site.btaДо 2027 година в подобряване на качеството на общото образование ще бъдат инвестирани над 166 милиона лева

До 2027 година в подобряване на качеството на общото образование ще бъдат инвестирани над 166 милиона лева
До 2027 година в подобряване на качеството на общото образование ще бъдат инвестирани над 166 милиона лева
Диляна Танова - старши експерт в отдел "Техническа верификация", офис Варна към МОН, Пресфото - БТА, снимка: Красимир Кръстев

В периода 2021-2027 година в подобряване качеството на образованието и дигиталната трансформация на училищното образование ще бъдат вложени близо 166,7 милиона лева. Това коментираха днес Диляна Танова - старши експерт в отдел "Техническа верификация", офис Варна, и Катя Матеева - старши експерт в отдел "Финансова верификация", офис Варна към МОН. Те представиха възможностите на програма "Образование" по време на регионалната конференция на БТА в крайморския град по Проект "Европа в България: Общо Бъдеще", който Агенцията изпълнява с подкрепата на ЕК.

Общият бюджет на програма "Образование" 2021-2027 е 807 милиона лева, обясни Танова. По думите й приоритетите ще бъдат четири - приобщаващо образование и образователна интеграция, модернизация и качеството на образованието, както и връзката му с пазара на труда. 

Акцент ще бъде дигиталната трансформация на училищното образование. Освен това по програмата ще бъдат финансирани и проекти на висшите учебни заведения, насочени към въвеждане на дуално обучение в специалности, където може да бъде приложено, професионалното ориентиране на студентите чрез практики и развитие на предприемаческите им умения, както и развитието на проектни докторантури.

Стартът на приоритета за подобряване на качеството на общото образование ще бъде обявен през февруари, а кандидатстването ще започне през март, допълни Танова. Ще бъдат финансирани и проекти за изграждане на професионални учещи се общности (клъстери), както и за модернизиране методите на преподаване и оценяване, обучения на педагози и експерти. 

Приоритет за програмата ще бъде интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт. Бюджетът в това направление е над 31,1 милиона лева. Началото ще бъде поставено през март-април, а кандидатстването ще започне през юни-юли. Допустими кандидати са общините и юридическите лица с нестопанска цел. Като партньори могат да бъдат привличани детски градини и училища, центрове за личностно развитие, читалища. Проектите трябва да бъдат за минимум 100 000 лева. Максималната стойност е 391 166 лева.

Акценти в това направление ще бъдат организиране и провеждане на изнесени занимания от училищната среда, различни инициативи, популяризиращи четенето и грамотността, изграждането на общности от активни родители, както и различни кампании, насочени срещу дискриминацията.

Процедурата за висшите училища за подкрепа за развитие на проектна докторантура ще бъде обявена през май. Кандидатстването ще стартира през август, като ще се работи чрез конкурентен подбор на проекти. Бюджетът по това направление ще бъде около 58,6 милиона лева. Проектите трябва да са с минимална стойност 500 000 лева и максимална 3 милиона лева.

Идеята е да бъдат насърчавани иновативното обучение на докторанти чрез стимулиране на свързаността между висшите училища и научните организации. Крайната цел е по-високо качество на преподаването и подпомагане на процеса на развитие на иновативната икономика с фокус върху индустрия 5.0, зеления преход, синия растеж и регионалните потребности на пазара на труда. Ще бъдат подкрепяни проекти за създаване и развитие на докторантски училища/школи, както и за повишаване капацитета на академичния състав. Освен това ще бъдат финансирани професионалното развитие на докторанти и техни разработки, свързани с актуалните потребности на икономиката, бизнеса, конкретни работодатели, институции и научни организации.

За системата на висшето образование приоритет ще бъде и въвеждането на форми за дуално обучение в специалности, където е възможно. Бюджетът в помощ на университетите е 169,4 милиона лева. Процедурата ще бъде обявена през ноември тази година, а кандидатстването ще започне през януари 2024 г. Проектите могат да бъдат и за внедряване на системи за проследяване на дипломираните висшисти, обучение на преподаватели в европейски и други проекти и мрежи. Акцент ще бъдат и обучението на студенти в предприемачески умения, създаване на клубове за социално предприемачество и иновации, подкрепа за стартиране на собствен бизнес, провеждане на допълнителни студентски практики.

Един от основните приоритети на програмата е за личностното развитие в предучилищното образование. Бюджетът в това направление е 105 400 000 лева. Очаква се обявяването на приоритета да стане през юни, а кандидатстването да стартира през август.

Помощта ще бъде насочена към ранното обхващане на деца от уязвими групи в предучилищното образование, както и към интензивната работа с родителите на ниво детска градина. Ще бъдат подкрепяни проекти за  повишаване квалификацията на педагогическия и непедагогически персонал. 

Бюджетът за дигиталната трансформация на училищното образование е малко над 184,8 милиона лева. Процедурата ще бъде обявена през декември, а кандидатстването може да започне през януари 2024. Проектите могат да бъдат за внедряване на иновативни решения, включително изкуствен интелект в общото училищно образование; учене във виртуална среда и прилагане на хибридна форма на обучение; повишаване на дигиталните умения; надграждане на мерките за създаване на национална STEM среда; развитие на капацитет за събиране на данни за образователната система.

Инвестицията в STEM центрове и иновации в образованието се очаква да достигне над 576,1 милиона лева. Очаква се да бъдат изградени 1 национален и 3 регионални центрове, в което ще бъдат вложени над 37 милиона лева. За изграждане на училищна STEM среда се очаква да бъдат подкрепени 2 243 учебни заведения, с общо 527 624 лева. Процедурата ще бъде открита през февруари. Подаването на предложенията ще бъде в три приема.

Програмата ще подкрепя и проекти за модернизация на образователната инфраструктура. Бюджетът по това направление е малко над 328,8 милиона лева. Допустимите крайни получатели са общини и държавни училища. Проектите могат да бъдат и за ремонт и рехабилитация на общежития, като по това направление ще бъдат осигурени 150,7 милиона лева. Процедурата ще бъде обявена през февруари, а максималният размер на предложенията трябва да бъде 6 милиона лева.

В програмата са заложени средства за изграждане на нови сгради на училища и детски градини, като крайните получатели са Столична община, Варна, Бургас и Пловдив. Бюджетът е близо 80 милиона лева.

Държавните висши училища пък могат да разчитат на подкрепа за изграждане на кампуси. Общият бюджет за този тип инвестиции е 12,6 милиона лева.

По процедурата "Модернизация на образователната среда" могат да кандидатстват общински и държавни училища с над 300 ученици. Максималният размер на предложенията им трябва да е 4,5 милиона лева. Подкрепа ще има и за учебните заведения с между 150 и 300 ученици. За тях обаче максималният размер на проектите трябва да е 2,5 милиона. За общински детски градини с до 2 групи предложенията трябва да са най-много за 1 милион лева, а за тези с 3 и повече групи - до 2 милиона лева. По тези процедури могат да кандидатстват общините, а дейностите, които ще бъдат финансирани са основни ремонти, реконструкции, пристрояване, надстрояване, оборудване и обзавеждане на сградите.

По процедурата за модернизация на образователната среда–2 крайният срок за подаване на предложенията е 20 февруари. Срокът за оценяването им е юни, а на изпълнението на проектите – 31 май 2026 година.

Пак през февруари е планираното и обявяването на процедурата за изграждане на центрове за високи постижения в професионалното образование и обучение. Общият бюджет е близо 97 милиона лева, а предложенията могат да бъдат за максимум 3,5 милиона. Парите могат да бъдат ползвани за доставка и монтаж на оборудване, ремонт, реконструкция и основно обновяване на помещения, работилници и лаборатории. От средствата могат да се възползват 28 общински и професионални гимназии към МОН.

Интересна и полезна информация за политиките на сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще".

/ВЙ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:21 на 04.03.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация