Общински съвет Русе – Прессъобщение

site.btaОбщински съвет Русе: Допълнение на Решение 1443, прието с ПРОТОКОЛ 51/11.09.2023г.

Общински съвет Русе: Допълнение на Решение 1443, прието с ПРОТОКОЛ 51/11.09.2023г.
Общински съвет Русе: Допълнение на Решение 1443, прието с ПРОТОКОЛ 51/11.09.2023г.

ДО

ОБЩИНСКИ СЪВЕТ

РУСЕ

 

ПРЕДЛОЖЕНИЕ

ОТ Г-Н ПЕНЧО МИЛКОВ

КМЕТ НА ОБЩИНА РУСЕ

 

ОТНОСНО: Допълнение на Решение 1443, прието с ПРОТОКОЛ 51/11.09.2023г. 

 

Във връзка с подписване на Договор за БФП на одобрен проект “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито”  по Покана 2 -  Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ) 2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в  градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ пo Програмата за трансгранично сътрудничество „ИНТЕРРЕГ VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“, в пакета от документи по образец на Програмата, се изисква да бъде подписана Декларация от 4 точки. В горе цитираното Решение на Общински съвет – Русе, са включени само 3 / три/ от тях. При посещението на Съвместния секретариат, представителите бяха категорични за задължителния характер на всяка една точка и всеки един документ от Наръчника за кандидатстване. С настоящото предложение за допълнение ще отговорим на задължителните изисквания на Програмата. Текстът има по скоро информативен характер, тъй като не се отнася конкретно за проектното предложение, с което сме кандидатствали и сме одобрени, но Програмният оператор, осведомява за всички възможни обстоятелства, които могат да възникнат в процеса на изпълнение. Във връзка с посочените обстоятелства, възниква необходимостта от допълване на посоченото решение с точка VI, със следния текст:

„ VI. Община Русе (името на институцията, както е посочено във Формуляра за кандидатстване) ще осигури както недопустимите разходи, така и невъзстановимите разходи, когато е необходимо, съгласно одобрения бюджет за правилното изпълнение на проекта.” 

В одобрения бюджет такива разходи не фигурират, но Програмния Оператор допуска, че така информира за възможността от възникване на промени в обстоятелствата.

При всяко възникване на промяна в естеството на разходите ще бъде изготвено и подадено ново обосновано предложение до ОбС, с точна сума, съгласно утвърдените практики.

Поради  задължителния характер на включената нова точка, със стартирането на новия програмен период, комуникация на няколко нива за изчистване на пропуските и стремейки се да спазим указаните срокове за отстраняването им, Община Русе внася предложението като извънредна точка.

С оглед гореизложеното и на основание чл.63, ал. 2, т. 2 от Правилника за организацията и дейността на Общински съвет – Русе, неговите комисии и взаимодействието му с общинската администрация, предлагам Общински съвет – Русе да вземе следното 

 

РЕШЕНИЕ:

На основание чл.21, ал.2, във връзка с ал.1, т.23 от ЗМСМА, Общински съвет – Русе реши:

Допълва Решение № 1443, прието с Протокол 51/11.09.2023 г., като в диспозитива на същото сe добавя т. VI със следния текст: 

„VI.  Дава съгласие Община Русе да осигури както недопустимите разходи, така и невъзстановимите разходи, когато е необходимо, съгласно одобрения бюджет за правилното изпълнение на проекта “ReNature, Зелено моделиране на градски зони, създаване на нови системи за отдих и забавления на открито “ ( “ReNature, Green modeling of urban areas, creation of new  systems for recreation and outdoor activities”) по Покана 2 - Състезателната покана за проекти, посветена на Приоритет 2: Зелен регион, Специфична цел (СЦ)  2.7 „Подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на всички форми на замърсяване“ по Програмата за трансгранично сътрудничество “Interreg VI-A Румъния — България 2021-2027 г.“

При всяко възникване на тази хипотеза, ще бъде изготвено и депозирано ново обосновано Предложение до ОбС-Русе с посочени мотиви и конкретна сума.

 

ВНОСИТЕЛ:

ПЕНЧО МИЛКОВ

Кмет на Община Русе

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:22 на 22.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация