site.btaУНСС: За втора поредна година светът не постига напредък по целите за устойчиво развитие

УНСС: За втора поредна година светът не постига напредък по целите за устойчиво развитие
УНСС: За втора поредна година светът не постига напредък по целите за устойчиво развитие

От Университета за национално и световно стопанство съобщават за БТА, че днес в Париж се публикува Докладът за устойчиво развитие (Sustainable Development Report - SDR), изготвен от група независими експерти от Мрежата за решения за устойчиво развитие (SDSN). В него са включени индексът и индикаторните графики и таблици за устойчиво развитие, които проследяват напредъка по целите за устойчиво развитие (Sustainable Development Goals - SDGс).

Основните констатации от Доклада за устойчиво развитие за 2022 г. показват, че множеството и едновременни международни кризи са спрели напредъка по общите цели, приети от всички страни членки на ООН по време на историческата среща на върха през 2015 г., коментира доц. Михаил Мусов, зам.-ректор по научноизследователска дейност и международно сътрудничество на УНСС.

Необходим e глобален план за финансиране на целите на ООН за устойчиво развитие, се казва в новия доклад на SDSN.

"Петдесет години след първата конференция на ООН за околна среда в Стокхолм през 1972 г. основните принципи на целите за устойчиво развитие - за социално включване, чиста енергия, отговорно потребление и широк достъп до обществени услуги, са необходими повече от всякога, за да отговорим на основните предизвикателства на нашето време. Бедните и уязвими страни са особено силно засегнати от множеството здравни, геополитически и климатични кризи и последиците от тяхното разпространение. За да възстановим и ускорим напредъка по целите за устойчиво развитие, имаме нужда от глобално сътрудничество, за да сложим край на пандемията, да договорим прекратяване на войната в Украйна и да осигурим финансирането, необходимо за постигане на ЦУР", казва проф. Джефри Д. Сакс, президент на SDSN и първи автор на доклада.

За втора поредна година светът не постига напредък по целите за устойчиво развитие (SDGs).

Множеството и едновременни кризи в областите здраве и здравеопазване, климат, биоразнообразие, геополитика и военни действия са сериозни пречки за устойчивото развитие в световен мащаб.

Осредненият световен индекс на SDG е намалял през 2021 г. за втора поредна година. Това до голяма степен се дължи на въздействието на пандемията върху Цел 1 (Без бедност) - SDG1 и  Цел 8 (Достоен труд и икономически растеж) - SDG8  и незадоволителния напредък в Цели 11-15 (Климат, Биоразнообразие и Устойчиво градско развитие) - SDG 11-15. Освен огромните си хуманитарни разходи, военните конфликти, включително войната в Украйна, рефлектират и върху продоволствената сигурност и цените на енергията, чиито нарастване се ускорява и от кризите в областите на климата и биоразнообразието. Те също така стесняват пространството за дългосрочно мислене и инвестиции. Мирът, дипломацията и международното сътрудничество са необходими условия за напредъка на света по пътя към изпълнението на целите за устойчиво развитие до 2030 г., а и след това.

Начело на  индекса (SDGs Index) за 2022 г. е Финландия, следвана от три скандинавски страни - Дания, Швеция и Норвегия. Всички държави в челната десетка са европейски, но дори и тези страни са изправени пред големи предизвикателства при постигането на някои от целите (SDGs). Източна и Южна Азия са регионите, които са постигнали най-голям напредък по целите (SDGs) след приемането им през 2015 г. Бангладеш и Камбоджа са двете страни, които са постигнали най-голям напредък от 2015 г. За разлика от тях, Венецуела бележи най-голям спад в индекса на целите от тяхното приемане през 2015 г.

Спешно е необходим глобален план за финансиране на устойчивото развитие.

Постигането на целите за устойчиво развитие е основно инвестиционна програма, намираща отражение в реалната инфраструктура (включително възобновяема енергия, цифрови технологии) и човешкия капитал (включително здравеопазването, образованието). И все пак, най-бедната половина на света няма достъп до капитал при приемливи пазарни условия. Бедните и уязвими страни бяха силно засегнати от многобройните кризи и техните последици. Нарастващият бюджетен натиск, увеличените военни разходи и големите промени в стратегическите приоритети, особено в европейските страни, могат да намалят наличните средства за развитие в подкрепа на устойчивото развитие в световен мащаб. В този контекст, докладът представя план от пет точки за финансиране на целите (SDGs) в световен мащаб. В него се подчертава ключовата роля на Г-20, Международния валутен фонд (МВФ) и многостранните банки за развитие (MDB) за разширяване на финансирането на целите в световен мащаб.

По средата на пътя към 2030 г. политическите усилия и ангажименти към целите за устойчиво развитие се различават значително.

По средата на пътя към 2030 г. интегрирането на SDGs в политики, регулации, бюджети, системи за мониторинг и други правителствени политики и процедури бележи значителни разлики в отделните страни. Сред държавите членки на Г-20 САЩ, Бразилия и Руската федерация проявяват най-малко подкрепа за Програмата до 2030 г. За разлика от тях, скандинавските страни демонстрират относително висока подкрепа на SDGs, както и Аржентина, Германия, Япония и Мексико (всички те страни от Г-20). Някои, като Бенин и Нигерия, например, имат големи пропуски в своя индекс на целите, но също така печелят сравнително високи резултати за своите политически усилия. Интересен факт е, че Бенин и Мексико са издали държавни облигации на SDGs през последните години, за да увеличат своите инвестиции в устойчиво развитие.

За втори път след приемането им през 2015 г., държавите членки на ООН ще проведат среща на върха извън Общото събрание на ООН с фокус SDGs, за да определят приоритетите за възстановяване и ускоряване на напредъка по целите до 2030 г. и занапред. Амбициозните и стабилни национални цели, стратегии и планове са от решаващо значение за превръщането на целите в програма за действие.

 Други констатации от Доклада за устойчиво развитие за 2022 г.:

  • Богатите страни генерират неблагоприятно международно разпространение на недобри практики, особено чрез потребление, несъобразено с принципите на устойчивото развитие. Международният индекс на разпространение за 2022 г. (Spillover Index), включен в този доклад, подчертава как богатите страни генерират негативен социално-икономически и екологичен пренос на недобри практики, включително чрез търговия, несъобразена с устойчивото развитие и чрез веригите на доставки.
  • Новите партньорства и иновациите, които се появиха по време на пандемията от КОВИД-19, включително в научното сътрудничество и обем на данни, трябва да бъдат разширени, за да подкрепят целите (SDGs). Науката, технологичните иновации и системите за работа с данни могат да помогнат за намирането на решения по време на кризи и могат да имат решаващ принос за справяне с основните предизвикателства на нашето време. Те изискват по–големи и продължителни инвестиции в статистика, научноизследователска и развойна дейност, образование и умения.

От 2015 г. докладът за устойчиво развитие предоставя най-актуалните данни за проследяване и класиране на представянето на всички държави членки на ООН относно целите за устойчиво развитие. Докладът е написан от група независими експерти в Мрежата за решения за устойчиво развитие (SDSN), водена от нейния президент проф. Джефри Сакс. Докладът е изготвен от SDSN, публикуван от Cambridge University Press и съфинансиран от Bertelsmann Stiftung.

 

Таблица 1: 2022- Класация спрямо  Целите за устойчиво развитие  SDG Index

 

Докладът може да бъде изтеглен безплатно тук: https://www.sdgindex.org/

Визуализация на данните: https://dashboards.sdgindex.org/

 

Мрежата за решения на ООН за устойчиво развитие (Sustainable Development Solutions Network - SDSN) мобилизира научна и техническа експертиза от академичните среди, гражданското общество и частния сектор, за да подкрепи практическото решаване на проблемите за устойчиво развитие от местен, национален и глобален мащаб. SDSN работи от 2012 г. под егидата на Генералния секретар на ООН. SDSN изгражда национални и регионални мрежи от институции на знанието, тематични мрежи, насочени към решения в помощ на изпълнението на целите  за устойчиво развитие  и SDG Academy - онлайн университет за устойчиво развитие.

Университетът за национално и световно стопанство инициира през 2021 г. създаването и развитието на национална Мрежа за решения на ООН за устойчиво развитие SDSN Bulgaria. Очаква се с официалната подкрепа на ООН да бъде обявено учредяването на мрежата през есента на 2022 г.

 

 

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:51 на 01.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация