Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3137-ЕП

Централна избирателна комисия – Решение № 3137-ЕП
Централна избирателна комисия – Решение № 3137-ЕП

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3137-ЕП

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: реда за проверка на списъците с избиратели, подкрепящи регистрацията на независими кандидати за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 

На основание чл. 57, ал. 1, т. 35 и чл. 369 от Изборния кодекс и т. 20 от Решение № 3119-ЕП от 19 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

1. Списъкът на избирателите, подкрепящи регистрацията на независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България, в структуриран електронен вид и на хартиен носител, се предава незабавно след получаването му от Централната избирателна комисия (ЦИК) на Главна дирекция „Гражданска регистрация и административно обслужване“ (ГД „ГРАО“) в Министерството на регионалното развитие и благоустройството (МРРБ) за проверка.

2. Проверките на списъците за участие на независими кандидати следват реда на вписването на предложенията за регистрацията им в регистъра на ЦИК.

3. Проверката се извършва само при наличие на саморъчен подпис, положен пред член на инициативния комитет, и обхваща записите от имената и ЕГН/ЛН на избирателя.

4. При установяване на 2500 коректни записи ГД „ГРАО“ в МРРБ прекратява проверката и уведомява ЦИК за резултата.

5. Проверката се извършва при спазване на следната процедура:

5.1. Член на ЦИК предава по опис приетия в комисията списък на избирателите по чл. 367, ал. 2 ИК на служител от ГД „ГРАО“ в МРРБ. Описът съдържа следните данни:

- име на независимия кандидат;

- дата и час на постъпване на списъка в ЦИК;

- брой листове;

- заявен от инициативния комитет брой избиратели, вписани в списъка;

- технически носител.

5.2. За резултата от проверката ГД „ГРАО“ в МРРБ съставя протокол в два екземпляра, единия от които предоставя на ЦИК. Данните от проверката се съхраняват в срок до 6 месеца от произвеждането на изборите. Протоколът съдържа следните данни:

- брой на избирателите по представения за проверка списък;

- брой проверени записи;

- общ брой установени коректни записи;

- общ брой установени некоректни записи, в т.ч.:

o брой повторени записи в списъка;

o брой лица, участвали в предходни проверени списъци за същия вид избор;

o брой неверни и непълни имена;

o брой некоректни или липсващи ЕГН/ЛН;

o брой несъответствия между имена и ЕГН/ЛН;

o  брой саморъчни подписи на избиратели, за които на съответната страница, на която са положени, липсват име, ЕГН/ЛН и подпис на член на инициативния комитет;

o общ брой лица без избирателни права.

5.3. Протоколът се подписва от директора на ГД „ГРАО“ в МРРБ и заедно със списъка по чл. 367, ал. 2 ИК се връща на ЦИК, за което се съставя приемо-предавателна разписка в два екземпляра – за ЦИК и за ГД „ГРАО“ в МРРБ. Разписката се подписва от член на ЦИК и от служител на ГД „ГРАО“ в МРРБ.

5.4. ГД „ГРАО“ в МРРБ извършва проверката в 3-дневен срок, но не по-късно от 12 май 2024 г. (27 дни преди изборния ден).

6. ЦИК установява резултата за списъците по чл. 367, ал. 2 ИК въз основа на извършената от ГД „ГРАО“ в МРРБ проверка в срок до 12 май 2024 г. (27 дни преди изборния ден). При поискване от инициативния комитет Централната избирателна комисия му предоставя в писмен вид данните от протокола и установения резултат от проверката на представения от инициативния комитет списък по чл. 367, ал. 2 ИК.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

ЛГ/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:19 на 26.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация