Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3146-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3146-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3146-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3146-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „ЛЕВИЦАТА!“, подписано от Валери Мирчев Жаблянов – представляващ коалицията, заведено под № 6 на 22 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Споразумение за образуване на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ между партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, партия „ДВИЖЕНИЕ 21“, партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“, и партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Валери Мирчев Жаблянов.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“ от 10.04.2024 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 474/2014 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-5 състав, по ф.д. № 7517/2003 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“ от 16.04.2024 г., издадено от СГС, VI-13 състав, по ф.д. № 575/1990 г.

5. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“ от 16.04.2024 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 7371/1993 г.

6. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ от 12.04.2024 г., издадено от СГС, VI-7 състав, по ф.д. № 8812/2000 г.

7. Образец от подписа на представляващия коалиция „ЛЕВИЦАТА!“. 

Коалицията няма печат.

8. Образец от подписа на представляващия партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.

9. Образец от подписа на представляващия партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.

10. Образец от подписа на представляващия партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“. 

11. Образец от подписа на представляващия партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

12. Образец от подписа на представляващия партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

13. Образец от подписа на представляващия партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

14. Образец от печата на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“.

15. Образец от печата на партия „ДВИЖЕНИЕ 21“.

16. Образец от печата на партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“.

17. Образец от печата на партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“.

18. Образец от печата на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“.

19. Образец от печата на партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“.

20. Удостоверение от 22.04.2024 г. от Банка ДСК АД за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

21. Удостоверение от 22.04.2024 г от Банка ДСК АД от 22.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

22. Удостоверение с изх. № 3501-20-00298 от 22.04.2024 г. от Банка ДСК АД, за банкова сметка на името на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

23. Удостоверение с изх. № 3501-20-00299 от 22.04.2024 г. от Банка ДСК АД, за банкова сметка на името на партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

24. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

25. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 4309 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: ЛЕВИЦАТА!

Удостоверението за актуално правно състояние на партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ от 23.04.2024 г., издадено от СГС, VI-14 състав, по ф.д. № 11650/2002 г., е приложено на 23 април 2024 г. в изпълнение на дадени указания.

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „АБВ (АЛТЕРНАТИВА ЗА БЪЛГАРСКО ВЪЗРАЖДАНЕ)“, партия „ДВИЖЕНИЕ 21“, партия „ЗЕЛЕНА ПАРТИЯ“, партия „ЗЕМЕДЕЛСКИ СЪЮЗ „АЛЕКСАНДЪР СТАМБОЛИЙСКИ“, партия „НАЦИОНАЛНО ДВИЖЕНИЕ ЗА СПАСЕНИЕ НА ОТЕЧЕСТВОТО“ и партия „ПОЛИТИЧЕСКО ДВИЖЕНИЕ СОЦИАЛДЕМОКРАТИ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-136 от 23 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „ЛЕВИЦАТА!“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетината за всеки вид избор е: ЛЕВИЦАТА!

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЛГ/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 07:06 на 19.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация