Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия - Решение № 1710-НС

Централна избирателна комисия - Решение № 1710-НС
Централна избирателна комисия - Решение № 1710-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1710-НС

София, 27 февруари 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Постъпило е заявление с вх. № 5 от 27.02.2023 г. от сдружение „Ад унитатем“, представлявано от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Лилия Димитрова Ангелова-Несторова –представляваща сдружението, в полза на 20 (двадесет) лица – представители на сдружение „Ад унитатем“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 20 (двадесет) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 19 лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс, а за едно лице е установено несъответствие.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

РЕГИСТРИРА сдружение „Ад унитатем“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация.

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 19 (деветнадесет) упълномощени представители на сдружение „Ад унитатем“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.

Иван Атанасов Йорданов

 

2.

Малинка Русланова Вълкова

 

3.

Петър Винченцов Гецков

 

4.

Виолета Георгиева Иванова

 

5.

Даниел Любомиров Неделчев

 

6.

Васил Симеонов Зарков

 

7.

Нестор Драгомиров Несторов

 

8.

Илиян Емилов Панков

 

9.

Лилия Димитрова Ангелова-Несторова

 

10.

Росица Тодорова Желязкова

 

11.

Симона Евгениева Вангелова

 

12.

Даниела Георгиева Цветкова

 

13.

Диана Цветанова Гаджова

 

14.

Руслан Колев Вълков

 

15.

Иво Бонев Стоилов

 

16.

Петя Георгиева Атанасова

 

17.

Атанас Кирилов Атанасов

 

18.

Мария Живкова Вангелова

 

19

Александър Духомиров Минев

 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

                                                    ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                  Камелия Нейкова

 

                                                   СЕКРЕТАР:

                                                                                  Севинч Солакова

ГБ/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:21 на 31.05.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация