Ако исканията не срещнат разбиране, организацията ще призове членовете си на национален протест

site.btaКамарата на строителите в България излиза с пакет от предложения към държавата за подобряване на ситуацията в сектора

Камарата на строителите в България излиза с пакет от предложения към държавата за подобряване на ситуацията в сектора
Камарата на строителите в България излиза с пакет от предложения към държавата за подобряване на ситуацията в сектора
снимка: КСБ

Камарата на строителите в България изразява в писмо до институциите своето сериозно безпокойство от чувствителното влошаване на икономическата среда, което непосредствено засяга сектора на инвестиционното проектиране и строителството, както и редица, свързани с него отрасли на националната икономика и прави предложения за подобряването на ситуацията в бранша. От КСБ предупреждават, че ако исканията не срещнат разбиране от държавата, браншовата организация ще призове членовете си на национален протест.

КСБ настоява, в диалог с компетентните държавни органи, за изработване на стратегия, предвиждаща пакет от мерки (финансови, социални и административни) за превръщане на строителния сектор в приоритетен отрасъл в следващите десет години.

Писмото, адресирано до председателя на парламента, премиера, министрите на финансите и на регионалното развитие, е получено днес в БТА.

Считаме изложения пакет от нашите искания за напълно необходим, реалистичен и генериращ позитивен ефект не само за строителите, но и за цялата държава. В случай, че те не срещнат разбиране от страна на държавните органи, заявяваме, че без колебание ще призовем всички наши членове на национален протест, се посочва в писмото на КСБ до институциите.

От КСБ настояват за ефективно, всеобхватно, справедливо и законосъобразно прилагане на разпоредбите на действащото законодателство, регламентиращо промяната на цените по договорите за строителство, възложени по реда на Закона за обществените поръчки ЗОП (т. нар. индексация). Камарата иска спешна промяна на съответната нормативна уредба, в синхрон с опита на европейски държави, приложили справедливо и ефективно индексирането на договорите със своите строители.

Според КСБ е необходимо издаване на законосъобразни и единни указания от страна на централната власт, адресирани до възложителите на обществени поръчки в строителството, които да преодолеят разнообразната и незаконосъобразната според КСБ практика. От браншовата организация настояват в следващия бюджет на България да бъде обособено отделно перо "индексация", което според КСБ ще спомогне за реалното и прозрачно прилагане на процеса на коригиране на цените по договорите.

Според КСБ е налице тревожна тенденция в последните години държавата да не изпълнява своята инвестиционна програма, оставяйки дори крайно недостатъчните според браншовата организация за нашето общество "капиталови разходи" в голямата си част неусвоени. По тази причина от КСБ настояват да се предвиди значително увеличаване на обема на капиталовите разходи на обществените възложители, както и да се създадат гаранции за реалното осъществяване на инвестиционните им програми. Според КСБ това следва да намери и отражение във всички планови и програмни документи на национално и местно ниво, и съответните разпоредби на Закона за устройство на територията и в Закона за регионалното развитие.

От КСБ отчитат също и тревожна според организацията тенденция в развитие на законодателство, създаваща дисбаланс между правата и задълженията на страните по договорите за обществени поръчки, който е в полза на възложителите. Като пример от КСБ посочват предложението за промяна в ЗОП, предвиждащо отпадане на застрахователните инструменти (т. нар. "бондове") като форма на гаранция за изпълнение за добро изпълнение на договорите за строителство. Според КСБ така се прави опит да се игнорира един финансов инструмент, успешно работещ както у нас, така и в стотици държави по света. Това е само един от примерите за това как администрацията се опитва да си направи "живота по-лесен", но за сметка на изпълнителите по договорите за обществени поръчки. По тази причина от КСБ настояват, както за запазване на застраховките като инструмент за гарантиране на доброто изпълнение на договори по ЗОП, така за прекратяване на описаната по-горе законодателна практика.

Според КСБ, ЗОП не отчита спецификата на договорите за възлагане на строително-монтажните работи (СМР), като по такъв начин прави особено трудно тяхното изпълнение, което вреди както на изпълнителите, така и на интересите на цялото общество. По тази причина браншовата организация настоява за законодателни промени, свързани с прилагане на добрите практики на Международната федерация на инженерите-консултанти /FIDIC/ при сключване на договорите за проектиране и строителство. От КСБ смятат, че трябва на ниво централна изпълнителна власт да бъдат разработени и типови договори, които да възпроизвеждат принципите, залегнали в цялата палитра от книги на международната федерация.

Анализът на процедурите по възлагане на обществени поръчки с предмет строителство показва, че редица възложители системно нарушават разпоредбите на Закона за камарата на строителите и по- специално, на изискването му определени строежи и видове СМР да се изпълняват от строители, които са регистрирани (вписани) в Централния професионален регистър на строителите, констатират от КСБ и посочват, че в документациите по възлагане на обществени поръчки това изискване към изпълнителите не е отразено. Според КСБ освен противоречието със закона, тази практика води до накърняване на обществения интерес за постигане на качествен и безопасен строителен продукт, както и до създаване на значителен "сив сектор" в строителството. 

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 12:09 на 08.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация