site.btaХартата, която пази основните права на Европейския съюз

Хартата, която пази основните права на Европейския съюз
Хартата, която пази основните права на Европейския съюз

Защита на личните данни, недискриминация, равенство между жените и мъжете - това са само някои от точките в Хартата на основните права на Европейския съюз (ЕС). Тя е тържествено обявена през 2000 г., но получава правно обвързващ характер на 1 декември 2009 г. с Договора от Лисабон.

Член 6, параграф 1 от Договора предвижда, че "Съюзът зачита правата, свободите и принципите, определени в Хартата на основните права на Европейския съюз [...], която има същата юридическа сила като Договорите“.

Хартата обединява всички лични, граждански, политически, икономически и социални права, с които се ползват хората в ЕС. Според проучване на "Евробарометър" обаче, публикувано през май 2019 г., само 42% от aнкетираните са чували за Хартата, а 12% знаят какво представлява.  В Деня на Европа припомняме основните права, които Хартата гарантира в рамките на ЕС. 

Забранена е всяка форма на дискриминация, основана по-специално на пол, раса, цвят на кожата, етнически или социален произход, генетични характеристики, език, религия или убеждения, политически или други мнения, принадлежност към национално малцинство, имотно състояние, рождение, увреждане, възраст или сексуална ориентация. Освен това Хартата включва някои „съвременни“ права, илюстрирани например от забраната за репродуктивно клониране на човешки същества.

Документът е разделен на седем дяла, шест от които са посветени на изброяването на конкретни права, докато последният изяснява приложното поле и принципите, от които се ръководи тълкуването на Хартата.

В първия дял са изброени правото на човешко достойнство, на живот и неприкосновеност на личността, забраната на изтезанията и робството. В член 1 се казва, че човешкото достойнство е ненакърнимо. Член 2 от Хартата провъзгласява, че никой не може да бъде осъждан на смърт или екзекутиран. В съответствие с това всички страни в ЕС са забранили смъртното наказание.

Вторият дял съдържа правата на свобода, зачитане на личния и семеен живот, правото на встъпване в брак и създаване на семейство и правата на свобода на мисълта, съвестта и религията, изразяването на мнение и сдружаването. Утвърждават се и правата на образование, труд, собственост и убежище.

Третият дял е посветен на равенството и недискриминацията. Записано е, че Съюзът зачита културното, религиозното и езиковото многообразие. Уврежданията, възрастта и сексуалната ориентация са посочени като забранени основания за дискриминация. Изрично е записано, че равенството между жените и мъжете трябва да бъде гарантирано във всички области, включително заетостта, труда и възнаграждението. Отбелязани са също правата на детето и на възрастните хора, както и интеграцията на хората с увреждания.

В Хартата е отбелязано, че при всички действия, които се предприемат от публичните власти или частни институции, висшият интерес на детето трябва да бъде от първостепенно значение. Освен това детето има право на закрила и на грижи и право да поддържа редовно преки контакти и с двамата си родители, освен когато това е против неговия интерес. Възрастните хора имат право на достоен и независим живот и да участват в социалния и културния живот.

Четвъртият дял от документа, озаглавен "Солидарност", гарантира правата на работниците, сред които на колективни преговори и действия, на справедливи и равни условия на труд, и защита при необосновано уволнение. Има и изрична забрана на детския труд. Посочено е и правото на достъп до здравна профилактика и медицински грижи, както и защитата на потребителите. 

Петият дял изброява политическите права на гражданите на Съюза - да избират и да бъдат избирани в изборите за Европейски парламент и в общинските избори. В документа фигурира и правото на добра администрация и на петиция до Европейския парламент, както и на свободно движение и пребиваване.

Шестият дял утвърждава правото на справедлив съдебен процес и на защита, както и правото на всяко лице да не бъде съдено или наказвано два пъти за едно и също престъпление.

Хартата съдържа 50 члена, в които се определят основните права, които ЕС и държавите членки трябва да зачитат, когато прилагат правото на Съюза. За сравнение Всеобщата декларация за правата на човека се състои от 30 члена.

Взаимодействието между гражданите и институциите ще бъде във фокуса на дискусията "Гражданското общество и институциите: #БългарскиГласовеЗаЕвропа", която Българската телеграфна агенция (БТА) организира в пресклуба си в Шумен на 10 май, от 10:00 часа. Събитието ще се излъчва пряко на страницата на БТА във Фейсбук и в канала в Ютуб. Форумът е част от инициативата на БТА "Български гласове за Европа", която се изпълнява с подкрепата на Европейския парламент.

 

/ВД/

news.modal.header

news.modal.text

Към 20:32 на 03.10.2022 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация