Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3147-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3147-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3147-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3147-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“, подписано от Корнелия Петрова Нинова – представляваща коалицията, заведено под № 7 на 23 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решения от 19.04.2024 г. за образуване на коалиция „БСП ЗА БЪЛГАРИЯ“ между партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ и партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписани от лицата, представляващи партиите, и подпечатани с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Корнелия Петрова Нинова.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 1969/1990 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ от 09.04.2024 г., издадено от СГС, VI-8 състав, по ф.д. № 2471/1990 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 886/2001 г.

5. Образец от подписа на представляващия коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“. 

6. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

7. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.

8. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“.

10. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“.

11. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“.

Коалицията няма печат.

12. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 15.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

13. Банков документ от „Банка ДСК“ АД от 15.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за народни представители на 9 юни 2024 г.

14. Банково удостоверение с изх. № 3002-20-00592 от 18.04.2024 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия „Българска социалистическа партия“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

15. Банкови удостоверения с изх. № 3002-20-00593 от 18.04.2024 г. от „Банка ДСК“ АД, за банкова сметка на името на партия „Българска социалистическа партия“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

16. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

17. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 9999 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: БСП за БЪЛГАРИЯ

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „БЪЛГАРСКА СОЦИАЛИСТИЧЕСКА ПАРТИЯ“, партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ЕКОГЛАСНОСТ“ и партия „ПОЛИТИЧЕСКИ КЛУБ „ТРАКИЯ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-137 от 23 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „БСП за БЪЛГАРИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: БСП за БЪЛГАРИЯ

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

РМ/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:56 на 22.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация