НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“ – Прессъобщение

site.btaНСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2023 година

НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2023 година
НСИ - Териториално статистическо бюро – Североизток, отдел „Статистически изследвания – Добрич“: Наети лица и средна брутна работна заплата област Добрич през четвъртото тримесечие на 2023 година

По предварителни данни на Националния статистически институт (НСИ) наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич към края на декември 2023 г. намаляват с 1.6 хил. или с 4.5% спрямо края на септември 2023 г., като достигат 34.6 хиляди. 

Спрямо края на третото тримесечие на 2023 г. броят на наетите лица в обществения сектор намалява с 0.1% (до 11.0 хил.), а в частния сектор намалението е с 6.4% (до 23.6 хиляди).

В края на декември 2023 г. наетите лица по трудово и служебно правоотношение в област Добрич са с 3.5%, или с 1.2 хил. по - малко в сравнение със същия период на предходната година, като в обществения сектор се увеличават с 3.4%, а в частния сектор намаляват с 6.3%. 

Средната брутна месечна работна заплата за месец октомври 2023 г. е 1 568 лв., за ноември - 1 510 лв. и за декември – 1 550 лева. 

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна заплата за областта e 1 543 лв. при   2 123 лв. за страната. В обществения сектор средната месечна заплата е 1 935 лв., а в частния - 
1 362 лева.

През четвъртото тримесечие на 2023 г. средната месечна работна заплата за област Добрич нараства с 12.2% в сравнение със същия период на 2022 година. 

Най-високо средномесечно трудово възнаграждение през четвъртото тримесечие на 2023 г. са получили наетите лица по трудово и служебно правоотношение в секторите: 

-        „Производство и разпределение на електрическа и топлинна енергия и на газообразни горива” – 3 875 лв.;

-         „Образование” – 2 188 лв.;

-         „Държавно управление” – 2 163 лв.;

-        „Създаване и разпространение на информация и творчески продукти; далекосъобщения” -
 1 956 лв.;

-        „Финансови и застрахователни дейности” - 1 899 лв.;

-        „Хуманно здравеопазване и социална работа” - 1 824 лева.

 

Най-нископлатени са били наетите лица в икономическите дейности: 

-         „Административни и спомагателни дейности” – 1 118 лв.;

-        „Транспорт, складиране и пощи” - 1 163 лв.;

-        „Търговия; ремонт на автомобили и мотоциклети” – 1 182 лв.;

-        „Доставяне на води; канализационни услуги, управление на отпадъци и
 възстановяване” – 1 204 лв.;

-        „Други дейности” – 1 246 лв.;

-        „Хотелиерство и ресторантьорство” – 1 250 лева.

Фиг. 1. Средна брутна месечна работна заплата по сектори

В сравнение с останалите области на страната през четвъртото тримесечие област Добрич е на 21-во място по показателя средна работна заплата. Най-висока средна месечна заплата получават наетите в областите София (столица) – 2 900 лв., Варна - 1 966 лв., Враца – 1 965 лв., 
София - 1 946 лв., и Стара Загора - 1 909 лева.

Фиг. 2. Средна месечна работна заплата по области

 

Методологични бележки

Данните са получени от тримесечното Наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, което има за цел да изследва текущото състояние и динамика на основни аспекти на пазара на труда. Наблюдението е репрезентативно, като се използва стратифицирана случайна извадка от предприятия. Генералната съвкупност се стратифицира по следните критерии: териториален признак - 28 административни области, икономическа дейност по КИД - 2008, размер на предприятието според броя на наетите лица.

 Методологията на тримесечното наблюдение на наетите лица, отработеното време, средствата за работна заплата и други разходи за труд, както и актуални данни, могат да се намерят на сайта на НСИ: http://www.nsi.bg/sites/ методология; http://www.nsi.bg/данни.  

 

 

/СТГ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:07 на 21.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация