"Замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите"

site.btaМинистерството на финансите и БНБ публикуваха често задавани въпроси и отговори за еврото

Министерството на финансите и БНБ публикуваха често задавани въпроси и отговори за еврото
Министерството на финансите и БНБ публикуваха често задавани въпроси и отговори за еврото
Изображение: БТА

Министерството на финансите и Българската народна банка публикуваха на страниците си в интернет често задавани въпроси и отговори за еврозоната и въвеждането на еврото.

Сред въпросите, на които се дава разяснителна информация, са какво е еврозона, кои държави са част от нея, за Европейската централна банка, какви са критериите за приемане на еврото, кой отговаря за координацията на подготовката на България за въвеждане на еврото, какви са ползите от единната валута, за преходния период при замяната на лева в евро. 

Еврото предлага много ползи за гражданите, фирмите и икономиките на държавите, които го използват, се изтъква от институциите. Сред предимствата са лесно сравняване на цените между държавите-членки на еврозоната, което засилва конкуренцията между предприятията, като по този начин облагодетелства потребителите; ценова стабилност; възможност за фирмите по-лесно, по-евтино и по-безопасно да търгуват в еврозоната и с останалата част на света; повишаване на икономическата стабилност и растежа; по-добре интегрирани и поради това по-ефективни финансови пазари; по-голямо влияние в световната икономика чрез използването на втората в света резервна валута; осезаем символ на европейската идентичност, се посочва в публикацията. 

Пълната и вярната информация за въвеждането на еврото в България ще може да се намери на интернет страница, която ще започне да действа от края на март т.г. и ще бъде основен институционален канал за информиране на гражданите и бизнеса за този процес. Информация ще може да се получи и на специална безплатна телефонна линия, която ще бъде разкрита по-късно. Предвижда се да бъде разработено и мобилно приложение, като неговата функция ще бъде да информира и да предостави възможност за изчисляване на стойността на стоки и услуги от левове в евро и обратно. Предвижда се да бъде проведена и всеобхватна комуникационна кампания.

Зaмянaтa нa лeвa c eвpo ще стане пo ceгaшния ĸypc 1,95583 лв. зa 1 eвpo, обясняват от МФ и БНБ. Припомнят също, че ангажиментът на българските власти страната ни да се присъедини към еврозоната единствено със сегашния фиксиран курс е потвърден както в Националния план за въвеждане на еврото в България, приет от Министерския съвет през май 2022 г., така и в Решението на Народното събрание от 27 октомври 2022 г.

Превалутирането на цени и парични единици от левове в евро ще се извърши чрез прилагане на пълния цифров размер на фиксирания курс на преобразуване - използване на всичките пет знака след десетичната запетая. Получената сума ще се закръглява до два знака след десетичната запетая на базата на третия знак след десетичната запетая в съответствие със следното математическо правило за закръгляване:

1. Когато третият знак след десетичната запетая е по-малък от пет, вторият знак след десетичната запетая остава непроменен;

2. Когато третият знак след десетичната запетая е равен или по-голям от пет, вторият знак след десетичната запетая се увеличава с едно.

Посочва се също, че не се разрешава преизчисляване на цени при курс, различен от фиксирания обменен курс. Няма да се допуска налагането на допълнителни такси и комисиони за преизчисляването върху потребителите.

От датата на членство на България в еврозоната всички видове сметки - разплащателни, депозитни, текущи бюджетни, спестовни, набирателни, ликвидационни и други сметки в местни банки, както и платежни сметки при други доставчици на платежни услуги (платежни институции и дружества за електронни пари), ще бъдат еднократно, автоматично и безплатно превалутирани в евро, обясняват от БНБ и МФ. За тези сметки няма да действа преходен период, което означава, че още от първия ден на приемане на еврото титулярите на сметки ще могат да теглят от левовите си сметки само евро, независимо дали тегленето ще става чрез АТМ/ПОС устройство или в офис на доставчика на платежни услуги (банка, платежна институция или дружество за електронни пари). Това е един бърз и удобен начин за замяна на левовете с евро без специален ангажимент за самия титуляр на сметката, се обяснява в съобщението. От първия ден на въвеждането на еврото безкасовите плащания ще се извършват само в евро.

Обяснява се също, че през първия един месец от датата на въвеждането на единната европейска валута в България левът и еврото ще бъдат в обращение едновременно, като и двете валути ще бъдат със статут на законно платежно средство. След изтичането на този един месец, еврото ще остане единственото законно платежно средство в страната.

От датата на въвеждане на еврото БНБ ще обменя безплатно, в неограничено количество и без ограничение във времето банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс 1,95583 лв. зa 1 eвpo, разясняват от БНБ и МФ. През първите шест месеца от датата на въвеждане на еврото у нас банките и "Български пощи" ЕАД ще обменят безплатно на каса банкноти и монети от левове в евро по официалния валутен курс. През следващите шест месеца банките ще продължат да обменят банкноти и монети от левове в евро, но ще имат право да налагат такса за тази услуга. След изтичането на първите 12 месеца от въвеждане на еврото, банките и "Български пощи" ЕАД могат да преустановят услугата за обмяна на банкноти и монети от левове в евро в брой.

Разяснява се още, че през първия месец от въвеждане на еврото гражданите ще могат да плащат и в двете валути в търговските обекти и центрове за услуги. В този период търговците ще имат задължение да връщат рестото на клиентите си единствено в евро. Само в случай на обективна невъзможност търговецът ще има право да върне остатъка в брой в левове или в левове и евро. По този начин ще се осигури още един обменен канал за замяна на лева с еврото и за изтегляне на лева от обращение, се отбелязва в съобщението.

Планира се задължението за двойно обозначаване на цените да започне да действа един месец след решението на Съвета за приемане на еврото в България и да остане в сила 12 месеца след приемането на европейската валута, посочват от БНБ и МФ. Двойното обозначаване на цените ще важи и за публичните органи, и по време на този период всички суми, дължими от българските граждани на държавата, включително данъци, такси, следва да се обозначават в левове и в евро. Същото важи и за сумите, дължими от държавата на гражданите. 

Посочва се, че замяната на лева с еврото няма да доведе до двойно поскъпване на стоките и услугите. 

На въпроса кой ще следи за измами и ще санкционира за злоупотреби, се обяснява, че БНБ и Комисията за финансов надзор, в съответствие с правомощията им, ще осъществяват контрол за спазване изискванията от поднадзорните им лица – банки, застрахователни и пенсионни дружества. Основни органи по отношение на контрола и санкционирането на злоупотребите от страна на търговците, свързани с въвеждането на еврото, ще бъдат Комисията за защита на потребителите (КЗП), Комисията за защита на конкуренцията, Националната агенция за приходите (НАП) и сектор "Икономическа полиция" към МВР.  Всеки гражданин ще има право да подаде сигнал за нарушения до КЗП или до съответния контролен орган. Търговците, които умишлено нарушават правилата за преобразуване или закръгляване, ще бъдат санкционирани съгласно действащото законодателство.

Сигналите за некоректни търговци ще могат да се подават чрез интернет страницата на КЗП, на страницата за еврото, както и чрез безплатната телефонна линия за еврото, която ще бъде открита 6 месеца преди датата на въвеждане на еврото.

Обяснява се още, че заплатите ще се изплащат в евро след датата на въвеждане на еврото. Сумите в трудовите договори следва да бъдат превалутирани в полза на служителя, като се закръгли сумата до най-близкия евроцент. Ако знакът, който следва последния знак, до който се прави закръгляването, е по-голям от 0, една единица следва да се добави към последния знак или ще бъде определена нова сума, чиято стойност не е по-ниска от тази в левове. Така при превалутирането сумата например от 1500 лв. ще стане 766,94 евро и е възможно да бъде закръглена от работодателя на 767 евро, се посочва в съобщението.

От датата на въвеждането на еврото всички заеми, първоначално отпуснати в левове или заеми с валутна клауза в евро, ще се считат за заеми в евро, обясняват още от МФ и БНБ. Няма да се допуска въвеждането на еврото да се използва като условие за предоговаряне на клаузи по вече сключени договори между банките и техните клиенти или като основание за други подобни действия от банките по отношение на техните клиенти, които биха ги поставили в по-неблагоприятна финансова позиция спрямо позицията им преди превалутирането. Това ще важи и за небанковите финансови институции, които предоставят кредити на клиенти.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:07 на 29.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация