Ден на родилната помощ - 21 януари

site.btaСредната възраст на акушерките у нас е почти 50 години, упражняващите хуманната професия над 70-годишна възраст са близо 180

Средната възраст на акушерките у нас е почти 50 години, упражняващите хуманната професия над 70-годишна възраст са близо 180
Средната възраст на акушерките у нас е почти 50 години, упражняващите хуманната професия над 70-годишна възраст са близо 180

Работещите акушерки у нас към 31 декември 2022 г. са 4175, средната им възраст е почти 50 години като най-висока е в Югозападния регион на страната – 55 години. Това сочат данните на Българската асоциация на професионалистите по здравни грижи (БАПЗГ), предоставени на БТА по повод днешния Ден на родилната помощ – 21 януари.

Чества се от 1951 г. с указ на Президиума на Народното събрание като Ден на родилната помощ и на акушерките и гинеколозите.  Датата е избрана според празника Бабинден, който по стар стил е на 21 януари.

Най-висока е средната възраст на акушерките през 2022 г. в Софийска област – почти 58 години (57,98 години), следвана от областите Ямбол – 57,11 години и Перник – 57 години. В столичния град средната възраст на акушерките също е над средната за страната - е 56,59 години.

На възраст над 60 години са близо една четвърт от акушерките (24,29 на сто), а от тях над 70-годишните, които упражняват хуманната професия са 177.

Стигат ли акушерките в различните региони на страната, имат ли проблеми отделните болници и как се справят с тях, къде се обучават и как се реализират упражняващите хуманната професия у нас, провериха репортери и кореспонденти на БТА.

В СЕВЕРОЗАПАДНИЯ РЕГИОН на страната, който включва областите Видин, Враца, Ловеч, Монтана и Плевен, средната възраст на акушерките от 2017 до 2022 г. се е увеличила от 46,48 години до 47,76 години, а броят им е нараснал от 467 до 514 за този период, показват данните на БАПЗГ.

Има недостиг на акушерки в Ловешко. В Отделението по акушерство и гинекология в МБАЛ „Проф. д-р Параскев Стоянов“ в Ловеч има осем акушерки, като три от тях не са на цяла длъжност, съобщи за БТА старшата акушерка Есмерай Турлакова. „Ако една акушерка е в отпуск или в болничен, се налага да дежурим по много часове допълнително, за да се покрие графикът, и да прекарваме по-голяма част от времето си в болницата“, посочи Турлакова. Според нея има нужда от поне още две акушерки, както и от толкова лекари, тъй като  в момента са петима, но двама са на половин длъжност.

Акушерската професия е призвание, не може да се практикува от всеки. Трябва да имаш голямо сърце и любов към професията и да си много отдаден, защото често пренебрегваш себе си и семейството си, за да бъдеш до родилките“, каза още старшата акушерка. Тя посочи, още, че през 2022 г. в отделението са се родили 131 бебета, като са се увеличили в сравнение с 2021 г., когато са били 102. От началото на тази година са проплакали осем новородени. „Ако в страната 50 процента от ражданията са оперативни, при нас залагаме на нормалните раждания. Цезарово сечение се прави само по строги индикации, не може само по желание на майката, като 25 процента е делът на ражданията с операция“, добави Турлакова.

По наблюденията на акушерката възрастта става все по-голяма на родилките, като повечето жени искат по едно дете.

Липса на акушерки и медицински специалисти има и в Троян. Общината обаче е от малкото, които са създали специален фонд за стипендии на медицински специалисти, каза кметът на общината Донка Михайлова. Общинският фонд за подкрепа на професионалното развитие на кадри в сектор „Здравеопазване“ за община Троян подпомага студенти, които се обучават за лекари, медицински сестри, акушерки и лаборанти, от каквито остро се нуждаят болниците в Троян. Стипендии покриват семестриалните такси. Едно от условията за получаване на финансовото подпомагане е студентите да са сключили предварителен или трудов договор с лечебно заведение със седалище в община Троян. През 2022 са подадени две заявления от студенти по специалности „Медицинска рехабилитация и ерготерапия“ и „Акушерство“.

В родилното отделение на държавната болница  „Д-р Стамен Илиев“ в Монтана работят 20 акушерки и седем лекари, съобщи за БТА д-р Снежана Христова от отделението. Пет от акушерките са млади и са постъпили скоро. Нашето отделение е майчиния дом на Северозапада – тук идват да раждат жени от трите области Монтана, Видин и Враца. Оборудването е на добро ниво – има апарати за обдишване, всички необходими монитори за проследяване жизнените функции на бебетата и друга техника. Няма недостиг на кадри, няма текучество, а от скоро в болницата идват и специализанти на стаж, съобщи д-р Христова.

За 18 дни от началото на годината в болницата са родени 39 бебета, има и четири двойки близнаци. През 2022 година в болницата в Монтана са родени 751 деца, като от тях от община Монтана са около една четвърт, а останалите са от други общини от региона и от съседните две области. Болницата в Монтана е единствената в трите области, в която има отделение по неонатология. В него работят шестима лекари и 13 медицински сестри. То приема не само новородените в Монтанската болница, но бебета от съседните области, които имат нужда от специализирани грижи.

Болниците в Плевен, в които има акушеро-гинекологични клиники не отчитат проблем с кадрите. Това се дължи на факта, че в Медицинския университет (МУ) в града се обучават акушерки. Обучението им е заедно със специалността „медицинска сестра“ във Факултет „Здравни грижи“ с продължителност от четири години. Завършилите тези специалности придобиват съответната професионална квалификация – „акушерка“ или „медицинска сестра“, образователно-квалификационна степен „бакалавър“. След това те имат възможност да надградят своето образование с магистърска степен по „Управление на здравните грижи“, което им дава възможност да израснат като академични кадри.

Акушеро-гинекологичният комплекс на Университетската многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Д-р Георги Странски“ в Плевен е обезпечен с акушерки, отбелязват от лечебното заведения. Акушерките са възпитаници най-вече на Медицинския университет в града. От болницата отчитат текучество, има и доста пенсионирани акушерки. Постъпват и нови кадри, но като цяло средната възраст е около 50 и над 50 години. Общият брой на акушерките в УМБАЛ „Света Марина“ в Плевен е 46, съобщиха от лечебното заведение. Над 90 процента от тях са възпитаници на МУ в Плевен. Средното месечно възнаграждение на тези здравни специалисти се формира от основната им заплата и допълнително материално стимулиране. Допълнителни стимули са възможностите за специализация по специалността „Оперативна и превързочна техника“, което е възможност за кариерно израстване. Те могат да ползват служебен отпуск, ако решат да следват магистратура „Управление на здравните грижи“ към Факултет „Обществено здраве“ към МУ. Акушерките, които работят в болницата, са със средна възраст значително по-ниска от тази в другите лечебни заведения в града и в страната, твърдят от лечебното заведение. Сред другите предимства за тях са това, че те имат възможността да работят със съвременни технологии и да са част от нововъведенията в медицинската практика. В Многопрофилната болница за активно лечение „Авис Медика“ работят 18 акушерки. 11 са в акушеро-гинекологичното отделение, а седем в неонатологичното. От лечебното заведение казват, че при тях работят предимно млади акушерки. Това се потвърждава и от факта, че на четири от тях им предстои да излезнат по майчинство. От болницата заявиха, че търсят нови кадри, които да работят на местата на бъдещите майки.

 

В СЕВЕРЕН ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН, който обхваща областите Велико Търново, Габрово, Разград, Русе и Силистра, за периода 2017-2022 г. средната възраст на акушерките е нараснала от 46,39 до 48,07 години, а броят им – от 363 на 450 за този период, сочат данните на БАПЗГ.

Броят на завършващите акушерска специалност намалява, а причината е в ниския социален престиж на професията, каза за БТА доц. Диана Димитрова, директор на Филиала на Медицинския университет-Варна във Велико Търново, разкрит през 2015 г. От създаването на филиала до днес са завършили четири випуска с дипломирани общо 62 акушерки. През тази година във филиала се обучават 33 акушерки в различните степени, но се очаква да се дипломират шест, през миналата година броят на дипломираните акушерки е бил 14, посочи доц. Димитрова. Според доц. Димитрова в момента регистрираните работещи акушерки в България са 3000, което е крайно недостатъчно. Проблем е възрастта и липсата на млади кадри, които могат да покрият нуждите в отделенията, коментира за БТА д-р Кина Николова, завеждащ отделението по Неонатология към МОБАЛ“Д-р Стефан Черкезов“. В отделението три от акушерките са на възраст под 50 години, останалите са над 50-годишна възраст. Това е индикатор, че здравеопазването е в криза и е нужна промяна в системата, която да задържи младите специалисти в страната, посочи тя.

В отделението по акушерство и гинекология на Многопрофилна болница за активно лечение „Д-р Тота Венкова" Габрово работят шестима лекари, акушерките са 16, разказа за БТА Радка Колева, главна медицинска сестра в отделението. Две от акушерките са завършили специалността и за започнали работа през 2022 г., а три от акушерките в отделението са под 30 години. Работят няколко, които са в пенсионна възраст, но все още упражняват акушерството, като са добър пример, подпомагайки приемствеността между поколенията в отделението. Към момента няма недостиг на кадри, проблема с недостиг на персонал е при медицинските сестри в болницата, каза още Радка Колева.

Да поемеш в ръце най-чистите създания - бебетата е радост, но и отговорност, каза за БТА д-р Василена Манолова, лекар-специалист в отделението по акушерство и гинекология към болницата в Разград, която е част от екипа на родилното отделение от 2011 година. Въпреки трудностите на лекарската професия, в която има много напрежение, дежурства и стрес д-р Манолова се чувства щастлива, защото по думите й няма по-голямо щастие от това да виждаш как се ражда новия живот и да даряваш радост на родителите. Връщайки лентата назад, медикът обяснява, че не си спомня първото раждане, на което е присъствала. Признава обаче, че не може да забрави екстремните раждания в линейка, сложните случаи в отделението, загубата на пациентки, макара и много редки.

Професионалният опит на д-р Василена Манолова през годините показва, че повечето жени в региона предпочитат да раждат нормално, а не чрез секцио. По думите й възрастта на родилките обаче е в много широки граници. „През миналата година най-възрастната първескиня беше на 38 г., а най-младата, която роди в разградската болница преди няколко години беше 13-годишно момиче“, обясни медикът. Тя добави, че има много жени, които раждат след 43-годишна възраст, не са малко и пациентките, които правят инвитро процедури на 50 години. Според д-р Василена Манолова обаче, най-подходящата възраст за една жена да роди за първи път е около 25-годишна възраст.

Пациентите на АГ-отделението в разградската болница се радват на обновена база, но проблем е кадровият дефицит и амортизираният инструментариум. „Акушер-гинеколозите са само трима, има и една специализантка. Имаме нужда също от нова апаратура. Не без значение в момента е и това, че професията ни не е добре финансово обезпечена, но това касае цялата система на здравеопазването“, каза д-р Манолова.

Тя обясни, че в разградската болница през миналата година на бял свят са се появили общо 169 бебета. В сравнение с предходната година броят на новородените е по-малък заради организационни проблеми, които не зависят от работата на екипа на отделението. От началото на тази година в болницата са проплакали десет пеленачета.

Няма недостиг на акушерки в двете университетски болници в Русе - УМБАЛ "Канев" и УМБАЛ "Медика". Това съобщиха за БТА от двете лечебни заведения в крайдунавския град. Причината е, че Русенският университет обучава студенти в специалност "Акушерка", които са на стаж в двете болници, като в последната година на обучението си влизат в реална работна среда. Само в АГ-комплекса на УМБАЛ "Канев" работят 50 акушерки.

"Обучението по специалност "Акушерка" в Русенския университет е от 2011 година, когато е открит факултет "Обществено здраве и здравни грижи". В курс се обучават между 20 и 25 студенти", каза за БТА проф. Иваничка Сербезова от факултета. По думите й завършилите се реализират основно в двете университетски болници в Русе.

"Търсят се акушерките. Те се реализират и в системата на доболничната помощ, при общопракиткуващи лекари, в специализирани акушеро-гинекологични кабинети, работят и в детски ясли. Винаги има търсене на тези кадри", обясни проф. Сербезова. По думите й ако преди години за едно място са се борили четирима-петима студенти, сега заради демографската криза интересът е умерен. Голяма част остават да работят в Русе, а други в Силистра, Разград и Тутракан. Има и завършили, които намират препитание в чужбина, заради по-високи заплати. Проф. Сербезова коментира, че основният проблем при акушерките е като при всички специалисти по здравни грижи - заплащането, което в България не е добро

"Професията акушерка е много интересна. Тя е свързана с посрещането на нов живот. Това е магия", каза професорът.

Кадровия дефицит е най-големия проблем в трите АГ отделения в Силистренско. В болниците в Силистра, Дулово и Тутракан споделят страдат от недостиг на акушерки, а голяма част от работещите вече са на пенсионна възраст. Най-сериозен е проблемът в лечебното заведение в областния град. За да се справи с проблема болницата започна да предлага стипендии и гарантира трудов договор на студенти и кандидат-студенти, обучаващи се за акушерки и медицински сестри. В Силистренско през миналата година са се родили 849 бебета. Най-много от тях - 452, са проплакали в АГ отделението на болницата в Тутракан. Сред тях има 20 двойки близнаци.

 

В СЕВЕРОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН, който обхваща областите Варна, Добрич, Търговище и Шумен, се регистрира намаляване на средната възраст на акушерките – от 46,68 години през 2017 г. до 44,88 години през 2022 г. Броят им се увеличава - от 581 през 2017 г. до 657 през 2022 г., сочат предоставените на БТА данни от БАПЗГ.

В специализираната АГ-болница във Варна провеждат своето практическо обучение две момчета, които са студенти по специалността „Акушерка“ в Медицинския колеж в града, съобщиха за БТА от лечебното заведение. Единият от младежите вече е трети курс, а оценката на екипа на лечебницата е, че той е много ентусиазиран, обича професията, която е избрал, и на него винаги може да се разчита. Във Варна проблемът с недостига на акушерки не е толкова сериозен, както в други градове, коментираха още от АГ-болницата. "Спасението" са точно младите хора в Медицинския колеж, които започват своето практическо обучение още в първи курс и помагат активно на екипите в лечебницата.

В АГ отделението на областната болница в Добрич работят 12 лекари, 20 акушерки и 12 санитари. „В момента не изпитваме належаща нужда от допълнителен персонал, но не сме спрели да търсим. Имаме две акушерки в пенсионна възраст и една, на която предстои да бъде пенсионирана. За щастие, има две, които ще се върнат от майчинство. На стаж са и две акушерки, които ще се дипломират тази година. Доволни сме от тяхната работа и се надяваме да ги привлечем към нашия екип“, каза д-р Петев.

Според него „обществото трудно може да разбере стреса да бъдеш всеки път на ниво“. „Ние работим със здрави хора и при нас няма опция резултатът да не е добър. На много малко места в лекарската професия има такава спешност, каквато има при нас, където наистина минути могат да променят изхода на едно раждане – дали всичко ще протече добре и ще бъде наред, или ще има много сериозни проблеми“, обясни д-р Петев. 

В областната болница в Търговище няма проблем с броя на акушерките в отделението по акушерство и гинекология, но броят на лекарите е малък. С всяка година намалят, в момента тук работят петима медици“, каза за БТА директорът на здравното заведение д-р Иван Светулков. Добрата новина е, че през тази седмица в АГО към МБАЛ – Търговище е назначен лекар-специализант. Той е от София, договорът му е за шест години, от които четири – специализация и две – работа в Търговище след нея.
В Родилното отделение през миналата година са проплакали общо 520 бебета. Броят им е сравним с 2021 година, а сред причините за това е и фактът, че в областната болница в Търговище избират да раждат жени от други региони – най-вече от съседните Разградска и Шуменска области. Привличат ги добрите условия, апаратурата и екипът.

Д-р Светулков посочи, че кадровият проблем е идентичен за почти всички отделения в болницата в Търговище. „Причина за липсата на кадри е, че младите специалисти остават в големите градове или пък предпочитат работа в частни болници, с които ние не можем да се конкурираме като заплащане“, обясни директорът. Той добави, че към момента в областната болница работят общо 19 лекари-специализанти.

Акушеро-гинекологичното отделение към Многопрофилната болница за активно лечение в Омуртаг е едно от малкото в страната, което може да се похвали, че не работи в условия на недостиг на кадри. Именно затова екипът, ръководен от д-р Иван Иванов, посреща професионалния си празник 21- януари, с надежди тази година да е още по-добра от миналата. По думите на завеждащия отделение д-р Иванов, тук няма проблем с персонала. В грижите за родилките и новородените са ангажирани четирима лекари, 12 акушерки и помощен персонал. Тези професионалисти са напълно достатъчно, за да може да се работи според здравните стандарти и в полза на родителките и на новия живот. През 2022 г. в отделението са родени 146 бебета, а екипът отчита 20-процентен ръст на раждаемостта, спрямо предходната 2021 г. Тук здравна грижа получават жени от общините Омуртаг и Антоново, но и от съседни населени места от Сливенска област. Според д-р Иванов причините да предпочетат МБАЛ-Омуртаг са териториалната близост, професионализма на лекарите и акушерките, отношението им към пациентките и добрата материална база.

Проблем с недостига на акушерки в Многопрофилната болница за активно лечение (МБАЛ) в Шумен няма. „Откакто в областния град е разкрит филиал на Медицинския университет във Варна, завършващите в него сестри и акушерки, при нужда, се привличат на работа в болницата“, каза за БТА д-р Йорданка Маринова - ръководител на направление „Медицинска дейност“ в МБАЛ - Шумен.

Филиал в Шумен към Медицинския университет във Варна е разкрит с решение на Народното събрание от 21 юли 2015 г.  В него се осъществява обучение по специалности от регулираните професии „Медицинска сестра" и „Акушерка" с образователно-квалификационна степен  „бакалавър". Обучението се провежда в редовна форма с продължителност четири години, като последната  е стаж. Ежегодно се увеличава приемът на студенти, като общият им брой е около 200 души, припомни на БТА директорът на филиала проф. Соня Тончева.

 

В ЮГОИЗТОЧНИЯ РЕГИОН, който обхваща областите Бургас, Сливен, Стара Загора и Ямбол, се наблюдава леко понижаване на средната възраст на акушерките - от 49,83 години през 2017 г. на 49,67 години през 2022 г. Намалява и броят им - от 520 през 2017 г. на 495 през 2022 г.

В многопрофилната болница за активно лечение „Д-р Христо Стамболски“ в Казанлък има недостиг както на акушерки, така и на акушер-гинеколози, каза за БТА управителят на лечебното заведение д-р Кети Маналова-Владкова. Според нея с годините този проблем става все по-сериозен, защото има много малко желаещи да учат за акушерки, а не всички, които завършват, след това практикуват професията. „Освен ниското заплащане, не малко значение има и фактът, че работата е свързана с много голямо напрежение и стрес, особено за работещите в болници. В акушерската професия има много щастливи моменти, но отговорността е огромна и един неуспех е трагичен и оставя завинаги своя отпечатък в професионален и личен план“, коментира д-р Маналова. Тя посочи още, че младите лекари предпочитат да специализират в големите градове, където има университетски центрове. „Това е част от процеса на пренасочване на кадрите и на недостига на такива в периферията. От значение за това са и всички обстоятелства, произтичащи от Търговския закон“, каза още управителят на лечебното заведение в Казанлък. Д-р Кети Маналова допълни, че МБАЛ „Д-р Христо Стамболски“, съвместно с Общината, прави всичко възможно да привлече млади специалисти в града. „Осигурени са стипендии, имаме база за специализация и сме апаратурно обезпечени, но на този етап това не е достатъчно да накара голям брой млади специалисти да се установят в Казанлък“, посочи тя.

В Университетска многопрофилна болница за активно лечение (УМБАЛ) „Проф д-р Стоян Киркович“ в Стара Загора през 2022 година са се родили 1231 бебета, съобщи за БТА началникът на клиника по акушерство и гинекология (АГ)в лечебното заведение доц. Николай Лазаров. Той посочи, че за последните пет години се забелязва една относително постоянна величина на броя на ражданията в отделението. По време на пандемичните 2020 и 2021 година е забелязан лек ръст, но през 2022 година има с около 100 раждания по-малко.

Според доц. Лазаров се забелязва тенденция жени да стават майки в по-зряла възраст, но има и определени етноси, които раждат за първи път на много малка възраст. „Доста повече възрастни родилки има защото с напредване на медицината и инвитро технологиите, вече е възможно в доста по-късна възраст да се забременява, но това са рискови бременности. Има жени, които искат да се направят кариера и тогава да станат майки“, каза още медикът.

От думите му стана ясно, че в АГ клиниката на УМБАЛ няма проблем с набирането на кадри, но една от причините за това е наличието на Тракийски университет в Стара Загора. „Всички бъдещи акушерки, завършващи висшето учебно заведение, имат практически стаж при нас. По този начин те свикват с колектива и за радост остават на работа при нас“, каза доц. Николай Лазаров, които е и преподавател във висшето учебно заведение. „За съжаление обаче се наблюдава тенденция на намаляване на броя на завършващите акушерки. За щастие обаче сред завършващите има много подготвени специалисти по акушерство“, обясни той.

 

В ЮГОЗАПАДНИЯ РЕГИОН, който обхваща областите Благоевград, Кюстендил, Перник, Софийска и Столична, средната възраст на акушерките се покачва - от 53,30  години през 2017 г. на 54,90 през 2022 г. Същевременно броят им намалява - от 1297 през 2017 г. на 1207 през 2022 г., сочат данните на БАПЗГ.

За 2022 г. в Многопрофилната болница за активно лечение в Благоевград са родени 434 бебета, от които повечето – 219, са момчета, а 215 са момичетата, каза за БТА управителят на лечебното заведение д-р Огнян Митев. По-голямата част от ражданията са по естествен път, но се забелязва тенденция към увеличаване процента на ражданията с Цезарово сечение. Според данните на болницата в Благоевград в акушеро-гинекологичното отделение са родили своите рожби 175 жени от града, от други градове в областта родилките са 141, а от селата в областта – 118.

На този етап в лечебното заведение има постъпили на работа акушерки, които наскоро са завършили своето образование, след въвеждане на дисциплината в Югозападния университет „Неофит Рилски“. Въпреки това д-р Митев посочи, че дейността на лечебното заведение е недофинансирана и от там възникват проблемите с персонала. В момента в лечебното заведение има двама лекари акушеро-гинеколози на специализация, а медиците със специалност са петима. „В общи линии в отделението нямаме крещяща нужда от допълнителен персонал лекари“, каза още д-р Митев.

Броят на акушерките в област Перник към настоящия момент е 32, съобщи за БТА Валентина Страхилова - областен координатор на Алианса на българските акушерки. Двадесет и една от тях работят в Многопрофилната болница за активно лечение "Рахила Ангелова" в областния град, а останалите 11 - в Центъра за спешна медицинска помощ и други подразделения в сферата на здравеопазването. Като съществен проблем в упражняването на тази благородна професия, Страхилова открои ниското заплащане на труда, текучеството на специалисти и застаряващата възраст на практикуващите я. Тя смята, че основното, което трябва да бъде направено и с което ще бъде вдигнат авторитетът на професията, е да бъде уеднаквено заплащането на специалистите в нея с това на техните колеги от целия Европейски съюз. Страхилова отбеляза, че в момента много от акушерките не само в Перник, но в цялата страна, са принудени да работят на няколко места. Това води до процес на "прегаряне", често свързан с грешки и умора.

В акушеро-гинекологичното отделение на МБАЛ Самоков ЕООД работят шест души лекари, от които петима акушер-гинеколози и един неонатолог, коментира за БТА управителят на Многопрофилна болница за активно лечение (МБАЛ) – град Самоков доктор Красимира Ковачка. Акушерките са пет, най – младата от тях е на 47 години, другите акушерки са на около същата възраст. Имаме един регистратор, шест санитарки и една болногледачка, за да можем да осигурим 24 – часовото дежурство на отделението. 

Снежана Маркова е единствената акушерка, която работи след пенсионна възраст. Д-р Ковачка разказа пред БТА, че всяка година в болницата се чества Деня на родилната помощ. Традицията е да се измиват ръцете на лекарите и на акушерките, ритуалът се прави от жена, родила в отделението.

 

В ЮЖНИЯ ЦЕНТРАЛЕН РЕГИОН, който обхваща областите Кърджали, Пазарджик, Пловдив, Смолян и Хасково, средната възраст на акушерките се покачва от 47,82 години през 2017 г. до 49,29 години през 2022 г. Броят им намалява незначително - от 854 през 2017 г. на 852 през 2022 г.

В Акушеро-гинекологичното отделение (АГО) на МБАЛ в Пазарджик работят осем лекари,13 акушерки и девет санитарки работят, като 50%  от работещите са пенсионери, каза за БТА изпълнителният директор на МБАЛ- Пазарджик- д-р Красимир Темнилов. Половината от акушерките са навършили пенсионна възраст. Свободните места за лекари в АГО са три, толкова са и за акушерки.

В Неонатологично отделение на МБАЛ-Пазарджик работят шестима лекари. Трима от тях са неонатолози и трима педиатри. Акушерките в Неонатология са 16, а пет -санитарките. Седем  от акушерките са в пенсионна възраст. Един свободен щат за лекар има в Неонатологично отделение, две са свободните места за акушерки и 1 за санитарка. Почти няма недостиг на кадри.

Няма проблеми с оборудването и специализираната апаратура. И в двете отделения през 2022 г. са доставени модерни апарати, закупени със средства на лечебното заведение.

Преобладаваща част от акушерките в МБАЛ в Смолян са в пенсионна или предпенсионна възраст, според д-р Стефан Тодоров, началник на Акушеро-гинекологичното отделение. Едва две от 28-те акушерки в отделението са от по-младото поколение. Липсата на интерес към тази професия вече е трайна тенденция.  Независимо от  ниското заплащане и трудностите на професията, двайсетте акушерки пред прага на пенсиониране не се отказват от ролята си да бдят над новия живот.  Общо 300 са  бебета, родени в смолянската болница през 2022 г., като броят им е с 70 по-малко от предходната година.  Планинската област е засегната в по-голяма степен от отрицателните демографски процеси и данните за намаляващата раждаемост в Смолянско го потвърждават. Броят на новородените в МБАЛ-Смолян е спаднал шесткратно за близо 40 г., според наблюдения на дългогодишни лекари. 

Акушерката Теменуга Рабишева е почетен гражданин на с. Полковник Серафимово. В продължения на десетилетия възрастната дама е помагала с медицински съвети и първа помощ за жителите на родопското село, в което от години няма лекар.  След пенсионирането й като акушерка, тя продължава да се грижи и  за пациенти отвъд възрастта на прохождане.  Допреди 2-3 години Теменуга Рабишева е незаменимото медицинско лице в селото, но сега заради напредналата си възраст няма възможност да продължава с дейността на медицински доброволец.

/РЗ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:12 на 04.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация