Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална Избирателна Комисия - Решение № 1517-НС

Централна Избирателна Комисия - Решение  № 1517-НС
Централна Избирателна Комисия - Решение  № 1517-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1517-НС

София, 30 септември 2022 г.

ОТНОСНО: изменение и допълнение на Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г. на ЦИК, изменено и допълнено с Решение № 1461-НС от 22 септември 2022 г. и Решение № 1480-НС от 26 септември 2022 г., за назначаване съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г.

 

Със свое Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., изменено и допълнено с Решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г. и 1480-НС от 26 септември 2022 г., Централната избирателна комисия назначи съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г. 

Постъпили са предложения на партиите и коалициите, участвали в консултациите, както следва:

От ПП „Има такъв народ“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-41/6 и НС-10-41/7 от 29.09.2022 г.

От КП „ГЕРБ-СДС“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера: НС-10-36/8 от 27.09.2022 г., НС-10-36/9 от 28.09.2022 г. НС-10-36/10 от 28.09.2022 г, НС-10-36/11 и НС-10-36/12 и НС-10-36/13 от 29.09.2022 г., 

От КП „БСП за България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-11-52/14 от 29.09.2022 г. и НС-11-52/15 от 30.09.2022 г.

От КП „Демократична България“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-11-50/9 и НС-10-50/10 от 28.09.2022 г. 

От ПП „Движение за права и свободи“ предложенията са постъпили в ЦИК с писмо с входящ номер НС-10-37/7 от 30.09.2022 г.

От ПП „Възраждане“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-10-35/12 от 27.09.2022 г., НС-10-35/13 от 28.09.2022 г. и НС-10-35/14 от 30.09.2022 г.

От ПП „Продължаваме промяната“ предложенията са постъпили в ЦИК с писма с входящи номера НС-111-51/11 от 26.09.2022 г., НС-11-51/18, НС-11-51/19, НС-11-51/20 и НС-11-51/21 от 28.09.2022 г., НС-11-51/22 и НС-11-51/23 от 29.09.2022 г и НС-11-51/24 от 30.09.2022 г. 

От Министерството на външните работи са постъпили писма с предложения за замени и попълване на незаети места, с вх. № НС-04-01-38/7 и НС-04-01-38/8 от 28.09.2022 г. 

Извършените промени са мотивирани от възникнали обстоятелства от обективен характер, които поставят в невъзможност заменяните членове на секционни комисии да изпълняват функциите си в предизборния и изборния ден, поради което се налага същите да бъдат заменени, с оглед обезпечаване необходимия кворум и на организационно-техническата дейност и нормалното протичане на изборния процес в секциите извън страната.

След съобразяване на направените предложения и на основание чл. 57, ал. 1, т. 5, чл. 102, ал. 6 и 8 и чл. 103, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ИЗМЕНЯ и ДОПЪЛВА Решение № 1442-НС от 19 септември 2022 г., изменено и допълнено с Решения № 1461-НС от 22 септември 2022 г. и № 1480-НС от 26 септември 2022 г. на Централната избирателна комисия относно съставите на секционните избирателни комисии извън страната за изборите за народни представители на 2 октомври 2022 г., както следва:

 

Назначава ДАРИН АСЕНОВ СТИЛЯНОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100052, Германия ФР, Берлин 6 - адрес извън посолството.

 

Освобождава СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100121, Германия ФР, Щутгарт 1.

Освобождава ВЕРА ДИМИТРОВА ПЕНЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100122, Германия ФР, Щутгарт 2.

Назначава СТАНИСЛАВ ПЕТРОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100122, Германия ФР, Щутгарт 2.

 

Освобождава НЕНЧО ГЕОРГИЕВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000177, Испания, Барселона (Генерално консулство 2).

Назначава Антония Милкова Добрева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000177, Испания, Барселона (Генерално консулство 2).

 

Освобождава РОСИЦА КИРИЛОВА АЛЕКСИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300574, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Ивелин Димитров Стефанов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300574, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава ДЕВОРА ДИМИТРОВА ГЕНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

Назначава Емил Стефанов Маринов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

Освобождава ЕВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ГЕНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

Назначава Спаска Василева Цветкова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

 

Освобождава ИВЕЛИНА ДИМИТРОВА ИВАНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300579, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

Назначава Пепа Живкова Нацариду, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300579, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

 

Освобождава ХРИСТО ПЕТКОВ ПЕТКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000198, Испания, Куенка.

Назначава Петър Станков Петров, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000198, Испания, Куенка.

 

Освобождава СЕВЕРИНА ЛЪЧЕЗАРОВА БОРДЖУКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Боряна Георгиева Ферманджиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава СВЕТЛОЗАР ДАРИНОВ КИРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324700511, САЩ, Нашвил, Тенеси.

Назначава Даниела Георгиева Георгиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 324700511, САЩ, Нашвил, Тенеси.

 

Освобождава ЛЮДМИЛ ЕВГЕНИЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Глостър.

Назначава Йордан Георгиев Димов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800356, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Глостър.

 

Освобождава ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕНЕВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Единбург 1.

Назначава Нели Николаева Олова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800359, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Единбург 1.

 

Освобождава Нели Николаева Олова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800360, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2.

Назначава ИВЕЛИНА ГЕОРГИЕВА БЕНЕВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800360, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Единбург 2.

 

Освобождава ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Крю.

Назначава Владислав Сашов Смилков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800376, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Крю.

 

Освобождава ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800392, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Лондон (Канада Уотър).

Назначава Стефан Йорданов Вълчецов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800392, Обединено кралство Великобритания и СевернаИрландия, Лондон (Канада Уотър).

 

Освобождава КАЛИНА ТОМОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Норбъри).

Назначава Венера Богомилова Стоянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Норбъри).

 

Освобождава ГЮРГА АТАНАСОВА СТОЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

Назначава Лилия Данчева Стоянова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

 

Назначава Давид Ивов Тихолов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800415, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Ууд Грийн).

 

Назначава Ралица Красимирова Петрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800417, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Финсбъри Парк).

 

Освобождава БИЛЯНА БОЧЕСКА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324200476, Република Северна Македония, Струмица.

Назначава Стоян Донев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 324200476, Република Северна Македония, Струмица.

 

Освобождава ЮЛИЯ СЕМОВА ГЕНЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Каролу 26.

Назначава Венета Пеева Илиева, ЕГН …, като ПРЕСЕДАТЕЛ на СИК № 321300131, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Каролу 26.

 

Освобождава СВЕТЛА ДИМЧЕВА СЛАВОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325000542, Словения, Любляна (Посолство).

Назначава Цветомира Колинс Николова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325000542, Словения, Любляна (Посолство).

 

Освобождава ГЕОРГИ ЛЪЧЕЗАРОВ СУСАНИН, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325000542, Словения, Любляна (Посолство).

Назначава Мариана Цветанова Чавракова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325000542, Словения, Любляна (Посолство).

 

Освобождава ДИМО МАРИНОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500274, Кипър, Никозия (Посолство 1).

Назначава Боян Асенов Шопкин, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322500274, Кипър, Никозия (Посолство 1).

 

Освобождава ГЕРГАНА САВОВА ХАДЖИЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322500279, Кипър, Паралимни.

Назначава Султана Руменова Макенджиева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 322500279, Кипър, Паралимни.

 

Назначава Стефка Атанасова Василева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322500275, Кипър, Никозия (Посолство 2).

 

Освобождава ЕМИЛИЯ ТОДОРОВА ТОДОРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321400157, Дания, Хорсенс.

Назначава Велизара Цонева Сапунджиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321400157, Дания, Хорсенс.

 

Освобождава ЦВЕТЕЛИНА НЕДКОВА ЦВЕТКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200013, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

Назначава Калин Ангелов Тодоров, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 320200013, Австрия, Виена - 22-ри Бецирк.

Назначава Евелина Христова Пещерска, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000205, Испания, Мостолес.

 

Освобождава ПАВЛИНА ВАНЧЕВА ПАНДУРСКА, ЕГН …, кат  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400309, Нидерландия, Ваалс.

Назначава СТЕФАН ЗЛАТЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400309, Нидерландия, Ваалс.

 

Освобождава СТЕФАН ЗЛАТЕВ СТЕФАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323400309, Нидерландия, Ваалс.

Назначава Христо Руменов Христов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323400309, Нидерландия, Ваалс.

 

Освобождава АНТОНИЯ МИХАЙЛОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

Назначава Стоянка Йорданова Колева, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000176, Испания, Барселона (Генерално консулство 1).

 

Освобождава МЕТОДИ ДИМИТРОВ ГЕРАСИМОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320800036, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

Назначава Ирена Иванова Николова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 320800036, Белгия, Брюксел - ПП на РБ към ЕС 1.

 

Освобождава ИВАНА АТАНАСОВА МАТУШЕВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 324700495, САЩ, Далас, Тексас.

Назначава Мартина Миткова Де Лос Сантос, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 324700495, САЩ, Далас, Тексас.

 

Освобождава РУМЯНА ГЕОРГИЕВА ТАНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

Назначава Пламен Василев Пенчев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

 

Освобождава Пламен Василев Пенчев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

Назначава Анна Йорданова Илиева-Вълчева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700507, САЩ, Маями - Форт Лодърдейл, Флорида.

Освобождава БОЯН НЕДКОВ ЦОНЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322300267, Канада, Монреал 2.

Назначава Мария Динкова Тюркеджиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322300267, Канада, Монреал 2.

 

Освобождава КАТЯ СТАНКОВА ЦОНЕВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300269, Канада, Монреал 4, Южен бряг.

Назначава Иван Темелков Проданов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300269, Канада, Монреал 4, Южен бряг.

 

Освобождава МАРИЯ НЕВИНОВА ЖЕЛЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323600325, Норвегия, Осло (Посолство 1).

Назначава ЕМАНУЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНТОНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323600325, Норвегия, Осло (Посолство 1).

 

Освобождава ЕМАНУЕЛ ВЕНЦИСЛАВОВ АНТОНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323600325, Норвегия, Осло (Посолство 1).

Назначава Камен Валентинов Диков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323600325, Норвегия, Осло (Посолство 1).

 

Освобождава ЖИВКО ИВАНОВ МАРИНОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323600328, Норвегия, Кристиансанд.

Назначава Албена Петкова Шейтанова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323600328, Норвегия, Кристиансанд.

 

Освобождава ГЕОРГИ ПЕТРОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323600333, Норвегия, Тромсьо.

Назначава Стиляна Раденкова Христова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323600333, Норвегия, Тромсьо.

 

Освобождава РОСИЦА ВАСИЛЕВА ПОПОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321600159, Израел, Тел Авив (Посолство).

Назначава Никола Пламенов Пенчев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321600159, Израел, Тел Авив (Посолство).

 

Освобождава СТОЯНКА СТОЯНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100113, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4).

Назначава Георги Василев Василев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100113, Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4).

Назначава Марин Славомиров Качамаков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326000742, Швейцария, Женева (ПП на РБ).

 

Назначава Златка Тенчева Тенева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324000467, Португалия, Сао Теотонио.

 

Освобождава ТОДОР СТОЯНОВ РАЙКОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 326000743, Швейцария, Кройцлинген.

Назначава Ваня Страхилова Стоянова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 326000743, Швейцария, Кройцлинген.

 

Освобождава ПЕТЯ СТОИЛОВА ИЩОВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326000750, Швейцария, Цюрих 2.

Назначава Мая Младенова Петрова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326000750, Швейцария, Цюрих 2.

 

Освобождава ПАВЛИНА РАЙЧОВА КУЙОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300265, Канада, Китченер.

Назначава Ирина Димитрова Карпузова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322300265, Канада, Китченер.

 

Освобождава ХРИСТО ПЕТКОВ КРАЕВСКИ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322500274, Кипър, Никозия (Посолство 1).

Назначава Тодор Георгиев Осиковски, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322500274, Кипър, Никозия (Посолство 1).

 

Освобождава АНДРЕЙ ДИНКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700490, САЩ, Бостън – Нютън.

Назначава Радослава Иванова Иванова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700490, САЩ, Бостън – Нютън.

 

Освобождава ПАМЕЛА МИРОСЛАВОВА МИРЧЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 322000228, Испания, Фрага.

Назначава Лютфи Исмаил Мехмед, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 322000228, Испания, Фрага.

 

Освобождава МАРИЯ ГЕОРГИЕВА СТАНИШЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100049, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

Назначава Красимира Ерол Алиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100049, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

 

Назначава Каролина Георгиева Калоянова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100051, Германия ФР, Берлин 5 - адрес извън посолството.

 

Назначава Карина Ивелинова Николова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100053, Германия ФР, Берлин 7 – адрес извън посолството.

 

Освобождава АНТОН ЗЛАТИНОВ ТЕНЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100071, Германия ФР, Ерфурт 1.

Назначава Милена Стефанова Божилова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100071, Германия ФР, Ерфурт 1.

 

Освобождава СЪБИНА РАЙЧЕВА ХРИСТОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100102, Германия ФР, Папенбург.

Назначава Полина Диянова Николова-Феват, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100102, Германия ФР, Папенбург.

 

Освобождава БОРИСЛАВ ГЕОРГИЕВ ДЕЛЕВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400322, Нидерландия, Хилверсум.

Назначава Дора Василева Калоянова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400322, Нидерландия, Хилверсум.

 

Освобождава Ваня Димитрова Григорова, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100052 Германия ФР, Берлин 6 - Адрес извън посолството. 

 

Освобождава ТЮРКЯН КЕРИМОВА ЧАКЪРОВА, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323400322, Нидерландия, Хилверсум.

Назначава Катя Стойчева Георгиева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323400322, Нидерландия, Хилверсум.

 

Освобождава МАРИЯНКА АЛЕКСАНДРОВА ЖЕЛЯЗКОВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300130, Гърция, Атина – Серафио 3.

Назначава Наташа Николова Стоянова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321300130, Гърция, Атина – Серафио 3.

 

Освобождава СТАНИСЛАВА ИВАНОВА ЯНЕВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100100, Германия ФР, Нюрнберг 2.

Назначава Стела Цецкова Иванова-Мантай, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 321100100, Германия ФР, Нюрнберг 2.

 

Освобождава Велина Генчева Колева, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000182, Испания, Валядолид.

 

Освобождава АЛБЕНА НИКОЛАЕВА НИКОЛОВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100232, Италия, Рим (Посолство 1).

Назначава Олга Константинова Босева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100232, Италия, Рим (Посолство 1).

 

Освобождава СТЕФАНА ПИРАС, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100233, Италия, Рим (Посолство 2).

Назначава Магдалена Юрчиева Чолакова-Качарова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100233, Италия, Рим (Посолство 2).

 

Освобождава ХРИСТИАНА ЗДРАВКОВА МАКРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100245, Италия, Неапол (Почетно консулство).

Назначава Натали Николаева Павлова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322100245, Италия, Неапол (Почетно консулство).

 

Освобождава НАТАЛИ НИКОЛАЕВА ПАВЛОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322100249, Италия, Понтедера.

Назначава Христиана Здравкова Макрова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322100249, Италия, Понтедера.

 

Освобождава РАДОСЛАВА КРАСИМИРОВА РАМОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000195, Испания, Кастейон де ла Плана.

Назначава Жулиета Борисова Владимирова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000195, Испания, Кастейон де ла Плана.

 

Освобождава МИШО АНГЕЛОВ СЛАВОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000207, Испания, Олерия.

Назначава Николай Гочев Кривчев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000207, Испания, Олерия.

 

Освобождава ДИМИТЪР ВАСИЛЕВ БОГДАНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000207, Испания, Олерия.

Назначава Радка Петрова Бубева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000207, Испания, Олерия.

 

Освобождава ИЛИЯНА БОРИСОВА МАРКОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000173, Испания, Алфас дел Пи.

Назначава Мария Ставрева Димитрова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000173, Испания, Алфас дел Пи.

 

Освобождава ПЕТЯ ДРАГОМИРОВА ИВАНОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

Назначава Ирена Станчева Катъкова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000185, Испания, Гандия 1.

 

Освобождава ДАНИЕЛА ВЕЛИНОВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322000206, Испания, Мурсия.

Назначава Ганка Аврамова Владимирова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 322000206, Испания, Мурсия.

 

Освобождава МАРИЯ ЕМАНУИЛОВА ЯНКОВА-ШИШКОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323700336, ОАЕ, Абу Даби (Посолство).

Назначава Галина Христова Костова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323700336, ОАЕ, Абу Даби (Посолство).

 

Освобождава ГРЕТА ГАЛИНОВА БОЖКОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325900737, Чехия, Прага (Посолство 1).

Назначава Марио Веселинов Огнянов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325900737, Чехия, Прага (Посолство 1).

 

Освобождава АНГЕЛ АЛЕКСАНДРОВ АНТОНОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Назначава ЛЮБОМИР ДОЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

 

Освобождава ЛЮБОМИР ДОЧЕВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Назначава МАРИЯ МИШЕВА МИНЕВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

 

Освобождава МАРИЯ МИШЕВА МИНЕВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Назначава Марин Георгиев Маринов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 324500483, Русия, Санкт Петербург (Генерално консулство).

Освобождава МАРИАНА КОЦЕВА ТОШЕВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100107, Германия ФР, Улм.

Назначава Николинка Христова Кирякова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100107, Германия ФР, Улм.

 

Освобождава СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА-БРЮКЛЕР, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Клагенфурт.

Назначава Даниела Здравкова Милушева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Клагенфурт.

 

Освобождава СТЕФКА ГЕОРГИЕВА ЕЛИНЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323900464, Полша, Варшава (Посолство).

Назначава Теодора Георгиева Ангелова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323900464, Полша, Варшава (Посолство).

 

Освобождава ЕРВИС ТАЛЮРИ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча.

Назначава ЯНИ НИКОЛА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча.

 

Освобождава ЯНИ НИКОЛА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча.

Назначава Атина Превенда, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320400025, Албания, Корча.

 

Назначава Иван Антонов Гаврилов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100076, Германия ФР, Касел 1.

 

Назначава Мехмед Кадиров Тефисов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100062, Германия ФР, Дитценбах 1.

 

Освобождава МАТЕЯ МАРИЯНОВА МАРИНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100055, Германия ФР, Бон.

Назначава Добринка Йорданова Кирпева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100055, Германия ФР, Бон.

 

Освобождава СОФИЯ ИВАНОВА КАЛАЙДЖИЕВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800394, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Кройдън).

 

Освобождава СВЕТОСЛАВА ДИМИТРОВА ПЕТРОВА-БРЮКЛЕР, ЕГН …като ЧЛЕН на СИК № 320200019, Австрия, Клагенфурт.

 

Освобождава СОФИЯ ТЯНКОВА ДИМОВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800423, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Посолство 4).

 

Освобождава ЛЮБЕН КИРИЛОВ МИРЧЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 324700506, САЩ, Маунт Проспект, Илинойс.

 

Освобождава КАТЯ ПЕТРОВА ГЪЛЪБОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323700337, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство).

 

Освобождава ЖИВКА ТРЪНДЕВА ДИМОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 323700337, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство).

Назначава Светла Андонова Георгиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323700337, ОАЕ, Дубай (Генерално консулство).

 

Назначава Иван Аспарухов Стойков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 321100049, Германия ФР, Берлин 3 (Посолство).

Освобождава РОЗАЛИЯ МИТЕВА ЦИКАНДЕЛОВА, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323800431, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Нюкасъл.

 

Освобождава НИКОЛИНКА БЛАГОЕВА БЛАГОЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800443, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Саутхемптън.

 

Освобождава КРИСТИЯН ОГНЯНОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 324000466, Португалия, Лисабон (Посолство).

 

Освобождава ВИКТОР НЕДЕЛЧЕВ ГРИГОРОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 323800401, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

 

Освобождава СТАНИСЛАВ ВЕСЕЛИНОВ БЛАГОЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800039, Белгия, Варегем.

 

Освобождава ДИЯН ТОДОРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300548, Турция, Анкара (Посолство).

Назначава Соня Живкова Иванова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300548, Турция, Анкара (Посолство).

 

Освобождава Жулиета Стойчева Йорданова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

Назначава Нели Стоянова Георгиева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300549, Турция, Анкара, общ. Пурсаклар, кв. Тепебашъ.

 

Освобождава ПЕТЪР КОЛЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300550 Турция, Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган.

Назначава Ива Владимирова Лазарова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300550 Турция, Анкара, общ. Синджан, кв. Тандоган.

 

Освобождава ГЕОРГИ ДРАЖЕВ АТАНАСОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300551 Турция, Адана.

Назначава Георги Бориславов Братанов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300551 Турция, Адана.

 

Освобождава КРАСИМИР КАЛУДОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552 Турция, Айдън.

Назначава Мирена Малинова Звездова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552 Турция, Айдън.

 

Освобождава МАГДАЛЕНА ГЕОРГИЕВА СЪБЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300553 Турция, Анталия.

Назначава Хикмет Халилов Хасанов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300553 Турция, Анталия.

 

Освобождава ВИЛИНА ТОДОРОВА БРАТАНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

Назначава Жана Миткова Маразова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

 

Освобождава КРИСТИАН ВАЛЕРИЕВ ИВАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

Назначава Екатерина Стоичкова Величкова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ЯСЕНОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

Назначава Магдалена Атанасова Козарева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

 

Освобождава ЯСЕН АЛЕКСАНДРОВ МАРИНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300556 Турция, Балъкесир, Бандърма.

Назначава Гергана Георгиева Палинкова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300556 Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава МАРТИН СИМЕОНОВ АЛЕКСИЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300557 Турция, Биледжик.

Назначава Николай Петров Сакеларев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300557 Турция, Биледжик.

 

Освобождава СОФИЯ НИКОЛАЕВА ЖЕЛЕВА, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

Назначава Анелия Костадинова Митова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

 

Освобождава ЮНОНА КРАСИМИРОВА НИКОЛОВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300559, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

Назначава КРЕМЕНА ПЕТКОВА ЙОДЖАЛ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300559, Турция, Бурса (Консулска канцелария).

 

Освобождава ЦАНИСЛАВ НИКОЛАЕВ НИКОЛОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Петър Павлов Тодоров, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава АСЕН КИРИЛОВ ПОПОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

Назначава Петя Петрова Челебиева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

 

Освобождава ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ГРИГОРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

Назначава Руска Желева Едрева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

 

Освобождава ДИМИТЪР СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Диян Христов Георгиев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава ПЕТЯ НИКОЛОВА НИКОЛОВА, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Севдалин Цанев Симеонов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава ВИКТОР ЕМИЛОВ КРАЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

Назначава Еманоил Росенов Енев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

 

Освобождава ВЛАДИМИР КИРЧЕВ НИКОЛОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

Назначава Стефан Игоров Стефанов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

 

Освобождава СТАНИСЛАВА ИЛИЕВА БОНЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300564 Турция, Бурса, район Инегьол (Меркез).

Назначава Станимир Цветанов Кацарски, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300564 Турция, Бурса, район Инегьол (Меркез).

 

Освобождава ВЕСЕЛИН ЦАНЕВ ПЕТКОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Галя Петрова Георгиева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Освобождава АНТОНИО ВЕНЦИСЛАВОВ АНТОНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

Назначава Ергин Рафет Бекир, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

 

Освобождава ГЕОРГИ БОНКОВ ПОПОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

Назначава Георги Николаев Топалов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

Освобождава САНКА МЕТОДИЕВА ДЕНЧЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава Антоанела Иванова Митева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава МИЛЕН СТАНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

Назначава Владимир Марков Велев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

 

Освобождава ТЕОДОР СТАНИМИРОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300570 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

Назначава Весела Стойкова Стойкова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300570 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

 

Освобождава СТАНИСЛАВ СТАНИМИРОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

Назначава Светозара Димитрова Александрова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

 

Освобождава НЕЛИ ГЕОРГИЕВА ЛАМБУРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

Назначава Райна Кънчева Велева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

Освобождава КАЛИН ТОДОРОВ СТАМОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

Назначава Дани Иванова Симеонова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

 

Освобождава ИГНАТ ГЕОРГИЕВ АНДРОВСКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

Назначава Владислав Стефанов Балтов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

 

Освобождава ДОБРИНКА КРЪСТЕВА СПИРИДОНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Красимира Христова Михова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ТРЕНЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Елена Стойкова Стойкова-Калайджиева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава КИРИЛ КРАСИМИРОВ САНДЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Зоя Димитрова Бояджиева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава МАРИАНА СТЕФАНОВА БЪНЕВА-ПОПОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300575 Турция, Бурса, район Кестел 1.

Назначава Снежанка Василева Илиева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300575 Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

Освобождава СТОЯН ИЛИЕВ ТОНЧЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300576 Турция, Бурса, район Кестел 2.

Назначава Славчо Атанасов Илиев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300576 Турция, Бурса, район Кестел 2.

Освобождава МЛАДЕН ПЕТРОВ ТОЧЕВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300577 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

Назначава Иво Цветков Ябанджиев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300577 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

Освобождава АТАНАС АТАНАСОВ ПОПОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300578 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

Назначава Кирил Георгиев Георгиев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300578 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

 

Освобождава ПЕТЬО ПЕТЕВ ТЕМЕНЛИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

Назначава Татяна Симеонова Сотирова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

 

Освобождава ИЛИЯН ВАСИЛЕВ КОСТОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

Назначава Ваня Георгиева Събева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

 

Освобождава МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300580 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Костадин Великов Костадинов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300580 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава МАНОЛ ГЕОРГИЕВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

Назначава Вера Иванова Цанева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

 

Освобождава ДИМИТЪР РОСЕНОВ ЯНКИНСКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

Назначава Асен Илиев Алексиев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

 

Освобождава АНТОН СТАНЧЕВ НИНОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300582 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

Назначава Здравка Тодорова Костадинова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300582 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

 

Освобождава ОГНЯН ТЕНЕВ АНДОНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300582 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

Назначава Веселина Венциславова Деянова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300582 Турция, Бурса, район Нилюфер (Минареличавуш).

 

Освобождава ВЕЛИН ИВАНОВ ЯНКОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300583 Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава София Николаева Желева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300583 Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава СТАМАТ ИВАНОВ СТАМАТОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300584 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Петър Миленов Миланов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300584 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

Освобождава ГЕОРГИ СТЕФАНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300584 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

Назначава Борислав Петров Тошев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300584 Турция, Бурса, район Нилюфер (Ючевлер).

 

Освобождава АТАНАС ГЕОРГИЕВ МИРЧЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300585 Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

Назначава Христо Маринов Христов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300585 Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

 

Освобождава МАРИЯНА ДИМИТРОВА КАРАГЬОЗОВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300586 Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ).

Назначава СВЕТЛОЗАР НАЙДЕНОВ ЛЕВЕНОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300586 Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ).

 

Освобождава ГИНКА ДИМОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300587 Турция, Бурса, район Османгази (Башаран).

Назначава Станислава Илиева Бонева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300587 Турция, Бурса, район Османгази (Башаран).

 

Освобождава ХРИСТИНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300587 Турция, Бурса, район Османгази (Башаран).

Назначава Десислава Атанасова Йорданова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300587 Турция, Бурса, район Османгази (Башаран).

 

Освобождава ГЕРГАНА ТОДОРОВА АРНАУДОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300588 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

Назначава Силвия Евгениева Пеева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300588 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ).

 

Освобождава ХРИСТО ДИМИТРОВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

Назначава РОСИЦА ОГНЯНОВА СЕРТОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

 

Освобождава ИВАН НИКОЛОВ ЯНЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300590 Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

Назначава ФИДИЛ АСЕНОВ ЗИНОВИЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300590 Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Освобождава МИЛЕНА РАЙЧЕВА ЦАРЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

Назначава ТАНО ХУБАНОВ ЛЕВЕНОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

 

Освобождава ШЕРЕФЕ МЕХМЕД ВЕЛЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

Назначава Теодор Валентинов Георгиев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

 

Освобождава КАМЕН ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300592 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

Назначава Антоанета Василева Петрова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300592 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

 

Освобождава МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ТИХОЛОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

Назначава Руска Радославова Манолова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

 

Освобождава МИРОСЛАВ ДИМИТРОВ ТИХОЛОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

Назначава Кристиан Николаев Манолов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

 

Освобождава ПЛАМЕН СЕВДАЛИНОВ РУСЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300594 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Евдокия Радославова Христова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300594 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300594 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

Назначава Величка Костадинова Чолакова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300594 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 1).

 

Освобождава ЕВА ВАНЕВА ПОМЕТКОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300595 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

Назначава Радослав Стефанов Чолаков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300595 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

 

Освобождава МИРОСЛАВ СЪБЕВ СЪБЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300595 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

Назначава Елена Игнатова Савова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300595 Турция, Бурса, район Османгази (Оваакча 2).

 

Освобождава ЯНКО ГЕОРГИЕВ ДИНКОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Георги Митков Савов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава ВАЛЕНТИН СПАСОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Деян Христов Басмов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава ЕМАНОЕЛ КОСТОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300597 Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

Назначава Мария Костадинова Згуровска, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300597 Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

 

Освобождава СВЕТЛАНА ХРИСТОВА ЖЕКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300597 Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

Назначава Венцислав Векилов Големечев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300597 Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 1).

 

Освобождава ТОДОР АТАНАСОВ ДРОБЕНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300599 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

Назначава Алекси Николов Иванов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300599 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава АТАНАС ТОДОРОВ ДРОБЕНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300600 Турция, Гебзе 1.

Назначава Велико Митков Минков, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300600 Турция, Гебзе 1.

 

Освобождава АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300601 Турция, Гебзе 2.

Назначава Христо Димитров Христов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300601 Турция, Гебзе 2.

 

Освобождава СВЕТЛАНА ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300601 Турция, Гебзе 2.

Назначава Тонка Иванова Колева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300601 Турция, Гебзе 2.

 

Назначава Стойка Тодорова Христова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300602 Турция, Гебзе 3.

 

Освобождава МИЛЕН ГАНЧЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300602 Турция, Гебзе 3.

Назначава Кристалин Илиев Георгиев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300602 Турция, Гебзе 3.

 

Освобождава СНЕЖАНА АНГЕЛОВА ДИМОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300603 Турция, Дидим.

Назначава АНГЕЛ МЕТОДИЕВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300603 Турция, Дидим.

 

Освобождава БОГДАН ТОМОВ КАРЧЕВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300604 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе.

Назначава Павлина Христова Братанова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300604 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе.

 

Освобождава ИВАН СТОЯНОВ КАРАГЬОЗОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300605 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

Назначава Лучия Рашкова Камарска, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300605 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

 

Освобождава ЮЛИАН АТАНАСОВ ИЛИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300606 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

Назначава Валентин Богданов Камарски, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300606 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

 

Освобождава СТЕФАН МИХАЙЛОВ ПЕТРОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300607 Турция, Измир, Алиага.

Назначава Александър Бориславов Александров, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300607 Турция, Измир, Алиага.

 

Освобождава ГЕОРГИ БОРИСЛАВОВ БРАТАНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300608 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

Назначава Яни Иванов Байчев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300608 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

 

Освобождава СВЕТЛОЗАР НАЙДЕНОВ ЛЕВЕНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300608 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

 

Освобождава ТАНО ХУБАНОВ ЛЕВЕНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300609, Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава ПЕТЪР ПЛАМЕНОВ ЧОБАНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300609 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Деан Георгиев Димитров, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300609 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Освобождава Деан Георгиев Димитров, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300589, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ,Юфтаде).

 

Освобождава ПЕТКО ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300610 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 3).

Назначава Росица Тотева Пенчева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300610 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 3).

Освобождава Росица Тотева Пенчева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300664, Турция, Кешан.

 

Освобождава ФИДИЛ АСЕНОВ ЗИНОВИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300611, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР БОРИСЛАВОВ АЛЕКСАНДРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560, Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава СТОЙКА ТОДОРОВА ХРИСТОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300696, Турция, Текирдаг.

 

Освобождава ПЕТЬО ЦВЕТАНОВ КАЦАРСКИ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300682, Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава РУСКА РАДОСЛАВОВА МАНОЛОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300645, Турция, Истанбул, общ. Есенюрт 1 (Кърач).

 

Освобождава ТОНКА ИВАНОВА КОЛЕВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300624, Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава КРИСТАЛИН ИЛИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300623, Турция, Измир, район Борнова 5.

 

Освобождава ТЕОДОР ВАЛЕНТИНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300618, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

 

Освобождава АНТОАНЕТА ВАСИЛЕВА ПЕТРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300618, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

 

Освобождава РАДОСЛАВ СТЕФАНОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300710, Турция, Ялова.

 

Освобождава БОЖИДАР ИЛИЕВ ПАРАШКЕВОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300611 Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

Назначава Калоян Паскалев Домусчиев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300611 Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава ЗЛАТИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300612 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1.

Назначава Стефан Борисов Михов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300612 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 1.

 

Освобождава ЗЛАТИН ДИМИТРОВ МИРЧЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300613 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

Назначава СТОЯН ДИМОВ ВЪЛЧЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300613 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

 

Освобождава РАДОСЛАВ АНГЕЛОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

Назначава Радостина Живкова Димитрова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

 

Освобождава ЖАНЕТ ИВАНОВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300615 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

Назначава Кою Василев Гроздев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300615 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

Освобождава ГЕОРГИ ВАНКОВ ТАБАКОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300616 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

Назначава Любка Андреева Вишанова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300616 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

 

Освобождава ЦВЕТА ИЛИЕВА ГАНЧЕВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300617 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

Назначава Димитър Гоергиев Георгиев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300617 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Назначава Дянко Йорданов Желязков, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300618 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

 

Освобождава МАРИЯ ДИМИТРОВА ЦАРЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300619 Турция, Измир, район Борнова 1.

Назначава Силвия Андонова Ванчурова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300619 Турция, Измир, район Борнова 1.

 

Освобождава ТОНИ ВЕЛИНОВ ДОЙЧЕВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

Назначава Асенийе Салиева Баева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

 

Освобождава СТОЯНКА ТОДОРОВА РУСИМОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

Назначава Милко Баев Баев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

 

Освобождава СВЕТЛИН РАДОСТИНОВ СТОЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300622 Турция, Измир, район Борнова 4.

Назначава Анелия Атанасова Лефтерова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300622 Турция, Измир, район Борнова 4.

 

Назначава Софка Щерионова Ванчурова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300623 Турция, Измир, район Борнова 5.

 

Назначава Пенка Христова Гидулова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300624 Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава АТАНАС ГЕОРГИЕВ ЧОМАШКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300625 Турция, Истанбул (Генерално консулство).

Назначава Ивайло Стоянов Гроздев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300625 Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

Освобождава НИКОЛАЙ ГЕОРГИЕВ КЛИНКОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

Назначава Теодора Денчева Димитрова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

 

Освобождава ГЕНАДИЙ ДИМИТРОВ КОТАКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

Назначава Валентин Борисов Стоев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

 

Освобождава ЙОРДАН ЦВЕТАНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой .

Назначава Стилиян Станимиров Добрев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой.

 

Освобождава БОРИСЛАВ СТЕФАНОВ АНЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой .

Назначава Божидар Василев Василев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой .

 

Освобождава ДАНИЕЛА ДОНЧЕВА ГЕОРГИЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз .

Назначава Ирена Димитрова Иванова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз .

 

Освобождава ГЕРГАНА СТОЯНОВА СТОЯНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз .

Назначава Теодор Иванов Леков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз .

 

Освобождава ХРИСТО ГЕОРГИЕВ КАФАЛИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300629 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

Назначава Георги Димитров Стоянов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300629 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

Освобождава МИЛЕНА ИЛИЕВА МИНКОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300630 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

Назначава Станислав Цецков Петров, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300630 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 1.

 

Освобождава ПЕТЯ ВАСИЛЕВА СТОЯНОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300631 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

Назначава Захари Огнянов Райков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300631 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

Освобождава СВЕТЛИН ЛИЛЯНЧОВ ВЕНКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300631 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

Назначава Мариана Ралчева Праматарова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300631 Турция, Истанбул, кв. Гюнешли 2.

 

Освобождава ЕЛЕНА ЕМИЛОВА ПОЛИНЧЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300632 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

Назначава Димитър Георгиев Драгоев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300632 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

 

Освобождава ЖАКЛИН ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

Назначава Деян Николов Шахов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

 

Освобождава ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

Назначава Бисерка Георгиева Тодорова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

 

Освобождава ВЕНЕТА ИВАНОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Елисавета Василева Славова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава ТЕОДОР БОРИСЛАВОВ СТАНИМИРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Людмила Захариева Кръстева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава ТЕОДОР БОРИСЛАВОВ СТАНИМИРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Людмила Захариева Кръстева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава КРИСТИНА ВАСИЛЕВА ИВАНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Велислав Атанасов Димитров, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава ИЛИЯН ПЕТКОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Георги Генчев Иванов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300635, Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава КАЛОЯН ГЕОРГИЕВ КАЛОЯНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

Назначава Димитър Иванов Бургазов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

 

Освобождава ИМИЛИЯН СТОЯНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

Назначава Мартин Петров Драгулев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

 

Освобождава КАЛИНА БОЙЧЕВА ДАЛКАРАНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300637 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

Назначава Андрей Магриотов Едрев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300637 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хадъмкьой).

 

Освобождава АЛЕКСАНДРА ДИМИТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300638 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

Назначава Адриана Александрова Петрова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300638 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

 

Освобождава ТЕОДОРА БОЯНОВА ХРИСТОЗОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300638 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

Назначава Недялка Петрова Янева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300638 Турция, Истанбул, общ. Арнавуткьой (Хараччъ).

 

Освобождава ПАВЕЛ НИКОЛОВ ХРИСТОЗОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300639 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Михаил Димов Колев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300639 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава ЕМИЛ ШАЛОМОВ КРИСПИН, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300639 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

Назначава Валентин Любомиров Дончев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300639 Турция, Истанбул, общ. Байрампаша.

 

Освобождава ИВАН НИКОЛОВ БЕЛЯНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300640 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

Назначава Тонка Енева Георгиева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300640 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

Освобождава РОСТИСЛАВ ВАСИЛЕВ АРНАУДОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300640 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

Назначава Симеон Йорданов Йорданов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300640 Турция, Истанбул, общ. Башакшехир.

 

Освобождава ВЕЛИ ЕРОЛ АСЛАН, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300641 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

Назначава Надежда Димитрова Димитрова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300641 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 1.

 

Освобождава ГЕНЧО ИВАНОВ ДРАГАНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300642 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

Назначава Лилия Иванова Петрова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300642 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

 

Освобождава ГЕОРГИ СИМЕОНОВ БАРАКЛИЙСКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300642 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

Назначава Христо Георгиев Дерменджиев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300642 Турция, Истанбул, общ. Бейликдюзю 2.

 

Освобождава ИРИНКА НИКОЛОВА САРАФОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300643 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

Назначава Георги Иванов Георгиев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300643 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ХРИСТОВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Милка Йосифова Димитрова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Освобождава МАРИЯ ТЕОХАРОВА САРАФОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Мариана Василева Георгиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Назначава Гинка Димова Димитрова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300645 Турция, Истанбул, Есенюрт 1 (Кърач).

 

Освобождава ИВАН ВАСИЛЕВ БЛАГОЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300645 Турция, Истанбул, Есенюрт 1 (Кърач).

Назначава Марияна Димитрова Карагьозова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300645 Турция, Истанбул, Есенюрт 1 (Кърач).

 

Освобождава СТОЯН ПЕТРОВ УГРЕНОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325600646 Турция, Истанбул, Есенюрт 2 (Кърач).

Назначава Паруш Димитров Алексиев, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325600646 Турция, Истанбул, Есенюрт 2 (Кърач).

 

Освобождава ТОДОР ИВАНОВ СТОЯНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325600646 Турция, Истанбул, Есенюрт 2 (Кърач).

Назначава Мария Йосифова Тумбева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325600646 Турция, Истанбул, Есенюрт 2 (Кърач).

 

Освобождава ЕВГЕНИ ПЛАМЕНОВ БОРИСОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300647 Турция, Истанбул ,Есенюрт 3 (Йорнек).

Назначава Владимир Росенов Тумбев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300647 Турция, Истанбул ,Есенюрт 3 (Йорнек).

 

Освобождава НИКОЛАЙ ЕМИЛОВ ГАЧОВСКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300647 Турция, Истанбул ,Есенюрт 3 (Йорнек).

Назначава Стоянка Ненкова Георгиева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300647 Турция, Истанбул ,Есенюрт 3 (Йорнек).

 

Освобождава ДИМИТРИНКА КОСТОВА ЯНАКИЕВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325600648 Турция, Истанбул, Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава Христина Иванова Георгиева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325600648 Турция, Истанбул, Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава ДИМИТЪР ЯНАКИЕВ ЯНАКИЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325600648 Турция, Истанбул, Есенюрт 4 (Йорнек).

Назначава Симеон Любомиров Григоров, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325600648 Турция, Истанбул, Есенюрт 4 (Йорнек).

 

Освобождава ГЕОРГИ КРАСИМИРОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава Георги Ванков Табаков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава ПЕТЪР КОЛЕВ РУСЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава Александър Пеньов Пенев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава ПЕТЪР КОЛЕВ РУСЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава Александър Пеньов Пенев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300649 Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава СТОЙЧО СТОЯНОВ КАРАДЖОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300650 Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Назначава Георги Желев Ялъмов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300650 Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

 

Освобождава ИВАЙЛО ЦВЕТАНОВ ПОПОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300650 Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

Назначава Йосиф Малинов Раденков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300650 Турция, Истанбул, общ. Зейтинбурну.

 

Освобождава Пламен Иванов Кесов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300651 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

Назначава Красимир Петров Борисов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300651 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

 

Освобождава ТЕОХАР АТАНАСОВ САРАФОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Кичка Андонова Милева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава СТАНИМИР ЦЕЦОВ ЦАКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Пламен Николаев Пенчев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава ПЕТКО КРАСИМИРОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300653 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

Назначава Лиляна Владимирова Самсонова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300653 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

 

Освобождава ПЕТЪР ДАНЧЕВ ГАНЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300653 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

Назначава Анна Петрова Зографова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300653 Турция, Истанбул, общ. Кагътхане.

 

Освобождава ДЕЙМИН МИТКОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

Назначава Маргарита Илиева Коларска, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

 

Освобождава АЛЕКО АПОСТОЛОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

Назначава Силвия Стефанова Арабова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300654, Турция, Истанбул, Кадъкьой, Сахрайиджедитмахалеси.

 

Освобождава РЕЙХАН НАЗИМ ОСМАН, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300655 Турция, Истанбул, Юскюдар.

Назначава Владислава Ангелова Ангелова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300655 Турция, Истанбул, Юскюдар.

 

Освобождава СТЕФАН СВЕТЛИНОВ КОЛЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300655 Турция, Истанбул, Юскюдар.

Назначава Пламен Константинов Стефанов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300655 Турция, Истанбул, Юскюдар.

 

Освобождава ГЕРАСИМ ИВАНОВ ГЕНЕВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300656 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

Назначава Ангел Иванов Ангелов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300656 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

 

Освобождава ВЕНЕТА КОНСТАНТИНОВА ДЖЕДЖЕВА - МАРИНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300656 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

Назначава Валентина Иванова Ташкова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300656 Турция, Истанбул, общ. Пендик, с. Курткой, кв. Йенишехир.

 

Освобождава ДАНИЕЛА СТЕФАНОВА ВЪЛЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

Назначава Господин Йорданов Славев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

 

Освобождава МИНКА ЖЕЛЯЗКОВА ЦАРЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

Назначава Любомир Йосифов Гайтанов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300657, Турция, Истанбул, общ. Силиври.

 

Освобождава КАЛОЯН КАЛОЯНОВ КАЛОЯНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

Назначава Евгения Неделякова Младенова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

 

Освобождава ХАМДЕ ШАБАН ОСМАН, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

Назначава Малинка Димитрова Табакова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

 

Освобождава СИЛВИЯ СИМЕОНОВА ЙОРДАНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300659 Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

Назначава Юлия Костова Динева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300659 Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

 

Освобождава ПЛАМЕН ПЕТРОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300659 Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

Назначава Цветозар Стефанов Райков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300659 Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

 

Освобождава ДИМИТРИНА МЛАДЕНОВА ВЪЛЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300660 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Анка Димитрова Златарева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300660 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава ВАЛЕНТИН ДОБРЕВ АТАНАСОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300660 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

Назначава Марийка Стоянова Атанасова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300660 Турция, Истанбул, общ. Султангази.

 

Освобождава СТЕФАН АНАСТАСОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава Веселинка Калинова Петрова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

Освобождава РАДОСТИН ЙОРДАНОВ ЙОРДАНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

Назначава Надка Иванова Христова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300661, Турция, Истанбул, общ. Султангази, Угур Мумджу.

 

Освобождава ГЕОРГИ КРЪСТЕВ ЕВТИМОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300662 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Назначава Люба Тодорова Кличева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300662 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Освобождава НИКОЛАЙ ИВАНОВ ГРУЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300662 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

Назначава Иво Борисов Миланов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300662 Турция, Истанбул, общ. Чаталджа.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР МИЛЕНОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300663 Турция, Истанбул, Капаклъ.

Назначава Елисавета Любенова Ацарова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300663 Турция, Истанбул, Капаклъ.

 

Освобождава Братан Недялков Братанов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300664 Турция, Кешан.

Назначава Бойка Костадинова Кадийска, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300664 Турция, Кешан.

 

Освобождава МАРИЯ АНАСТАСОВА ЧОЛАКОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665 Турция, Коня.

Назначава Ален Стефанов Симеонов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665 Турция, Коня.

 

Освобождава НЕЛИ ИВАНОВА ТОДОРОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300666 Турция, Къркларели.

Назначава СЕВДАЛИН НАЙДЕНОВ РАДЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300666 Турция, Къркларели.

 

Освобождава ВЯРА ДИМИТРОВА ШИВАЧЕВА-ЯНЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300667 Турция, Къркларели, Ахметбей.

Назначава Божана Владимирова Божилова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300667 Турция, Къркларели, Ахметбей.

 

Освобождава ГАЛЯ ДИМИТРОВА ЛЕЧЕВА, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300668 Турция, Къркларели, Бабаески.

Назначава Татяна Владимирова Божилова-Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300668 Турция, Къркларели, Бабаески.

 

Освобождава ИВЕЛИНА НИКОЛАЕВА СТАЙКОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300669 Турция, Къркларели, Визе.

Назначава Павел Владимиров Стойков, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300669 Турция, Къркларели, Визе.

Освобождава ГЕОРГИ ТОДОРОВ БОЙКОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

Назначава Румен Петров Цветанов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

 

Освобождава ТАНЯ НЕНОВА ТОДОРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

Назначава Веселка Велинова Цветанова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

 

Освобождава ХРИСТО ГЕОРГИЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300671 Турция, Люлебургаз 1.

Назначава Димчо Стойчев Коджабашев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300671 Турция, Люлебургаз 1.

 

Освобождава ПЕТЯ ПЕТРОВА ДИМИТРОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300672 Турция, Люлебургаз 2.

Назначава ИВАН ТОДОРОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300672 Турция, Люлебургаз 2.

 

Освобождава ГЕОРГИ ГЕОРГИЕВ КИРЯКОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300673 Турция, Маниса.

Назначава Мирчо Росенов Ангелов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300673 Турция, Маниса.

 

Освобождава ПАВЕЛ ДИМОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300674 Турция, Маниса, кв. Акмесчит.

Назначава Милена Костадинова Далаберова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300674 Турция, Маниса, кв. Акмесчит.

 

Освобождава ГЕОРГИ АТАНАСОВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300675 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

Назначава Антоанета Асенова Зимпарова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300675 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

Освобождава ЖИВКО ЗЛАТОМИРОВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

Назначава Стоян Николов Невидешев, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

 

Освобождава НИКОЛАЙ СТОЯНОВ СТОЯНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

Назначава Хараламби Вълчев Хараламбов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

 

Освобождава ХРИСТО ВЕЛИЧКОВ АТАНАСОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

Назначава Ани Севова Данева, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

 

Освобождава ИВАН МАРГАРИТОВ СИМЕОНОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

Назначава Мария Иванова Кирякова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

 

Освобождава НИКОЛАЙ ЦВЕТАНОВ ТРИФОНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

Назначава Веселин Бориславов Пауновски, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

 

Освобождава КОСТАДИН ВАЛЕНТИНОВ ДИМИТРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

Назначава Весела Илиева Найденова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

 

Освобождава ДИМИТЪР НИКОЛАЕВ КЪНЧЕВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300679 Турция, Муратлъ.

Назначава Пенка Димитрова Ламбиева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300679 Турция, Муратлъ.

 

Освобождава ПАОЛА ПЛАМЕНОВА ПАНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Асен Асенов Анастасов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ЦВЕТАНОВ ДЖАБАРСКИ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Адриан Здравков Иванов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

 

Освобождава Милия Атанасова Цакова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300681 Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

Назначава Наталия Димитрова Ранджева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300681 Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

 

Назначава Дора Стефанова Грудева, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300682 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава СИМЕОН ПЕНЧЕВ ВАСИЛЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300683 Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

Назначава Румяна Милкова Драганова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300683 Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

 

Освобождава ВЛАДИСЛАВ ЛЮБЕНОВ ГЮВИЙСКИ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300684 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

Назначава Румен Божидаров Цаков, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300684 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава ВАСИЛ АНАСТАСОВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300685 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Илия Костадинов Панчев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300685 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава ЗЛАТИНА ЛАЗАРОВА ЛЮБЕНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300685 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

Назначава Стефан Янков Ружев, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300685 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава ВАСИЛ САШОВ КАМЕНОВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300686 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

Назначава Теню Георгиев Николов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300686 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

 

Освобождава ВАЛЕНТИН ДОБРИНОВ ПЕЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300686 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

Назначава Стефан Николов Димитров, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300686 Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

 

Освобождава ИВАН НИКОЛАЕВ ЧОЛАКОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

Назначава Костадин Александров Джамбов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

Освобождава СИМЕОН ЦВЕТЕЛИНОВ НИКОЛОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

Назначава Ангел Иванов Вълчинов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

Освобождава АНГЕЛ ДИМОВ БАЙРАКТАРОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300688 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 1).

Назначава Кристиян Валериев Андреев, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300688 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 1).

 

Освобождава ГЕОРГИ ДАРЕВ ГЕОРГИЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300688 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 1).

Назначава Мирослав Миролюбов Столарски, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300688 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 1).

 

Освобождава БЕНЧО ПЕТРОВ КРЪСТЕВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

Назначава Тодор Венциславов Костов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

 

Освобождава НАЗИЕ МЕХМЕДОВА МИХАЙЛОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

Назначава Миряна Петрова Петрова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

 

Освобождава СТОЯН РУМЕНОВ МИХАЙЛОВ, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300690 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък).

Назначава Росен Николаев Попов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300690 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък).

 

Освобождава ИЛИЯН СТОЯНОВ ПЕТКОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300691 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък).

Назначава Сребрина Кирилова Хашъмова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300691 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък).

 

Освобождава АЛБЕНА ИВАНОВА ЧОЛАКОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300692 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш).

Назначава Захари Георгиев Генов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300692 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш).

 

Освобождава МАРИЯ АТАНАСОВА СПАСОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300693 Турция, Одрин (Генерално консулство).

Назначава Кирил Никифоров Владимиров, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300693 Турция, Одрин (Генерално консулство).

 

Освобождава НЕДЯЛКА ТЕНЕВА ТРИФОНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300694 Турция, Одрин - 2, 75 Йъл Илкокулу.

Назначава Милен Станчев Иванов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300694 Турция, Одрин - 2, 75 Йъл Илкокулу.

 

Освобождава НИКОЛА ТОДОРОВ ТРИФОНОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300695 Турция, Сарай.

Назначава Александра Жечева Соломи, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300695 Турция, Сарай.

 

Назначава Димитър Тодоров Шопов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300696 Турция, Текирдаг.

 

Освобождава ДИАНА ПЕТРОВА ВОЕВА, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300697 Турция, Фетхие.

Назначава Калоян Георгиев Костадинов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300697 Турция, Фетхие.

 

Освобождава НАТАЛИЯ ПЕТРОВА ПЕНЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300697 Турция, Фетхие.

Назначава Санка Методиева Денчева, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300697 Турция, Фетхие.

 

Освобождава ПЛАМЕН ЖИВКОВ ПЕНЕВ, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300698 Турция, Черкезкьой.

Назначава Десислава Димитрова Димитрова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300698 Турция, Черкезкьой.

 

Освобождава ЗЛАТКА МИШЕВА ПАВЛОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300699 Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Ангел Свиленов Йовков, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300699 Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Освобождава ТИНИТА ПАВЛОВА БОЙЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300699 Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

Назначава Борислава Свиленова Йовкова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300699 Турция, Чанаккале, общ. Гьокчеада.

 

Освобождава ПЕНЬО НЕДЕЛЧЕВ НЕДЕЛЧЕВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Марио Пламенов Йорданов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава СЕВДЕЛИН ГЕОРГИЕВ ЛУНДЖОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Благовест Илиянов Петков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава ПЕТЯ ГЕОРГИЕВА ГРУДОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300701 Турция, Чорлу, кв. Румели.

Назначава Мариана Стефанова Бънева-Попова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300701 Турция, Чорлу, кв. Румели.

 

Освобождава АНТОНИЯ КИРИЛОВА КИДЕРОВА, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300702 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 1.

Назначава Нина Захариева Гергова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300702 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 1.

 

Освобождава СТАНИСЛАВ БАЛИНОВ ПОПОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300703 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

Назначава Добринка Кръстева Спиридонова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300703 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

 

Освобождава ИВАН СТОЯНОВ ДРУМЕВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300704 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 3.

Назначава Илонка Славчева Богданова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300704 Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 3.

 

Освобождава КРИСТИАН НИКОЛАЕВ МАНОЛОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300705 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

Назначава Рангел Венелинов Рангелов, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300705 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

 

Освобождава БОРИСЛАВ ВЕНЦИСЛАВОВ ВЕЗЕНКОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300705 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

Назначава Петър Аврамов Кирилов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300705 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 1.

 

Освобождава НИКОЛ-ЛИЛИЯН НИКОЛАЕВА ЕДРЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300706 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

Назначава Аврам Иванов Кирилов, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300706 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 

 

Освобождава КРИСТИЯН ЙОРДАНОВ ТОДОРОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300706 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 2.

Назначава Николай Насков Чакъров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300706 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан

 

Освобождава МАРИО СТИЛИЯНОВ СТЕФАНОВ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300707 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3.

Назначава Габриела Ефтимова Георгиева, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300707 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3.

 

Освобождава МИЛЕНА ТОДОРОВА ДАЧЕВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300707 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3.

Назначава Стефан Георгиев Кючуков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300707 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 3.

 

Освобождава ЯСЕН НИКОЛАЕВ АТАНАСОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300708 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

Назначава Мария Анастасова Чолакова, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300708 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

Освобождава ВЕЛИЧКА КОСТАДИНОВА ЧОЛАКОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300708 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

Назначава Борислав Венциславов Везенков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300708 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

 

Освобождава ПЕТЪР ВЛАДЕВ КАЗАКОВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300709 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 5.

Назначава Севделин Георгиев Лунджов, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300709 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 5.

 

Освобождава ПЕТЪР ПЕТРОВ ГЕНЧЕВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300709 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 5.

Назначава Давид Иванов Димитров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300709 Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 5.

 

Освобождава ИВЕЛИН ГЕОРГИЕВ ИЛИЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300710 Турция, Ялова.

Назначава Васил Анастасов Чолаков, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300710 Турция, Ялова.

Назначава Петя Петрова Димитрова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300710 Турция, Ялова.

 

Освобождава МИЛЕН ВЕЛЧЕВ ВЕЛЧЕВ, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300711 Турция, Ялова 2.

Назначава Албена Иванова Чолакова, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300711 Турция, Ялова 2.

 

Освобождава АЛЕКСАНДЪР ПЕНКОВ ФИЛЧЕВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300711 Турция, Ялова 2.

Назначава Иван Леков Борисов, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300711 Турция, Ялова 2.

 

Освобождава АТАНАС ГЕОРГИЕВ ДАМЯНОВ, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300712 Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Костадин Валентинов Димитров, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300712 Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава ВЕНЦИСЛАВ НИКОЛАЕВ ХРИСТОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300712 Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Елена Георгиева Костадинова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300712 Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава ЕВДОКИЯ РАДОСЛАВОВА ХРИСТОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300713 Турция, Ялова, Чифтликкьой.

Назначава Стефан Анастасов Чолаков, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300713 Турция, Ялова, Чифтликкьой.

 

Освобождава ЖИВКА ТРЪНДЕВА ДИМОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100243, Италия, Милано (Българско училище 2).

Назначава Мария Йовчева Иванова, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322100243, Италия, Милано (Българско училище 2).

 

Освобождава АЙСЯЛ АЙДЪНОВА ЮСМЕНОВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800401, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

Назначава Радослав Димитров Гайдаров, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800401, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 1).

 

Освобождава НИКОЛИНА НИКОЛАЕВА МАРИНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576, Турция, Бурса, район Кестел 2.

Назначава Ана Ивова Бурч, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576, Турция, Бурса, район Кестел 2.

 

Освобождава АЙШЕ МОХАМЕД СТОЯНОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

Назначава Суде Юджетюрк, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300575, Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

Освобождава ЦВЕТА ГЕОРГИЕВА ДРАГАНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321300132, Гърция, Атина - пл. Караискаки, ул. Псарон 4.

 

Освобождава Сергей Енчев Василев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300548, Турция, Анкара (Посолство).

Назначава Стоян Пламенов Петров, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300548, Турция, Анкара (Посолство).

 

Освобождава ОРХАН СЕИДОВ ОСМАНОВ, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300551 Турция, Адана.

Назначава Стефан Михайлов Петров, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300551 Турция, Адана.

 

Освобождава АНЕЛИЯ АТАНАСОВА ЛЕФТЕРОВА, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552 Турция, Айдън.

Назначава Васил Симов Василев, ЕГН: …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300552 Турция, Айдън.

 

Освобождава ПАВЛИНА ПЕНЕВА ПЕНЕВА, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

Назначава Христина Ясенов Чаушева, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

 

Освобождава КОЮ ВАСИЛЕВ ГРОЗДЕВ, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

Назначава Красимир Николов Виденов, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300555 Турция, Балъкесир, Aйвалък.

 

Освобождава Божидар Василев Василев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300556 Турция, Балъкесир, Бандърма

Назначава Георги Трифонов Георгиев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300556 Турция, Балъкесир, Бандърма.

 

Освобождава Злати Атанасов Щерев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300557 Турция, Биледжик.

Назначава Валерия Янкова Командова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300557 Турция, Биледжик.

 

Освобождава ГЕОРГИ ХРИСТОВ КАЛАМЕРОВ, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

Назначава Людмила Миткова Данова, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

 

Освобождава Стилиян Станимиров Добрев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300559 Турция, Бурса (Консулска канцелария).

Назначава ИДЖРЕЛ ЮСЕИН ЙИГИТСЮДАШ, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300559 Турция, Бурса (Консулска канцелария).

 

Освобождава Камелия Ивайлова Динева, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Румяна Руменова Петрова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Камелия Ивайлова Динева, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Румяна Руменова Петрова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Освобождава Теодор Иванов Леков, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Орхан Сеидов Османов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300562 Турция, Бурса, Орхангази.

 

Освобождава Ирена Димитрова Иванова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300564 Турция, Бурса, район Инегьол (Меркез).

Назначава Мирослав Николов Михов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300564 Турция, Бурса, район Инегьол (Меркез).

 

Освобождава Деян Николов Шахов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Станислав Темелков Първанов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

Освобождава Бисерка Георгиева Тодорова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

Назначава Румяна Калинова Георгиева, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

 

Освобождава Димитър Георгиев Драгоев, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

Назначава Любомир Златинов Богойчев, ЕГН: …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

Освобождава Велислав Атанасов Димитров, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава Росен Иванов Лазаров, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300568 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава Георги Димитров Драгоев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла)

Назначава Елина Трифонова Димитрова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

Освобождава ГЕОРГИ ГЕНЧЕВ ИВАНОВ, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300570 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен)

Назначава Георги Димитров Димитров, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300570 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

 

Освобождава Димитър Иванов Бургазов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ)

Назначава Мартин Васков Христов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

 

Освобождава Димитър Бойков Янев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2)

Назначава Славчо Руменов Митрев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава Недялка Петрова Янева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300575 Турция, Бурса, район Кестел 1.

Назначава Велина Веселинова Димитрова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300575 Турция, Бурса, район Кестел 1.

 

Освобождава Михаил Димов Колев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576 Турция, Бурса, район Кестел 2.

Назначава Димитър Иванов Димитров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300576 Турция, Бурса, район Кестел 2.

 

Освобождава Валентин Любомиров Дончев, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

Назначава Вартан Ангелов Айнаджиев, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300579 Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 3).

 

Освобождава Симеон Йорданов Йорданов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300580 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Луиза Емилова Манова-Павловска, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300580 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава Иван Тодоров Чанев, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

Назначава Никол Лилиян Николаева Едрева, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300581 Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

 

Освобождава Георги Димитров Николов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300583 Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

Назначава НАТАЛИЯ СВЕТЛОЗАРОВА СТЕФАНОВА, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300583 Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава Мариана Ралчева Праматарова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300586 Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ).

Назначава ЗЕНИЯ АХМЕД ЧИРАК, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300586 Турция, Бурса, район Османгази (Багралбашъ).

 

Освобождава Станислав Цецков Петров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

Назначава Таня Венелинова Карамфилова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

 

Назначава АЙДЪН РЕДЖЕБОВ ИБРЯМОВ, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300590 Турция, Бурса, район Османгази (Истиклял).

 

Назначава Валери Валентинова Димитрова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Илина Кристалинова Георгиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300599 Турция, Буюккаръщъран, обл. Къркларели.

 

Освобождава Иван Тодоров Тодоров, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300603 Турция, Дидим.

Назначава Мирослав Крумов Михайлов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300603 Турция, Дидим.

 

Освобождава Хикмет Халилов Хасанов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300604 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе.

Назначава Йоана Венциславова Великова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300604 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе.

 

Назначава Сара Павлова Сандова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300605 Турция, Ескишехир, общ. Тепебашъ, кв. Ширинтепе 2.

 

Освобождава Наталия Светлозарова Стефанова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300606 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

Назначава Надежда Венциславова Великова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300606 Турция, Ескишехир, община Одунпазаръ, кв. Чанкая.

 

Освобождава Зения Ахмед Чирак, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300607 Турция, Измир, Алиага.

Назначава Иван Галинов Казаков, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300607 Турция, Измир, Алиага.

 

Освобождава Светлозар Найденов Левенов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300608 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

Назначава Мая Ангелова Димова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300608 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 1).

 

Освобождава Тано Хубанов Левенов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300609 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

Назначава Рада Костадинова Вангелова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300609 Турция, Измир, Газиемир (кв. Сарнъч 2).

 

Освобождава Фидил Асенов Зиновиев, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300611, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

Назначава Александър Красимиров Симов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300611, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава Айдън Реджебов Ибрямов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300613 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

Назначава Велизар Емилов Колев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300613 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 2.

 

Освобождава Йордан Тодоров Йосков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

Назначава Кристиан Веселинов Иванов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

 

Освобождава Стефан Борисов Стоименов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300615 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

Назначава Димитринка Василева Арабаджиева, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300615 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 1).

 

Освобождава Надежда Йорданова Стоименова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300616 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2) .

Назначава Михаил Стоянов Стоянов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300616 Турция, Измир, община Мендерес (кв. Гьоредже 2).

 

Освобождава Антоанета Василева Петрова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300618 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

Назначава Йоан Руменов Пенчев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300618 Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 2.

 

Освобождава ВЕЛИМИР АТАНАСОВ ВЕЛЕВ, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300619 Турция, Измир, район Борнова 1.

Назначава Ивелин Георгиев Илиев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300619 Турция, Измир, район Борнова 1.

 

Освобождава Валентина Георгиева Кръстева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300617, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

Назначава Иван Станимиров Дончев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300617, Турция, Измир, община Мендерес, кв. Газипаша 1.

 

Освобождава Люба Кирилова Кръстева, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300621 Турция, Измир, район Борнова 3.

Назначава Славчо Пейчев Фучеджиев, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300621 Турция, Измир, район Борнова 3.

 

Освобождава Севдалин Найденов Радев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300622 Турция, Измир, район Борнова 4.

Назначава Злати Стоянов Димитров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300622 Турция, Измир, район Борнова 4.

 

Освобождава Маргарита Тодорова Тодорова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300623 Турция, Измир, район Борнова 5.

Назначава Таня Станимирова Палапешкова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300623 Турция, Измир, район Борнова 5.

 

Освобождава Галя Огнянова Стефанова, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300624 Турция, Измир, Сеферхисар.

Назначава Кристин Ивайлова Красимирова, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300624 Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава Никола Николаев Сергеев, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300625 Турция, Истанбул (Генерално консулство).

Назначава Антон Антонов Ватев, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300625 Турция, Истанбул (Генерално консулство).

 

Освобождава Сергей Стефанов Николаев, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

Назначава Георги Димитров Николов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

 

Освобождава Теодор Пламенов Тодоров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

Назначава Мария Костадинова Назърова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300626 Турция, Истанбул, Багджълар Санджактепе махалеси.

 

Освобождава Вартан Ангелов Айнаджиев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой. 

Назначава Виктория Димитрова Василева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300627 Турция, Истанбул, Бакъркьой, Атакьой .

 

Освобождава Валентина Ангелова Шотева, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

Назначава Камелия Ивайлова Динева, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300628 Турция, Истанбул, Бююкчекмедже, кв. Кумбургаз.

 

Освобождава Йосиф Малинов Раденков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300629 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

Назначава Николай Стоев Ганчев , ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300629 Турция, Истанбул, кв. Бахчелиевлер (Йенибосна).

 

Освобождава Сребрина Кирилова Хашъмова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300632 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

Назначава Младен Петров Точев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300632 Турция, Истанбул, общ. Картал 1.

 

Освобождава Христиан Тонев Дойчев, ЕГН: … , като ЧЛЕН на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

Назначава Георги Димитров Драгоев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300633 Турция, Истанбул, общ. Картал 2.

 

Освобождава Атанас Йорданов Атанасов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

Назначава Наталия Кирилова Гюлемезова, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300658 Турция, Истанбул, общ. Силиври, кв. Алибей.

 

Освобождава Денис Димитриев Гачев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

Назначава Биляна Валентинова Кънева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300634 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 1.

 

Освобождава Нина Захариева Гергова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300635 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

Назначава Злати Атанасов Щерев, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300635 Турция, Истанбул, общ. Авджълар 2.

 

Освобождава Христина Смиленова Лозева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

Назначава Димитър Бойков Янев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300636 Турция, Истанбул, общ. Авджълар, кв.Фирузкьой.

 

Освобождава Явор Иванов Павлов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300651 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

Назначава Стефка Генчева Димова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300651 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 1.

 

Освобождава Хубан Левенов Маджаров, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

Назначава Любен Дамянов Ацаров, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300652 Турция, Истанбул, общ. Кючюкчекмедже 2.

 

Освобождава Павлина Николова Илиева, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665 Турция, Коня.

Назначава Цанислав Николаев Николов, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300665 Турция, Коня.

 

Освобождава Стоянка Ненкова Георгиева, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300671 Турция, Люлебургаз 1.

Назначава Маргарита Тенева Тодорова, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300671 Турция, Люлебургаз 1.

 

Освобождава Злати Стоянов Димитров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит

Назначава Румяна Петкова Сарийска, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава Димитър Димов Димов, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300683 Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

Назначава Мартин Цветанов Методиев, ЕГН: …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300683 Турция, обл. Коджаели, общ. Карамюрсел.

Освобождава Тодор Димов Генов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

Назначава Цвета Стефанова Радева, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100095, Германия ФР, Мюнстер (Почетно консулство).

 

Освобождава АПТУЛА ИБРЯМ АХМЕД, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300561, Турция, Бурса, Мустафакемал паша.

Назначава Зейнеб Азис Исмаил, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300561, Турция, Бурса, Мустафакемал паша.

 

Освобождава СЕЙХАН ИСМАИЛОВ МЕХМЕДОВ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Анелия Маринова Аличавуш, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565, Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

Освобождава АЛИ ОСМАН ЙЪЛМАЗ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300585, Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

Назначава ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300585, Турция, Бурса, район Османгази (Алтънова).

 

Освобождава МЕХМЕД АЛИОСМАН МУСТАФА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300589, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ,Юфтаде).

Назначава МЕЛИХА МЮМЮНАЛИ ЙОЗГЮР, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300589, Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ,Юфтаде).

 

Освобождава НИЛГЮН МЕХМЕДАЛИ ЙЪЛДЪЗ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

Назначава МУКАДЕС МЕХМЕД ШЕН, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 325300592, Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар2).

 

Освобождава ЕРОЛ АДЕМ ЯКУБ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300598, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 2).

Назначава Хюсеин Шен, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300598, Турция, Бурса, район Османгази (Юнусели 2).

 

Освобождава ЕЛЕНА ГЕОРГИЕВА АЛЕКСАНДРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322500279, Кипър, Паралимни.

Назначава ЦАНКА ИВАНОВА КОЖУХАРОВА, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 322500279, Кипър, Паралимни.

 

Освобождава ЮЛИЯ БИСЕРОВА ЕРКАПЛАН, ЕГН …, като  ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

 

Освобождава БАЙРЯМ МЕХМЕДОВ МЕХМЕДОВ, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300567, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

Назначава СЕРГЕЙ ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300567, Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

Освобождава СЕХЕР ИСУФ ИСУФ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300649, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

Назначава ЛЕЙЛЯ АЛИОСМАН МЕХМЕД, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300649, Турция, Истанбул, общ. Еюпсултан.

 

Освобождава БЕРК ЙОЗГЮР, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300655, Турция,Истанбул, Юскюдар.

Назначава ГЮЛГЮН САДЕТТИН БИЛЕН, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300655, Турция,Истанбул, Юскюдар.

 

Освобождава ИСМАИЛ АЗИС ИСМАИЛ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300659, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

Назначава АЙТЕН АЛИЕВА АЛИЕВА, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300659, Турция, Истанбул, общ. Султанбейли.

 

Освобождава МЯНА НЕЗЕНОВА БОЖИЧНАЛИЕВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300711, Турция, Ялова 2.

Назначава ДЕСИСЛАВА МИЛЕВА ИВЕЛИНОВА, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300711, Турция, Ялова 2.

 

Освобождава ЛЕНА ГЕОРГИЕВА КОСТАДИНОВА, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300664, Турция, Кешан.

 

Освобождава ЙОРДАН ПЕТРОВ, ЕГН: … , като ЧЛЕН на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

Назначава Милослав Иванов Милчев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300577, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 1).

 

Освобождава НИКОЛАЙ СИЛВИЕВ ПОПОВ, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300583, Турция, Бурса, район Нилюфер (Юзюнджюйъл).

 

Освобождава СТОЯНКА ИВАНОВА ИВАНОВА, ЕГН: … , като ЧЛЕН на СИК № 325300666, Турция, Къркларели.

 

Освобождава ИВАН ИВАНОВ ИВАНОВ, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300669, Турция, Къркларели, Визе.

 

Освобождава ПЕНЧО ХРИСТОВ ЛЕЩОВ, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300685, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 1.

 

Освобождава МАРИЯ ПЕНЧОВНА ЛЕЩОВА, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300686, Турция, обл. Коджаели, общ. Чайърова 2.

 

Освобождава МАРТИН ЕМИЛОВ ВЛАДИМИРОВ, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

Назначава Даниел Бориславов Михайлов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300578, Турция, Бурса, район Нилюфер (Гьорюкле 2).

 

Освобождава ПЛАМЕН ЖЕЛЕВ АТАНАСОВ, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300580, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

Назначава Крис Красимиров Любомиров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300580, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 1).

 

Освобождава ЙОРДАН ДРАГОМИРОВ БУКОВИНОВ, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300581, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

Назначава Деян Христов Борисов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300581, Турция, Бурса, район Нилюфер (Караман 2).

 

Освобождава Надежда Димитрова Димитрова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

Назначава Таня Станкова Иванова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300550, Турция, Анкара, Синджан Тандоган.

 

Освобождава ЙОАНА ЦВЕТАНОВА КЪНЧЕВА, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300703, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2.

Назначава Дечко Тотев Тотев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300703, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 2

 

Освобождава Донка Енева Георгиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300551 Турция, Адана.

Назначава Валери Валериев Лазаров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300551 Турция, Адана.

 

Освобождава Милко Баев Баев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300552, Турция, Айдън.

Назначава Джевдет Мехмед Танер, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300552 Турция, Айдън.

 

Освобождава Асенийе Салиева Баева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300553, Турция, Анталия.

Назначава Невен Асенов Карамфилов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300553, Турция, Анталия.

 

Освобождава Софка Щерионова Ванчурова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

Назначава Найме Хавана Рамадан, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300554 Турция, Балъкесир.

 

Освобождава Мария Иванова Кирякова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

Назначава Кремена Данчева Жекова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300558 Турция, Бодрум, Торба.

 

Освобождава Александър Бориславов Александров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Евгени Йорданов Ненов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Александър Бориславов Александров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

Назначава Евгени Йорданов Ненов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300560 Турция, Бурса, Караджабей.

 

Освобождава Таня Илиева Михова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

Назначава Светослав Стойков Христов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300561 Турция, Бурса, Мустафакемал Паша.

 

Освобождава Ани Севова Данева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300562, Турция, Бурса, Орхангази.

Назначава Сергей Енчев Василев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300562, Турция, Бурса, Орхангази.

Освобождава Рада Костадинова Вангелова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

Назначава Славина Руменова Петрова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300563 Турция, Бурса, район Инегьол.

 

Освобождава Людмила Любомирова Сотирова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Георги Стефанов Чопов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

Освобождава Мая Ангелова Димова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

Назначава Диана Димова Вътева-Иванова, ЕГН: ..., като ЧЛЕН на СИК № 325300566 Турция, Бурса, Йенишехир.

 

Освобождава Александър Красимиров Симов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

Назначава Христо Петров Шидеров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300567 Турция, Бурса, район Йълдъръм.

 

Освобождава Иван Галинов Казаков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

Назначава Николина Георгиева Иванова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300568, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Деметевлер).

 

Освобождава Цветелина Тодорова Ганева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

Назначава Петя Веселинова Александрова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300569 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Йешиляйла).

 

Освобождава Яни Иванова Байчева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300570, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

Назначава Димитър Цветанов Яначков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300570, Турция, Бурса, район Йълдъръм (Мескен).

 

Освобождава, Андрей Магриотов Андрев ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

Назначава Валери Михайлов Иванов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300571 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Миллет).

 

Освобождава Стоян Колев Стефанов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

Назначава Албена Викторова Кирилова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300572 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Саманлъ).

 

Освобождава Димитър Христов Миленков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

Назначава Георги Бонков Попов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300573 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 1).

 

Освобождава Галина Христофорова Шопова, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

Назначава Ясен Александров Маринов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300574 Турция, Бурса, район Йълдъръм (Юнусемре 2).

 

Освобождава Деан Георгиев Димитров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

Назначава Атанас Руменов Шайков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300589 Турция, Бурса, район Османгази (Демирташ, Юфтаде).

 

Освобождава Мариан Георгиев Жеков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

Назначава Раиеле Пирес Саръиванова, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325300591 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 1).

 

Освобождава Василен Григоров Стоименов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300592 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

Назначава Джанис Владимирова Саръиванова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300592 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 2).

 

Освобождава Димитър Христов Николов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

Назначава Владимир Веселинов Саръиванов , ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300593 Турция, Бурса, район Османгази (Йенибаглар 3).

 

Освобождава Ивелина Трендафилова Петкова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

Назначава Тони Стоянов Тонев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300596 Турция, Бурса, район Османгази (Фатих).

 

Освобождава Ивелина Атанасова Атанасова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300611, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

Назначава Емил Николаев Николов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300611, Турция, Измир, общ. Урла, кв. Ичмелер.

 

Освобождава Иван Лазаров Клечев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

Назначава Тодор Георгиев Георгиев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300620 Турция, Измир, район Борнова 2.

 

Освобождава Надя Николова Атанасова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300624 Турция, Измир, Сеферхисар.

Назначава Христиан Тонев Дойчев , ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300624 Турция, Измир, Сеферхисар.

 

Освобождава Снежана Юриева Билярова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300643 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

Назначава Иван Викторов Димитров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на № 325300643 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 1.

 

Освобождава Николай Димитров Суров, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

Назначава Лиляна Иванова Добруджиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300644 Турция, Истанбул, общ. Газиосманпаша 2.

 

Освобождава Владимир Костадинов Дудев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300663 Турция, Истанбул, Капаклъ.

Назначава Веселин Петров Любенов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300663 Турция, Истанбул, Капаклъ.

 

Освобождава Росица Тотева Пенчева, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300664 Турция, Кешан.

Назначава Братан Недялков Братанов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК – ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № № 325300664 Турция, Кешан.

 

Освобождава Стоян Николов Невидешев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300665 Турция, Коня.

Назначава Васил Сашов Каменов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300665 Турция, Коня.

 

Освобождава Стефан Борисов Михов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

Назначава Лили Иванова Цветанова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300670, Турция, Кютахя.

 

Освобождава Ивайло Бориславов Рангелов, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300673 Турция, Маниса.

Назначава Марио Огнянов Попов, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300673 Турция, Маниса.

 

Освобождава Калоян Паскалев Домусчиев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300674 Турция, Маниса, кв. Акмесчит.

Назначава Славка Георгиева Камулджиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300674 Турция, Маниса, кв. Акмесчит.

 

Освобождава Велизар Емилов Колев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300675 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

Назначава Гергана Георгиева Назлиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300675 Турция, Маниса, общ. Шехзаделер, кв. Караагачлъ.

 

Освобождава Радостина Живкова Димитрова, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

Назначава Иван Вълков Христов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300676 Турция, Мармарис.

 

Освобождава Кристиан Веселинов Димитров, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

Назначава Георги Христов Каламеров, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300677 Турция, Мерсин.

 

Освобождава Михаил Стоянов Стоянов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

Назначава Мила Владимирова Стоянова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300678 Турция, Мугла.

 

Освобождава Дянко Йорданов Желязков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300679 Турция, Муратлъ.

Назначава Диана Радоева Челебиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300679 Турция, Муратлъ.

 

Освобождава Емрах Мехмедов Пашалов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Назначава Станислав Миленов Иванов, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300680 Турция, обл. Коджаели, общ. Даръджа.

Освобождава Кямиле Хасанова Пашалова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300681 Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

Назначава Милия Атанасова Цакова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300681 Турция, обл. Коджаели, общ. Дериндже.

 

Освобождава Иван Станимиров Дончев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

Назначава Весела Илиева Найденова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300682 Турция, обл. Коджаели, гр. Измит.

 

Освобождава Нина Иванова Казакова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300684 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

Назначава Маслинка Георгиева Колева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300684 Турция, обл. Коджаели, общ. Кьорфез.

 

Освобождава Милчо Димитров Марков, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

Назначава Георги Стефанов Харизанов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300687 Турция, обл. Сакария, общ. Сердиван.

 

Освобождава Бoрослав Стефанов Стоименов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

Назначава Георги Росенов Господинов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300689 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Йешилтепе 2).

 

Освобождава Дочка Маркова Стоименова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300690 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък).

Назначава Марин Георгиев Досев, ЕГН: …, като  ЧЛЕН на СИК № 325300690 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Мармараджък).

 

Освобождава Иван Георгиев Пешов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300691 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък).

Назначава Найден Иванов Иванов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300691 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Саглък).

 

Освобождава Жанка Найденова Пешова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300692 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш).

Назначава Тодор Бориславов Станишев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300692 Турция, обл. Текирдаг, гр. Ергене (Улаш).

 

Освобождава Емилия Аврамова Колева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300695 Турция, Сарай.

Назначава Диана Радоева Челебиева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300695 Турция, Сарай.

 

Освобождава Надежда Кръстева Минчева, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300698 Турция, Черкезкьой.

Назначава Доника Иванова Иванова, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300698 Турция, Черкезкьой.

 

Освобождава Деян Христов Георгиев, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

Назначава Любомир Ванков Върбанов, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300700 Турция, Чанаккале, Меркез.

 

Освобождава Мария Костадинова Назърова, ЕГН: …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300710 Турция, Ялова.

Назначава Хубан Левенов Маджаров, ЕГН: …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300710, Турция, Ялова.

 

Освобождава Севдалина Цанева Цимеонов, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300712, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

Назначава Тинита Павлова Бойчева, ЕГН: …, като СЕКРЕТАР на СИК № 325300712, Турция, Ялова, Алтънова (Субашъ).

 

Освобождава МИРА СТАНИМИРОВА СТАНИМИРОВА, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300704, Турция, Чорлу, кв. Хавузлар 3.

 

Освобождава МАРИАНА ГЕОРГИЕВА АНГЕЛОВА, ЕГН: …, като ЧЛЕН на СИК № 325300708, Турция, Чорлу, кв. Шейхсинан 4.

 

Освобождава Аксел Мехтинов Алиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800040 Белгия, Гент 1.

Назначава Сезгин Хюсеин Бакъ, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 320800040 Белгия, Гент 1.

Освобождава Арзу Красимирова Димитрова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800041 Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг.

Назначава Дилбер Йълмаз Бакъ, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 320800041 Белгия, Гент 2 - Синт Амандсберг.

 

Освобождава Орлин Йосифов Тодоров, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100093 Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генерално консулство.

Назначава Кадиршен Мехмед Шюкрю, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100093 Германия ФР, Мюнхен 4 - адрес извън генерално консулство.

 

Освобождава Николай Николаев Гочев, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100112 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

Назначава Исмаил Назъмов Зюрабов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 321100112 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 3).

 

Освобождава Тюркян Алиосманова Моллова, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 321100113 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4).

Назначава Шабан Сали Ахмед, ЕГН …, като  СЕКРЕТАР на СИК № 321100113 Германия ФР, Франкфурт на Майн (Генерално консулство 4).

 

Освобождава Емран Севдалинов Асенов, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000228 Испания, Фрага.

Назначава Гюнайдън Гюллев Алиев, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 322000228 Испания, Фрага.

 

Освобождава Джейлян Салиева Чиракова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400318 Нидерландия, Ротердам.

Назначава Калоян Миленов Милев, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323400318 Нидерландия, Ротердам.

 

Освобождава Галя Марчева Янева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Норбъри).

Назначава Адела Генчева Недева, ЕГН …, като СЕКРЕТАР на СИК № 323800396, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Норбъри).

 

Освобождава Бойка Цветанова Момчилова, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2).

Назначава Катя Иванова Кралева, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323800402 Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия, Лондон (Сатън 2).

 

Освобождава Хасан Бейсим Ферад, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

Назначава Седат Севгин Мюмюн, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 323800413, Обединено кралство Великобритания и Северна Ирландия Лондон (Уолтъмстоу).

Освобождава Ресмие Мустафа Изет, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

Назначава Лина Мартинова Сатълмъш, ЕГН …, като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300565 Турция, Бурса, район Инегьол (Йенидже).

 

Освобождава Али Осман Али, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

Назначава Галина Асенова Ангелова, ЕГН …, като ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 325300614 Турция, Измир, община Буджа, кв. Чамлъкуле 3.

 

Освобождава Гюлджан Гюнюлиева Назифова, ЕГН …, като  ЧЛЕН на СИК № 325900739 Чехия, Прага (Посолство 3).

Назначава Симеон Бисеров Апостолов, ЕГН …, като ЧЛЕН на СИК № 325900739 Чехия, Прага (Посолство 3).

 

Освобождава Младен Тодоров, ЕГН …, като  ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 326000740, Швейцария, Берн (Посолство).

 

Освобождава АРЗИ МЕХМЕД МУСТАФА,  ЕГН ... като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300297 Молдова, Копчак.

Назначава Светлана Сонгорова, ЕГН … като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300297, Молдова, Копчак.

 

Освобождава Анна Константиновна Братунова,  ЕГН … като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на  СИК № 323300298, Молдова, Твардица.

Назначава Васили Сулут, ЕГН … като ЗАМЕСТНИК-ПРЕДСЕДАТЕЛ на СИК № 323300298 Молдова, Твардица.

 

Освобождава Юлиян Дамянов Чолаков, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 323300299 Молдова, Чадър-Лунга.

Назначава Николай Петрович Камбур, ЕГН … като ЧЛЕН на СИК № 323300299 Молдова, Чадър-Лунга.

 

2. Прилага списък на съставите на секционните избирателни комисии извън страната, назначени с Решение 1442-НС от 19.09.2022 г. актуализиран в съответствие с т. 1 от настоящото решение.

 

 

                                      ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                    Камелия Нейкова

 

                                      СЕКРЕТАР:

                                                                    Севинч Солакова

 

 

ЕС/МБ 

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:35 на 21.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация