Нов доклад на ФАО:

site.btaРавнопоставеността на жените в хранително-вкусовата промишленос и селското стопанство може да стимулира световната икономика с 1 трилион долара

Равнопоставеността на жените в хранително-вкусовата промишленос и селското стопанство може да стимулира световната икономика с 1 трилион долара
Равнопоставеността на жените в хранително-вкусовата промишленос и селското стопанство може да стимулира световната икономика с 1 трилион долара
Снимка: ФАО

Справянето с неравенствата между половете в хранително-вкусовата промишленост и овластяването на жените има потенция да се справи с голяма част от проблемите свързани с намаляването на глада, като инициативите в тази посока могат да стимулират икономиката и да засиляt устойчивостта на шокове като изменението на климата и пандемии като тази от КОВИД-19, разкрива нов доклад на Организацията по прехрана и земеделие на Обединените нации (ФАО), публикуван на сайта ѝ.

"Състоянието на жените в хранително-вкусовата промишленост" е първият по рода си доклад от 2010 г. насам. Той надхвърля селското стопанство, за да предостави цялостна картина на състоянието на жените, работещи в хранително-вкусовата промишленост – от производството до дистрибуцията и потреблението.

Докладът подчертава, че в световен мащаб 36 процента от работещите жени са заети в хранително-вкусовата промишленост, заедно с 38 процента от работещите мъже. Въпреки това, ролите на жените са склонни да бъдат маргинализирани и е вероятно техните условия на труд да бъдат по-лоши от тези на мъжете – нередовни, неформални, на непълно работно време, нискоквалифицирани или трудоемки. По същия начин жените, заети в селското стопанство, печелят 82 цента за всеки долар, който печелят мъжете.

Жените също имат по-малко сигурно владение върху земя, по-малък достъп до кредити и обучение и трябва да работят с технология, предназначена за мъже. Наред с дискриминацията, тези неравенства създават 24 процента разлика между половете в производителността между жените и мъжете фермери в стопанства с еднакъв размер.

Трябва да се отбележи, че проучването подчертава, че хранително-вкусовите системи са по-важен източник на препитание за жените, отколкото за мъжете в много страни. Например в Субсахарска Африка 66 на сто от заетостта на жените е в сектора, в сравнение с 60 на сто от мъжете. В Южна Азия преобладаващо жените работят в хранително-вкусовата промишленост (71 на сто от жените срещу 47 на сто от мъжете), въпреки че сред работната сила има по-малко жени, отколкото мъже.

Социално-икономически ползи

"Ако се справим с неравенствата между половете, които са ендемични в хранително-вкусовата промишленост, и дадем възможност на жените, светът ще направи крачка напред в постигането на целите за прекратяване на бедността и създаване на свят, свободен от глад", казва генералният директор на ФАО Ку Донгю в предговора на доклада.

Всъщност проучването обяснява, че премахването на разликата между половете в производителността на земеделските стопанства и разликата в заплатите в заетостта в селското стопанство би увеличило глобалния брутен вътрешен продукт с близо 1 трилион долара и би намалило броя на хората заплашени от глад с 45 милиона.

По същия начин, ползите от проекти, които овластяват жените, са по-големи от тези, които просто интегрират пола. Авторите обясняват, че ако половината дребни производители се възползват от интервенции за развитие, които се фокусират върху овластяването на жените, това значително ще повиши доходите на допълнителни 58 милиона души и ще увеличи устойчивостта на допълнителни 235 милиона.

"Ефективните, приобщаващи, издръжливи и устойчиви агро-хранителни системи зависят от овластяването на всички жени и равенството между половете. Жените винаги са работили в хранително-вкусовата промишленост. Време е да накараме хранително-вкусовите системи да работят за жените", добавя Ку.

Неравенството, свързано с климата и глобалните икономически сътресения

Докладът също така посочва, че когато икономиките се свиват, работните места на жените са на първо място. В световен мащаб 22 на сто от жените в сегментите "извън фермите" на хранително-вкусовите системи са загубили работата си през първата година от пандемията КОВИД-19 в сравнение с 2 на сто от мъжете.

Хранителната несигурност на жените също е нараснала по-бързо по време на пандемията и е трябвало да поемат повече отговорности за грижи, което често е водило до това момичетата да пропускат училище повече от момчетата. Насилието, основано на пола, също се е увеличило, особено домашното насилие срещу жени и момичета.

Проучването допълнително потвърждава, че жените са по-уязвими от климатични сътресения и природни бедствия, тъй като ограниченията на ресурсите и дискриминационните полови норми могат да затруднят приспособяването им. Например натоварването на жените, включително отработените часове в селското стопанство, има тенденция да намалява по-малко от това на мъжете по време на климатични сътресения, като топлинен стрес.

Бавен напредък

Въпреки че беше постигнат известен успех в намаляването на различията между половете в цифровия достъп и финансиране, десетилетие след последния доклад на ФАО, напредъкът в намаляването на повечето различия между половете е в застой или се е обърнал, възпрепятствайки подобренията във всичко – от храненето до ранното детско развитие; от доходи до достъп до качествени работни места.

Нещо повече, неравенствата в хранително-вкусовата промишленост възпират жените на всички нива и във всички роли. Жените нямат достъп до обучение, кредити и основни инструменти (включително земя, торове и напоителни системи), които да ги овластят и да им дадат възможност да дадат равен принос.

Авторите подчертават, че въпреки че степента, в която националните политически рамки разглеждат въпросите, свързани с пола, се е подобрила през последното десетилетие, неравенството между половете в хранително-вкусовата промишленост продължава отчасти, защото политиките, институциите и дискриминационните социални норми все още ограничават равните възможности и равните права върху ресурсите.

Препоръки

Като цяло докладът заключава, че намаляването на неравенството между половете в поминъка, подобряването на достъпа до ресурси и насърчаването на устойчивостта е критичен път към равенство между половете, овластяване на жените и по-справедливи и устойчиви системи за хранително-вкусовата промишленост.

Това включва премахване на пропуски, свързани с достъпа до активи, технологии и ресурси. Проучването показва, че интервенциите за подобряване на производителността на жените са успешни, когато са насочени към грижите и неплатената домашна работа, осигуряват образование и обучение и укрепват сигурността на владението на земята.

Достъпът до грижи за деца също има голям положителен ефект върху заетостта на майките, докато програмите за социална защита показват, че повишават заетостта и устойчивостта на жените.

Освен това в доклада се посочва, че подходите за трансформиране на пола са обещаващи при промяна на дискриминационните норми и са икономически ефективни с висока възвръщаемост.

И накрая, авторите препоръчват да се обърне внимание на продължаващата липса на висококачествени данни, разделени по пол, възраст и други форми на социална и икономическа диференциация, което е от първостепенно значение за наблюдението и ускоряването на напредъка към равенство между половете в хранително-вкусовите системи.

Други ключови констатации

  • Мъжете имат по-голяма собственост или гарантирани права на притежание върху земеделска земя, отколкото жените в 40 от 46 държави, докладващи по показател 5.a.1 на Целите за устойчиво развитие.
  • Разликата между половете в достъпа на жените до мобилен интернет в страните с ниски и средни доходи е намаляла от 25 на 16 процента между 2017 г. и 2021 г., а разликата между половете в достъпа до банкови сметки е намаляла от 9 на 6 процентни пункта.
  • Разликата в продоволствената несигурност между мъжете и жените се е разширила от 1,7 процентни пункта през 2019 г. на 4,3 процентни пункта през 2021 г.
  • Въпреки че 75 на сто от политическите документи, свързани със селското стопанство и развитието на селските райони от 68 държави, признават ролите на жените и/или предизвикателствата пред жените в селското стопанство и развитието на селските райони, само 19 на сто включват политически цели, свързани с пола.

/СЛС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:54 на 03.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация