site.btaВ края на юли бюджетът е отново на плюс 1,5 млрд. лева

В края на юли бюджетът е отново на плюс 1,5 млрд. лева
В края на юли бюджетът е отново на плюс 1,5 млрд. лева

Бюджетното салдо по консолидираната фискална програма (КФП) на касова основа към юли 2022 г. е положително в размер на 1518,9 млн. лв. (1,0 на сто от прогнозния БВП), съобщава министерството на финансите.

Положителното салдо  се формира от превишение на приходите над разходите по националния бюджет в размер на 840,6 млн. лв. и по европейските средства в размер на 678,3 млн. лева.

Приходите, помощите и даренията по КФП към юли 2022 г. са в размер на 33, 8 млрд. лв. или 56,7 на сто от актуализираните годишни разчети. Постъпленията нарастват с близо 4,6 млрд. лв. (15,7  на сто) спрямо отчетените към юли 2021 г. Данъчните и неданъчните приходи по КФП нарастват номинално с 4,2 млрд. лв., а постъпленията в частта на помощите и даренията (основно грантове по програмите и фондовете на ЕС) са повече с 357,9 млн. лв. спрямо отчетените за същия период на предходната година.

Общата сума на данъчните постъпления по КФП, вкл. приходите от осигурителни вноски, възлиза на 26, 1 млрд. лв., което представлява 56,6  на сто от планираните за годината данъчни приходи. Постъпленията от данъци и осигурителни вноски нарастват с 3,356 млрд. лв. (14,7 на сто) спрямо отчетените за същия период на предходната година, като формират 77,2 на сто от общите постъпления по КФП за периода.

Приходите от преки данъци са в размер на 5,2 млрд. лв. или 57,5 на сто от предвидените в разчетите за годината. Постъпленията от косвени данъци са в размер на над 12,251 млрд. лв. (55  на сто от разчетите за годината), като приходите от ДДС са в размер на 8,7  млрд. лв. (54,3  на сто от планираните), от акцизи възлизат на 3,25 млрд. лв. (55,9 на сто от разчета), а тези от мита са в размер на 261,5 млн. лв. (68,8  на сто спрямо годишните разчети). Постъпленията от други данъци (вкл. имуществени са в размер на  над един  милиард  лева или 73,7 на сто изпълнение на годишните разчети. Приходите от социални и здравноосигурителни вноски са 7,6 млрд. лв., което представлява 56,9  на сто от разчетените за годината.

С най-голям принос за ръста на данъчните постъпленията са приходите от данък върху добавената стойност (ДДС), които към 31 юли 2022 г. са 8 702,4 млн. лв. или с 21,3  на сто повече от приходите към края на юли 2021 г. Увеличението е главно в резултат на по-високите приходи от ДДС при внос от 63,2 на сто в сравнение с 2021 г. (1544,6 млн. лв.). Влияние върху динамиката на приходите от ДДС при внос оказва ръстът на средните борсови цени (в долари) на суровините, които формират основна част от вноса от трети страни. Отчита се повишение на индекса на цените на внесените стоки с 29,1  на сто, а на количествата - с 32,3  на сто.

Неданъчните приходи са в размер на 5,8  млрд. лв. и се формират основно от приходи от държавни, общински и съдебни такси, приходи и доходи от собственост, приходи от концесии, приходи от продажба на квоти за емисии на парникови газове и други.

Приходите от помощи и дарения са в размер на 1,9 млрд. лева.

Разходите по КФП (вкл. вноската на България в бюджета на ЕС) към юли 2022 г. възлизат на 32,3 млрд. лв., което е 49  на сто от годишните разчети. За сравнение разходите по КФП към юли 2021 г. бяха в размер на 28,5 млрд. лева.

Нелихвените разходи са в размер на повече от  30,9 млн. лв., което представлява 49  на сто от годишния разчет. Текущите нелихвени разходи са в размер на  повече от 29,1 млн. лева. Капиталовите разходи (вкл. нетния прираст на държавния резерв) възлизат на почти 1,8 млрд. лева. Предоставените текущи и капиталови трансфери за чужбина са в размер на 20,5 млн. лева. Лихвените плащания са в размер на 429,3 млн. лв. (64,6  на сто от планираните за 2022 година).

Частта от вноската на България в бюджета на ЕС, изплатена  към 31 юли 2022 г. от централния бюджет, възлиза на 951,8 млн. лв.

Размерът на фискалния резерв към 31 юли е 9,8 млрд. лв., в т.ч. 9,4 млрд. лв. депозити на фискалния резерв в БНБ и банки и 0,4 млрд. лв. вземания от фондовете на Европейския съюз за сертифицирани разходи, аванси и други.

/СС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:12 на 03.02.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация