Българска асоциация биопродукти – Прессъобщение

site.btaБългарска асоциация биопродукти: Отворено писмо

Българска асоциация биопродукти: Отворено писмо
Българска асоциация биопродукти: Отворено писмо

ДО:     МИНИСТЪР НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ

на Р БЪЛГАРИЯ

МИНИСТЪР НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

на Р БЪЛГАРИЯ

ДИРЕКТОР

ДИРЕКЦИЯ „НАЦИОНАЛЕН ПАРК – РИЛА“

МИНИСТЕРСТВО НА ОКОЛНАТА СРЕДА И ВОДИТЕ

                                                               

НА ВНИМАНИЕТО НА:    Г-Н РУМЕН РАДЕВ

                                        ПРЕЗИДЕНТ на Р БЪЛГАРИЯ
                                

                                        ВСИЧКИ ЗАИНТЕРЕСОВАНИ СТРАНИ и НПО
 

                                        ВСИЧКИ МЕДИИ

 

ОТВОРЕНО ПИСМО

във връзка с утвърдения ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.

и процедурата по издаване на РАЗРЕШИТЕЛНИ ЗА ПАША

УВАЖАЕМИ ГОСПОЖИ И ГОСПОДА,

Със ЗАПОВЕД № РД-25 от 22.03.2024 г., на Директора на Дирекция „Национален парк – Рила“ същия постанови ОТКРИВАНЕ на производство по издаване на Общ административен акт /ОАА/, а именно: проект на „ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“ /ГПП-НП Рила, 2024 г./

С цитираната ЗАПОВЕД № РД-25 от 22.03.2023 г. бе определен срок за подаване на писмени предложения и възражения от заинтересованите страни – до 22.04.2024 г. /вкл./  

На 22.04.2024 г. изтече срока за депозиране на писмени становища и възражения по проекта на „ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“.

В Министерство на земеделието и храните /МЗХ/, Министерство на околната среда и водите /МОСВ/ и Дирекция „Национален парк Рила“ /ДНП „Рила“/ при МОСВ са постъпили множество СТАНОВИЩА и ВЪЗРАЖЕНИЯ против разпоредби – ограничаващи пашата на домашни животни на територията на НП „Рила“.

Оспорени са следните ограничителните разпоредби, съгласно които:

 • „се забранява пашата на домашни животни в районите на разпространение на природни местообитания с кодове 3130 и 3160, както и в реално заетите местообитания на вида Дива коза (Rupicapra rupicapra balcanica)…“
 • „… не се разрешава паша на домашни животни в следните природни местообитания: Силикатни сипеи от планинския до снежния пояс с код 8110; · Хазмофитна растителност по силикатни скални склонове с код 8220; · Ерозирани територии; · Преходни блата и плаващи подвижни торфища с код 7140“.
 • „Всяко стадо е до 300 бр. овце или 150 бр. ЕРД и се придружава от най-малко един пастир“.
 • „Не се разрешава обединяването на стада от няколко ползвателя.“.
 • „…Разпределянето се извършва по землища в съответния парков участък. На първи етап участват всички желаещи кандидати с регистрация на постоянен животновъден обект, който се намира в съответното прилежащо на Националния парк землище, създаден е най-малко преди 6 месеца (предхождащи датата на подаване на заявлението за ползване на пасищна площ) и е ползван за отглеждането на всяко от заявените животни през поне 2 от последните 6 месеца (предхождащи датата на подаване на заявлението за ползване на пасищна площ).“.
 • „При определяне натовареността на пасищата, се вземат предвид нормите, определени в … Становище по екологична оценка № 5-4/2023 г. („Интервенцията да се извършва при натоварване на пасищните системи от 0,3 до 0,4 ЖЕ/ха.“) - за всички пасища, определени в настоящия План, а именно:
 • За едър рогат добитък и коне – 25 дка на глава;
 • За овце – 4 дка на глава;

Забележка: За родените на територията на Парка животни (регистрирани в установения срок след раждането им във временен животновъден обект-пасище на територията на Националния парк) не се изисква промяна в размера на отредените за ползване пасищни площи.“.

както и много други…

Във връзка с горното, пред компетентните институции - МЗХ, МОСВ и ДНП „Рила“ е депозирано ИСКАНЕ за провеждане на РАБОТНА СРЕЩА, на която да бъдат обсъдени изразените становища и направените предложения, възражения и др.

ИСКАНЕ с Вх.№ 67-00-13-(4) от 23.04.2024 г. - за провеждане на среща е отправено и до Президента на Р България г-н Румен Радев.

Настоява се „работната среща“ да бъде свикана и проведена в най-кратък срок.

           
До момента обаче / повече от месец/ - ЛИПСВА КАКЪВТО И ДА Е ОТГОВОР от страна на МОСВ, ДНП „Рила“ и МЗХ!

Институциите пренебрегват сериозността на поставените в СТАНОВИЩАТА и ВЪЗРАЖЕНИЯТА въпроси и демонстрират абсолютна незаинтересованост към проблемите, нуждите и очакванията на животновъдите. 

ОБРЪЩАМЕ ВНИМАНИЕ, че независимо от множеството постъпили писмени становища  на 23.05.2024г е оповестена ЗАПОВЕД  № РД-45 от 23.05.2024г на Директора на ДНП „Рила“, по силата на която е утвърден „ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“ /ГПП-НП Рила, 2024 г./ – БЕЗ ОБАЧЕ ДА СА СЪОБРАЗЕНИ ВЪЗРАЖЕНИЯТА НА ЖИВОТНОВЪДИТЕ!

Така утвърдения План създава невъзможност на заинтересованите страни – местни и традиционно пашуващи на територията на НП „Рила“ животновъди да изхранват стадата си!

 НЕОБХОДИМО е спешно обсъждане на въпросите, обективирани в депозираните от всички нас заинтересовани страни и/или браншови организации СТАНОВИЩА, и вярваме, че провеждането на работна среща ще спомогне за тяхното изясняване и разрешаване.

 Във връзка с горното, и от името на Консултативния съвет по планинско и полупланинско животновъдство към Министъра на земеделието и Българска асоциация биопродукти,

Ви каним на РАБОТНА СРЕЩА - ДИСКУСИЯ за обсъждане на вече приетия „ГОДИШЕН ПЛАН за паша на домашни животни и ползване на сено на територията на НП „Рила“ през 2024 г.“ и спорните „ограничителни“ разпоредби!

 • Ще бъде обсъден Годишния план за паша в Национален парк „Рила“, новите правила, които се въвеждат без проведен мониторинг и без анализ/оценка на пасищния ресурс.
 • Ще запознаем заинтересованите страни с целта и резултатите от съдебните битки, които животновъдите водят, както и със спечелените съдебни дела.
 • Ще търсим начин за : „Постигне на баланс между ползването на пасищата, опазването на биоразнообразието и екологосъобразният поминък на хората“.

ОЧАКВАМЕ в работната среща да вземат участие МИНИСТЪРА на околната среда и водите, МИНИСТЪРА на земеделието и храните (бел.: и съответните компетентни служители на МОСВ и МЗХ), Директора на Дирекция „Национален парк Рила“, както и представители на заинтересованите страни и/или браншови организации, и НПО.

ИСКАМЕ да бъдат защитени интересите на животновъдите, като им бъде осигурена възможност:

 • Да изхранват стадата си!
 • Да отглеждат животните си по природосъобразен начин!
 • Да развиват екологосъобразен поминък!

РАБОТНАТА СРЕЩА ще се проведе на 31.05. 2024 г., в гр. София, на адрес: бул. „Христо Ботев“№48 в сградата на Съюза на офицерите от запаса и резерва,  зала- етаж 2, от 10.00ч. до 17.00 часа.

НЕОБХОДИМО Е ПРЕДВАРИТЕЛНО ЗАПИСВАНЕ, което можете да направите на тел.: 0988989407 и/или на ел. адрес: beti_dimitrova@abv.bg

ОЧАКВАМЕ ВИ!


От: Организаторите

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:29 на 13.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация