Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3142-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3142-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3142-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3142-ЕП/НС

София, 23 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“, подписано от Светослав Стоянов Съев и Иван Цветанов Павлов – представляващи коалицията, заведено под № 3 на 20 април 2024 г. в регистъра на коалициите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Решение за образуване на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ между партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, партия „КОЙ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ и партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., подписано от лицата, представляващи партиите, и подпечатано с печатите на участващите в коалицията партии.

Коалицията се представлява от Светозар Стоянов Съев, Иван Цветанов Павлов и Светослав Иванов Мандиков, всеки двама заедно.

2. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-3 състав, по ф.д. № 481/2015 г.

3. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ от 11.04.2024 г., издадено от СГС, VI-4 състав, по ф.д. № 377/2014 г.

4. Удостоверение за актуално правно състояние на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ от 15.04.2024 г., издадено от СГС, VI-12 състав, по ф.д. № 3078/1990 г.

5. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“.

6. Образец от подписа на представляващия партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

7. Образец от подписа на представляващия партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“.

8. Образци от подписите на представляващите коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“.

9. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“.

10. Образец от печата на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“.

11. Образец от печата на партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“.

Коалицията няма печат.

12. Банков документ от Банка ДСК АД от 19.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

13. Банков документ от Банка ДСК АД от 19.04.2024 г. от 19.04.2024 г. за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка на ЦИК в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

14. Банково удостоверение от 17.04.2024 г. от Банка ДСК АД, за банкова сметка на името на партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“, по която ще се обслужва предизборната кампания на коалицията за изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

15. Имената и длъжностите на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на коалицията, свързани с предизборната кампания.

16. Списък, съдържащ имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3583 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалицията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименование на коалицията в бюлетините по следния начин: НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

Към преписката са приложени удостоверения, че партия „БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ“, партия „КОЙ“ – КОМПЕТЕНТНОСТ, ОТГОВОРНОСТ И ИСТИНА“ и партия „БЪЛГАРСКА РАБОТНИЧЕСКО-СЕЛСКА ПАРТИЯ“ са представили финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадени от Сметната палата. 

От протокол вх. № ЦИК-ЕПНС-20-122 от 22 април 2024 г. на ЦИК от ГД „ГРАО“ в МРРБ за извършена проверка на списък на избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ в ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., се установява спазването на разпоредбата на чл. 140, ал. 3, т. 6 от Изборния кодекс за наличие на не по-малко от 2500 избиратели, подкрепящи регистрацията на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“.

Спазени са изискванията на чл. 139 – 141 и чл. 129, ал. 1, т. 1 от Изборния кодекс и Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК за регистрация на коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 141, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира коалиция „НИЕ ГРАЖДАНИТЕ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на коалицията в бюлетините за всеки вид избор е: НИЕ ГРАЖДАНИТЕ /ПП БЪЛГАРСКАТА ПРОЛЕТ, КОЙ, БРСП/

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

ДД/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 08:17 на 19.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация