site.btaУспешни европроекти обсъдиха участниците на местната конференция по проекта "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Добрич

Успешни европроекти обсъдиха участниците на местната конференция по проекта "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Добрич
Успешни европроекти обсъдиха участниците на местната конференция по проекта "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Добрич
Снимка: Красимир Кръстев/БТА

Свидетели сме на подобряване на облика на населените места чрез европейските фондове. Европейските инвестиции спомогнаха и за разширяването на обхвата на сътрудничествата, което е от изключителна важност. Радващо е съдържанието на реализираните до момента проекти, които отреждат достойно място на област Добрич. Това каза областният управител на област Добрич Йорданка Костадинова, която участва в местна конференция по проекта "Европа на Балканите: Общо бъдеще" в Националния пресклуб на Българската телеграфна агенция (БТА) в Добрич.

Събитието се състоя с подкрепата на Европейската комисия. Йорданка Костадинова посочи, че натрупаният капацитет, който имат държавните и общински администрации, бизнесът и неправителственият сектор в областта от изпълнението на редица проекти, ще може да бъде използван пълноценно и в следващите години.  

“Поздравявам БТА за инициативата да проведе такава регионална конференция в Добрич. Това ни дава възможност да надграждаме в настоящия програмен период“, каза Костадинова.

По време на конференцията заместник-кметът по въпросите на стратегическото развитие и икономиката в Община Добрич Павел Павлов посочи, че администрацията следва три основни приоритета в рамките на мандата си - ускоряване на икономическото развитие с привличането на инвестиции, инвестиции в човешкия капитал и устойчиво управление. 

“Даваме си сметка, че няма как да свършим всичко в един единствен мандат, но е добре да се следват приоритети, които да намират приемственост. Разработвайки различни проекти, ние следваме приоритетите, които сме си поставили. Вчера бяха представени два приключващи проекта – единият се изпълнява в партньорство с община Добричка и община Крушари. Той е насочен към енергийната ефективност, но и към човешкия капитал с монтиране на фотоволтаични централи в сгради от социалната инфраструктура“, каза заместник-кметът. Той добави, че дейностите по двата проекта ще приключат до края на този месец. Павлов обяви, че местната администрация в Добрич очаква и започването на още два проекта, които са финансирани чрез инструментите на Европейското икономическо пространство. 

“Единият проект е на Младежкия център в град Добрич, а другия е на Центъра за подкрепа и личностно развитие. Сега стартираме нов проект, свързан с интериора на центъра след обновяването на сградата по отношение на енергийната ефективност. Над 8 млн. лв. са проектите, които към момента се изпълняват. Сред тях е и този за рехабилитация на уличното осветление в областния център“, добави още Павел Павлов. По думите му Община Добрич има дълъг списък с вече одобрени проекти – част от тях са насочени към енергийната ефективност. Сред важните е и инициативата за надграждане на обществения транспорт в общината, стана известно от думите му. “Имаме сключени договори за модернизация на училища и детски градини за 12 млн. лева. Очакваме финансиране и на проекта за изграждане на индустриален парк в Добрич, което ще даде силен икономически тласък на цялата област“, обяви заместник-кметът на община Добрич. Павлов уточни, че администрацията следи с особено внимание и процедурата по разглеждане на Интегрираната концепция за териториалните инвестиции в района, която е за над 110 млн. лева. 

Община Добричка е обявила две обществени поръчки за ремонт на сгради от образователната инфраструктура в малките населени места. Това съобщи инж. Румяна Иванова - заместник-кмет "Хуманитарни дейности, европейски проекти, програми и икономическа политика" в общината. Тя разясни, че едната поръчка е свързана с ремонта на училището в село Батово, след спечелен проект за близо 1 млн. лева. Местната администрация е успяла да спечели финансиране и за ремонта на училището в село Карапелит, който е за повече от 1 млн. лева. Община Добричка има и спечелен проект за подмяна на уличното осветление в десет населени места.

“Стойността на тези дейности е 1 142 000 лева. Изпълнението на проекта започна в края на миналата година. Надяваме се реалните дейности по подмяна на осветителните тела да започнат през лятото“, каза тя. По време на конференцията Румяна Иванова представи два от значимите проекти на община Добричка, финансирани с европейски средства в рамките на изминалия програмен период. Единият от тях бе “Хършова – Добричка, заедно по красивия път на устойчивото развитие чрез трансгранична култура“. Заместник-кметът припомни, че проектът е на стойност над 1,2 млн. евро и е финансиран по Програмата за трансгранично сътрудничество (ИНТЕРРЕГ) България – Румъния. Дейностите по него са приключили през 2022 г. с минимално забавяне, заради пандемията. 

“Този проект е много разнообразен що се касае до видовете дейности – строителство, обучения и много културни мероприятия. Двете общини имат богати културни и природни ресурси, които обаче не са били показвани досега. Това бе основна цел на този проект - да се привлекат туристи, да се съживят тези райони. Опазването на културното наследство също бе сред основните приоритети. Дейностите бяха разпределени в пет работни пакета. По проекта се обновиха две читалища - в Добричкото село Черна и в село Ловчанци. Горди сме, че тези читалища придобиха един европейски вид. В рамките на проекта беше изготвена и обща стратегия за развитие на туристическите райони, общ туристически продукт със създаването на четири туристически маршрута“, посочи Румяна Иванова. 

Тя представи и друг важен проект със социална насоченост – “Равен шанс за всички деца в община Добричка“, който е бил изпълнен с общ бюджет от 1,6 млн. лв. по Оперативната програма “Развитие на човешките ресурси“. В дейностите по него са обхванати над 800 деца. 

“В общностния център в село Стефаново бяха разкрити различни услуги за работа с деца. Назначени бяха редица специалисти. Повече от 200 дечица от 34 места вече са ползвали услугата за ранна интеграция на деца с увреждания. Почти всички населени места в община Добричка бяха обхванати по проекта в различни дейности. В самия център до село Стефаново и съответно на мобилен принцип по населените места. 273 деца бяха включени в 16 летни училища. Ако успехът на един проект се измерва само с финансиране, то този е сравнително относително малък на фона на големите инфраструктурни проекти. Но този проект е важен за местната общност, защото тази инвестиция е в най ценното за нас – децата“, допълни Иванова.

По думите ѝ Община Добричка продължава да работи чрез Общностния център. Администрацията вече има сключен нов договор за 391 000 лв. по проект, отново по ОП “Развитие на човешките ресурси“. Иванова добави, че бюджетът му няма да стигне за запазване на всички услуги в центъра, затова се обмисля и възможността за държавно финансиране.

Област Добрич е на втора позиция по брой договорени проекти в Североизточния район за планиране за изминалия програмен период 2014 – 2021 година. Това каза управителят на Областния информационен център в Добрич инж. Геновева Друмева. Тя се позова на данни до 2023 г., когато изтече и допустимостта на разходите по предходния програмен период.

“Договорените проекти са 1208 – това са проекти по оперативните програми през предходния програмен период, програмата за развитие на селските райони. По Плана за възстановяване и устойчивост има около 49 проекта, а по Норвежкия финансов механизъм – около 6. Безвъзмездната финансова помощ е над 326 милиона лева“, каза Друмева. Най-много средства в Добричко са усвоени по Оперативната програма “Околна среда“ - само за седем проекта. Сред тях са големите проекти за обновяване на ВиК инфраструктурата в Добрич и Тервел. Най-много проекти са одобрени по програмата в помощ на бизнеса “Иновации и конкурентоспособност“ – 538. 

“Програмата за развитие на регионите има 21 проекта в област Добрич. Тук бенефициенти бяха основно общините Генерал Тошево и Добрич. Средствата са привлечени основно за обновяване на инфраструктура. 101 са проектите по програмата за морско дело и рибарство. Немалко са и проектите по програмата за развитие на човешките ресурси. Тази програма има не толкова забележими физически резултати, но повлиява на много човешки съдби“, каза Геновева Друмева. Значителни са и инвестициите в земеделските стопанства. С най-много изпълнени проекти по всички оперативни програми в областта е община Добрич, която е с над 480 сключени договори. Втора по брой проекти е община Балчик, а след нея община Добричка. Община Добрич е привлякла европейско финансиране в размер на повече от 208 млн. лева. 

“Имаме 68 проекта за предходния програмен период. Имаме 43 договора, които са изпълнени. Около пет частни бенефициенти, сред тях и общината, очакваме да приключат. Крайният срок за изпълнение на проектите се удължи от управляващия орган от 30 юни до 15 септември, така че ще имат възможност всички да си изпълнят проектите по-спокойно“, каза директорът на Местната инициативна група (МИГ) Добричка д-р Надежда Василева. По думите ѝ, в изпълнение на стратегията на групата, заявената субсидия е много над бюджета, който е около 3,7 млн. лева. “В същото време имаме заявена субсидия от 5,1 млн. лв. или 138% по-голям интерес и заявена субсидия“, посочи тя. Василева уточни, че остатъчният бюджет към момента е около 350 000 лв. като предстоят два приема в настоящия оставащ период – един за публичния сектор и един за частния сектор. 

“Очакваме промяна на нормативната уредба. Всички Местни инициативни групи. Трябваше да имаме прием на стратегиите през декември, трябваше приемът да бъде сега юни 2024 година. Както се движат нещата - нито променено постановление и други документи, които очакваме, и до края на годината няма да имаме прием по новите стратегии. Управляващите органи не успяха да се разберат какви да са стратегиите – многофондови или еднофондови. Чакаме промяна в Плана за възстановяване, чакаме и решение на ЕК - хората чакат, проектите им са готови, а ние няма да имаме готовност и догодина“, каза Надежда Василева. 

“Ние сме на финала на този програмен период. Имаме над 72 проекта на общината, земеделци и производители. Изпълнението на изминалия период е около 90 на сто. Приключваме последната оценителна сесия, вече нямаме средства. Чакаме следващите стратегии, при които има известни проблем за Местните инициативни групи“. Това каза директорът на МИГ Тервел – Крушари Невена Кирова. Тези европейски пари и проекти, за които се говори, няма да могат да достигнат до най-малките земеделци. МИГ са тези, които осигуряват достъп до средствата на тези малки населени места. Интересът е голям, стратегията вероятно няма да бъде изпълнена в този си вид. Хората се научиха да правят проекти да ги изпълняват, посочи тя. 

Герман Германов - секретар на Търговско-промишлената палата (ТПП) - Добрич, и център “Европа Директно“, разясни основните задачи пред центъра в близко бъдеще. 

“Наша основна задача е да даваме информация, относно политиките на Европейския съюз. Това е от изключителна важност, особено в контекста на предстоящите избори за Европейския парламент. Повечето наши съграждани считат, че това което се случва в ЕП нас не ни засяга, но за Европейския съюз и Европейския парламент е изключително важно да има обратна връзка с гражданите. През 2024 г. център “Европа Директно“ ще работи за информираност сред обществото по основните приоритети на общността, а именно - зелената сделка, върховенството на закона, отговорът на ЕС на войната в Украйна. Разбира се, няма да пропуснем и темите, свързани с изкуствения интелект“, каза Германов. 

По думите му през тази година в Добричко са предвидени и редица информационни срещи, които ще бъдат свързани с приемането на еврото в България. “От всички социологически проучвания виждаме, че голяма част от гражданите са против приемането на общоевропейската валута. Считам, че това се дължи на липсата на информираност и наличието на обилна дезинформация“, коментира секретарят на ТПП – Добрич. 

/АБ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:23 на 19.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация