site.btaДо месец-два се очаква да започне кандидатстването за саниране на многофамилни жилища по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи за БТА заместник-министър Иванова

До месец-два се очаква да започне кандидатстването за саниране на многофамилни жилища по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи за БТА заместник-министър Иванова
До месец-два се очаква да започне кандидатстването за саниране на многофамилни жилища по Плана за възстановяване и устойчивост, съобщи за БТА заместник-министър Иванова
Снимка: МРРБ

Тази година ще бъдe довършено санирането на 29 многофамилни жилищни сгради по Националната програма за обновяване на многофамилни жилищни сгради, която е на стойност 2 млрд. лева, съобщи в интервю за БТА заместник-министърът на регионалното развитие и благоустройството Деляна Иванова. Очаква се други 54 многофамилни сгради, със сключени договори за целево финансиране по тази програма, да бъдат обновени след 2022 г. Досега по програмата са санирани 1945 жилищни сгради. Общата цел е да бъдат обновени над 2000 многофамилни жилищни сгради, в които има над 130 000 жилища с повече от 11 млн. квадратни метра разгъната застроена площ.

По Плана за възстановяване и устойчивост по проекта на Министерството също ще има обновяване на многофамилни жилищни сгради, както и на публични и индустриални и търговски сгради, като заложените средства от Механизма за възстановяване и устойчивост са 1,2 млрд. лева без ДДС за жилищните сгради. 740 млн. лева с ДДС са за нежилищните сгради, от които за публичните са предвидени 444 млн. лева, а останалите средства са за производствени и търговски сгради. От Министерството заявиха, че ще се стремят да съкратят организационно-техническия етап на подготовка на процеса и в ускорени срокове да бъде обявено началото на кандидатстването по проекта за саниране на многофамилни жилищни сгради. Очакванията са това да стане до месец-два. Дотогава ще са готови и насоките за кандидатстване.

Одобрените проекти за саниране на жилищни сгради до март 2023 г. ще са изцяло за сметка на програмата, тези от април до декември 2023 г. ще ползват 80 на сто безвъзмездна финансова помощ, а останалото ще е самоучастие на собствениците на жилищата. Обмислят се различни възможности за подкрепа на хората за самоучастието - така наречените ЕСКО договори, или други приемливи за хората финансови механизми, като ще се водят разговори както с търговските банки, така и с Българската банка за развитие, и други финансови институции, предлагащи подходящи инструменти, коментира заместник-министърът.

3,6 млн. кв. м разгъната застроена жилищна площ следва да бъде обновена

По проекта за обновяване на многофамилни жилищни сгради по националния план количественият индикатор за успех е разгъната застроена площ - 3,6 млн. кв. м РЗП, която следва да бъде обновена. Заместник-министърът обаче се позова и на опита по националната програма за саниране и каза, че няма очакване целият ресурс по проекта за обновяване на жилищата по националния план да бъде усвоен като 100 процента грант.

Допустима дейност по санирането ще е ремонт на покривите независимо от вида му

Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради ще могат да кандидатстват за санирането на жилища по проекта, като задължителни условия са наличието на техническо обследване, чрез което се съставя и технически паспорт на сградата, както и обследване за енергийна ефективност. Тези документи се изготвят от кандидатите. Условие за допустимост по тази програма е обследването за енергийна ефективност да постига клас на енергопотребление минимум "B" и поне 30 процента спестяване на първична енергия за обновената сграда. Предвижда се да могат да кандидатстват отделни блок секции, което не е задължително да съвпада с отделен вход, като енергийното обследване и съответно техническото и техническият паспорт ще се правят на цялата блок секция. Клас "А" на енергопотребление е избран за публичните и производствените сгради, докато за жилищните избраният клас от една страна е допустим по регулация, а от друга страна програмата ще може да достигне до повече многофамилни сгради, обясни заместник-министърът. Тя уточни, че допустима дейност по санирането ще е ремонт на покривите независимо от вида му - на панелен блок или на стара кооперация, в случай че обследването за енергийна ефективност предпише мярка при този елемент на сградата. Цените за обследванията се договарят на свободен принцип от сдруженията на собствениците. Хората следва да имат предвид, че Агенцията за устойчиво енергийно развитие вписва в публичен регистър лицата, които могат да извършват обследването за енергийна ефективност и сертифицирането на сгради. Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради могат при избора и договарянето на изпълнител за обследванията да търсят постигането на най-добра цена, като отчитат и разпоредбите на Закона за управление на етажната собственост. Фирмите консултанти в строителството, т.нар. строителни надзори или екипи от проектанти с пълна проектантска правоспособност ще могат да направят техническото обследване и техническия паспорт съгласно Наредба № 5/2006 г. за техническите паспорти на строежите, като съображенията за възлагане ще са същите, обясни Дима Лекова, началник на отдел в дирекция "Жилищна политика" към Министерството. Сдружения на собствениците на многофамилни жилищни сгради ще могат да ги изберат от съответните браншови регистри и да им възложат изпълнението отново при вземане на решение на сдружението съгласно реда, регламентиран в Закона за управление на етажната собственост. Лекова каза, че пазарните цени за енергийно и техническо обследване зависят от сградата и нейните характеристики и са предмет на договаряне. По националната програма за обновяване на многофамилните жилищни сгради има определени референти стойности, които са максималните по тази програма. Последните референтни стойности от октомври 2016 г. за техническо обследване, съставяне на технически паспорт и за енергийно обследване определят общо 6 лева с ДДС.

Все още не е дефинирано къде ще могат сдруженията на собствениците да подават документи за кандидатстване за санирането

Все още не е дефинирано къде ще могат сдруженията на собствениците да подават документи за кандидатстване за санирането - дали в общините или ще бъде избрана друга форма на управление на проекта, коментира заместник-министърът, като не изключи това да стане чрез външно възлагане, чието финансиране ще е в рамките на парите по техническата помощ по плана. 

Критериите за класирането на подадените проекти за саниране все още се уточняват, но възможностите са това да стане или по разгъната застроена площ, или по енергоспестяване, като все още не е уточнено кой от двата показателя ще има по-голяма тежест при крайното класиране. От Министерството също така обмислят възможността всеки проект, който отговаря на минималните задължителни условия, да може веднага да се класира, заради кратките срокове за кандидатстване по първата безплатна част на програмата, вместо класирането да става на няколко кръга. 

Пътят към санирането на еднофамилните къщи

Еднофамилни къщи ще могат да бъдат обновени по новата Програма "Развитие на регионите". Собствениците на тези къщи обаче няма да могат да кандидатстват по същия начин, както живеещите в блокове. Тяхната къща трябва да е част от една обща проектна идея - допринасяща за изпълнение на интегрираната стратегия за региона или за общината, и да е насочена към подобряване на общата среда, обясни заместник-министърът. Тя даде пример за такъв интегриран проект: ако общината иска да ремонтира дадена улица, на нея също да направи детска площадка, да я озелени и да обнови сградите, които са по протежението на тази улица. Ако тази проектна идея съответства на териториалната стратегия и в нейните рамки попадне еднофамилна къща, партньор по проекта, ще има възможност тя да бъде санирана с евросредства по новата програма. Интегрираните териториални стратегии за развитие на регионите за планиране ще бъдат одобрени от регионалните съвети за развитие, които ще бъдат с основна роля и в процеса по одобряване на проектните идеи. След одобрение от регионалните съвети съответните проекти ще бъдат окончателно одобрявани от управляващите органи на финансиращите програми. 

По новата програма за развитие на регионите за мерки за енергийна ефективност в жилищни сгради, в т.ч. и за еднофамилни къщи са определени над 213 млн. лв. 

Ресурсът по програмата ще бъде разпределен между шестте региона за планиране на страната, като предимство - под формата на повече средства, е дадено на по-бедните региони, какъвто например е Северозападният. Парите на такъв тип региони няма да може да се усвоят от останалите, ако те са по-активни при предлагането на проектни идеи, коментира заместник-министърът.

Обновяването на публичните и на индустриалните сгради

За санирането на публичните и на индустриалните сгради по Плана за възстановяване и устойчивост собствениците ще кандидатстват с проекти, като класирането ще е на конкурентен принцип. Предвижда се да има минимални условия за допустимост - енергопотребление минимум клас "А" и поне 30 процента спестяване на първична енергия за обновената сграда, като при равни минимални условия с предимство ще са проектите с по-високи спестявания. Очакванията са предложените проекти да са за повече от предвидените в рамките на националния план за възстановяване и устойчивост средства. Проектите и всички документи към тях ще се подават по електронен път към МРРБ.

 

/ЦМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:51 на 02.04.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация