Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3144-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3144-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3144-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3144-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“, подписано от Иван Стоименов Гешев – представляващ коалицията, заведено под № 4 на 22 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за създаване на коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ (ГБ) между партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ и партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Иван Стоименов Гешев.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-10 състав, по ф.д. № 53/2002 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 1507/1997 г.

4. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“.

5. Образец от печата на партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“.

6. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“.

7. Образец от подписа на представляващия партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“.

8. Образец от подписа на представляващия коалицията. Коалицията няма печат.

9. Платежно нареждане от „Юробанк България“ АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

10. Платежно нареждане от „Юробанк България“ АД от 18.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

11. Служебна бележка от „Юробанк България“ АД от 15.04.2024 г., за банкова сметка на името на партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

12. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

13. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 5360 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „БЪЛГАРСКИ ДЕМОКРАТИЧЕН СЪЮЗ „РАДИКАЛИ“ и партия „ПАРТИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ЖЕНИ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-128 от 23 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ГРАЖДАНСКИ БЛОК“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: КП ГРАЖДАНСКИ БЛОК (ГБ)

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

СС/МБ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:14 на 23.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация