочени посредством различни данъчни облекчения", препоръча той. За него България е финансово стабилна страна в общоевропейски контекст. В полза е и фиксираният курс на лева спрямо еврото.

За "Сенсата" като високотехнологична компания стабилността и предвидимостта на средата са много важни. Освен това, Томи Вер Елст акцентира върху достъпа до електроенергия в България и това, че страната ни произвежда повече от нужните ѝ за вътрешно потребление количества.

"А това не е даденост за Китай или за Мексико, така че трябва да се помисли как да се изтъкне този факт, но паралелно с това е нужно да се предприемат действия за преобразяване на енергийния пазар в съответствие с целите по Зеления пакт", уточни мениджърът. По думите му за представителите на "Сенсата" е много важно да развиват бизнеса си по "зелен" начин. Подобно и на предходните участници, и Вер Елст изтъкна добрата инфраструктурна свързаност и пътна мрежа, най-вече в Южна България, и лесен достъп до летището на София. За него и неговото семейство сигурността, която дава София, е от голямо значение, заедно с отзивчивостта на българското общество, характеризиращо се с добри езикови умения.

Пол Райт е от "Оптим Проджект Мениджмънт" (Optim project Management). Той определи себе си като британец по рождение, но българин по личен избор. Логистиката, ниските разходи за труд и производство, заедно с инвестициите в офис пространства и присъствието на водещи хотелски вериги в страната Пол Райт посочи като позитиви за България. А отговорът му на въпроса защо да се инвестира в България е следният: "Защото е красива страна, със стабилна икономика и потенциал за растеж, образована работна ръка".

Адриен Баки от "Чиби Феникс" (Chibi Phoenix) и председател на "Френч Тех София" (French Tech Sofia) живее у нас вече повече от 15 години и това е негов личен избор. Вече е и семеен. Той също определи България като красива страна, но освен това и сигурна, за разлика от Франция, която по думите му е сред най-опасните и криминални държави в ЕС.

Наличието на всякакъв вид инженери, в частност на софтуерни специалисти или такива в областта на чиповете и космическата сфера, е много важен стимул за инвеститорите, макар по ниво на заплащане страната вече да не е евтина дестинация.

"Инженерите в България вече не са евтини, но са добри", посочи той, изтъквайки факта, че страната има традиции в инженерните науки, а нивото им на университетска подготовка е на много високо ниво.

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:22 на 24.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация