Община Русе – Прессъобщение

site.btaОбщина Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 15 - 19 април 2024 г.

Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 15 - 19 април 2024 г.
Община Русе: Седмичен отчет за дейността на общинската администрация 15 - 19 април 2024 г.

РЕСОР „ОПАЗВАНЕ НА ОКОЛНАТА СРЕДА И КОМУНАЛНИ ДЕЙНОСТИ“:      

-  приключи подготовката по полагане на нова настилка на тротоара и обособената зона за паркиране на ул. „Сакар планина“ - в участъка между кръстовищата с ул. „Голям Богдан“ и ул. „Лозен планина“, източно от бл. „Вежен“; 

-  окосени бяха тревните площи по бул. „Трети Март“, кв. „Здравец“ - между улици „Петрохан“, „Околчица“, „Байкал“ и „Захари Стоянов“, кв. „Здравец“ - между бул. „Липник“, ул. „Чипровци“ и ул. „Сребърна“, ул. „Чипровци“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Шипка“, ул. „Плиска“, ул. „Студентска“ и ул. „Неофит Рилски“;

-  продължава подготовката и полагането на нова бетонова настилката по алеите в пространството, западно от бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“; 

-  стартираха дейности по подготовката за полагане на паважна настилка по пешеходните алеи в централната част на Спортен комплекс „Ялта“;

-  извършени бяха цялостен ремонт и възстановяване на каналните връзки до съществуващата канализация, както и подмяна на капаци и решетки на ревизионни и дъждоприемни шахти по ул. „Голям Богдан“ и околоблоковото пространство на бл. „Вежен“ в кв. „Родина“ 1;

-  извършени бяха локални ремонти на единични разрушения на настилките по общински път гр. Русе – с. Николово, бул. „Христо Ботев“, ул. „Изола планина“, ул. „Янтра“, ул. „Сан Стефано“ и околоблоковите пространства към бл. „201“ и бл. „212“ в кв. „Чародейка – Юг“;

-  продължават частичните ремонти и подмяна на настилките в двора на Детска ясла № 15;

-  монтирано бе ново LED осветление към пл. „Васил Левски“ до Професионална гимназия по речно корабостроене и корабоплаване;

-  продължава подмяната на старите лампи с нови LED панели на парковото осветление на пл. „Княз Александър Батенберг“; 

-  извършено бе обновяване на алейното осветление по ул. „Александровска“ - в участъка между пл. „Хан Крум“ и пл. „Свобода“, като на мястото на старите лампи в осветителните тела бяха монтирани нови LED панели;

-  извършена бе подмяна на стари неработещи осветителни тела за улично осветление с нови LED осветители по улици в с. Басарбово, с. Ново село, с. Просена и с. Хотанца;

-  възстановено бe неработещо улично осветление на участъци по алея „Проф. Братованов“, ул. „Доростол“, ул. „Мальовица“, ул. „Петрохан“, ул. „Пристанищна“, ул. „Свети Георги“, ул. „Шести септимври“, както и по уличната мрежа в кв. „Долапите“;

-  извършени бяха ремонтно – възстановителни дейности на външното осветление на места в Парка на младежта и в околоблоковите пространства на бл. „Лозен планина“ в кв. „Родина“ 1, бл. „Й. Йовков“ по ул. „Борисова“ и бл. „Пастрина“ в кв. „Родина“ 2;

-  подменени бяха увредени оградни пана на площадки за свободно разхождане на кучета в Парка на младежта;

-  монтирана бе еластична предпазна ограда на мостово съоръжение в гр. Мартен;

-  подмениха бяха увредени стъклени парапети на панорамната площадка на Левента;

-  монтирани бяха допълнително 14 нови пътни знака и указателни табели за организация на движението на различни места в града;

-  извършени бяха текуща поддръжка и възстановяване на регулярната работа на светофарни уредби на кръстовището на бул. „Цар Освободител“ с бул. „Съединение“;

-  положена бе хоризонталната пътна маркировка на кръстовища по ул. „Плиска“, ул. „Рига“, ул. „Киев“, ул. „Студентска“, ул. „Захари Стоянов“, ул. „Приста“, ул. „Солун“, ул. „Филип Станиславов“ и на места за паркиране на автомобили по ул. „Отец Паисий“, ул. „Пиротска“, ул. „Хан Аспарух“ и ул. „Борисова“;

-  в Общинския приют за безстопанствени животни бяха настанени 15 кучета, осиновени – 8, и бе извършена кастрация на 20 кучета. Ваксинирани бяха 25 кучета.

 

РЕСОР  „ОБРАЗОВАНИЕ И КУЛТУРА“:

-  изготвена бе заповед за обявяване на 2 май за неучебен ден за всички училища на територията на община Русе;

-  изготвени бяха протокол и заповед на кмета за финансиране на одобрените проекти в Програма „Култура“ 2024;

-  подготвени бяха договори с организациите, одобрени за финансиране по Програма „Култура“ 2024;

-  отбелязан бе 15 април – Ден на българския всеучилищен химн, с провеждане на концерт на русенските училища на 16 април в Канев център, откриване на тематична изложба пред Съдебната палата на 17 април и логистично съдействие за реализирането на останалите събития от Седмицата на Стоян Михайловски /15-19 април/;

-  продължава подготовката за реализирането на концертите и съпътстващите събития, с които ще бъдат отбелязани Великден и Празника на Русе 6 май;

-  разпределени бяха средствата за паралелки с пълняемост под определения минимум;

-  обявени бяха резултатите от класирането на 15 април за прием в детски градини и яслени групи към тях за текущата учебна година;

-  взето бе участие в обмяна на добри практики в ДГ „Пинокио“ и в заключителното събитие на „First Lego League“.

 

РЕСОР „МЕЖДУНАРОДНИ ПРОГРАМИ И ПРОЕКТИ, ИНВЕСТИЦИИ И СОБСТВЕНОСТ“:

-  на 19 април се състоя заключителна пресконференция по Предефиниран проект №3 „Прилагане на иновативни мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в общините в България“. Партньори по проекта са НДЕФ (Водещ партньор), Норвежката асоциация на регионалните и местни власти (KS) и 8 български общини, вкл. община Русе. Бюджетът на Община Русе по проекта е със 100% безвъзмездна помощ по Програма „Опазване на околната среда и климатични промени“, финансирана от Финансовия механизъм на Европейското икономическо пространство 2014-2021. Периодът за изпълнение на Предефиниран проект №3 е април 2021 г. –  април 2024 г. Предефинираният проект №3 цели създаването на иновативна зона за борба с ефекта на топлинния остров в урбанизирана територия или на т. нар. „антитоплинен остров“, включваща комбинирани мерки за смекчаване и адаптация към изменението на климата в региона - намаляване площта на нагряване, вертикално озеленяване с цел създаване на естествена термоизолация, естествено и изкуствено засенчване и охлаждане чрез пулверизация на вода, изграждане на поливна система и питеен фонтан и др. След изпълнението на проектните дейности се очаква да се понижат температурите в района на пешеходния подлез на бул. „Цар освободител“ и мястото да се трансформира от обект за транзитно преминаване в зона за отдих и социализация;

-  взето бе участие в среща по проекта „NBSINFRA“, който включва създаването на пет градски лаборатории /CityLab/ в цяла Европа. На срещата присъстваха експерти от Португалия, Ирландия, Чехия, Германия. Целта е да се оцени как градовете се справят с различни предизвикателства за предотвратяване на опасността от кризисни събития и бедствия чрез инсталиране на системи от видеокамери на горещи за градовете точки.  Ще се предоставят персонализирани показатели за риск за конкретни местоположения, които да допринесат за плановете за техното управление на градовете. Друго приложение ще бъде свързано с природни решения, внедрени от местните структури за управление на спешни ситуации след завършването на проекта;

-  на 15 април бе проведено заседание на Комисията по общинска собственост, като бяха разгледани и дадени становища по 12 преписки, свързани с разпореждане на общинска собственост по заявления на граждани;

-  на проведените през седмицата постоянни комисии на Общинския съвет бяха представени и обсъдени 11 предложения, свързани с управлението и разпореждането на общинска собственост;

-  организирана бе процедура за отдаване под наем на терени за поставяне на електрозарядни станции за електрически автомобили, който ще се проведе на 15 май, като документи за участие в търга ще могат да се закупуват от 22 април;

-  в сила е продажбата на документи по три тръжни процедури за отдаване под наем на терени и имоти общинска собственост, които са достъпни на страницата на Община Русе, секция „Търгове и конкурси“;

-  стартирани бяха 9 процедури за категоризиране на туристически обекти и бяха издадени 9 броя временни удостоверения за категория на туристически обект и бе извършена 1 регистрация на място за настаняване тип стая/апартамент за гости.

 

РЕСОР „УСТРОЙСТВО НА  ТЕРИТОРИЯТА“:

- пуснати в експлоатация бяха правоъгълният фонтан пред сградата на Доходното здание, фонтанът пред Паметника на свободата и кръглият фонтан на площад „Княз Ал. Батенберг“;

- във връзка с постъпили сигнали от граждани и от Регионална дирекция Пожарна безопасност и защита на населението, относно възникнал пожар в сграда, находяща се на бул. „Съединение“, бе извършен оглед на място, като до собствениците на сградата са изпратени указателни писма за предприемане на действия по обезопасяване и/или събаряне на опасните стени, постройки и др.;

- направен бе оглед на опасна сграда към ПГ по туризъм „Иван П. Павлов“, като предстои изпращане на указателно за предприемане на необходимите дейности по обезопасяване, укрепване или премахване;

- възложен бе текущ ремонт на покрива на общинска сграда на ул. „Козница планина“ 1;

- извършени бяха 12 огледа на територията на гр. Русе и малките населени места в общината, във връзка със сигнали от граждани и разпореждания на контролни органи, като за проверките бяха съставени протоколи;

- издадени бяха 14 заповеди за премахване на незаконни строежи, като същите са в процес на изпращане до заинтересованите лица;

- съставен бе един акт за установяване на незаконен строеж, като същият е в процес на изпращане до заинтересованите лица;

 

 

РЕСОР „СОЦИАЛНИ ДЕЙНОСТИ, ЗДРАВЕОПАЗВАНЕ И ТРАНСПОРТ“:

-  извършени бяха планови проверки на 97 от наетите лица на длъжност личен асистент по Механизъм „Лична помощ“ и на 14 от наетите лица на длъжност социален асистент по Програма „Асистентска подкрепа“;

-  разгледани бяха месечни технически и финансови отчети на доставчиците на социални услуги;

-  проведени бяха 6 групови и 15 индивидуални супервизии за наетите по проекта „Грижа в дома  в община Русе“ домашни помощници;

-  обявени бяха три конкурса за възлагане на социални услуги „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с деменция“ (ЦНСТПЛД), „Център за настаняване от семеен тип за пълнолетни лица с психични разстройства“ (ЦНСТПЛПР) и „Кризисен център за непридружени деца чужди граждани и деца бежанци в риск“ на територията на община Русе;

-  здравните медиатори консултираха 101 лица в кв. „Средна кула“ и кв. „Селеметя“ относно ползата от ваксини и реимунизации, както и за превенция от туберкулоза. На 15 лица от кв. „Родина“ бе разяснена необходимостта от заплащане на здравни осигуровки;  

-  здравните медиатори съвместно с екипа на СБАЛПФЗ „Д-р Димитър Граматиков“ обхванаха 40 деца и възрастни, които преминаха безплатни прегледи за туберкулоза и на които им бяха поставени проби манту от кв. „Селеметя“;

-  здравните медиатори съдействаха на 14 лица за провеждане на медицински прегледи и лабораторни изследвания;

-  експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 4 сесии по Национална кампания „Кодово име "Живот“ със 100 деца от V клас в  ОУ "Отец Паисий" и НУИ "Проф. Веселин Стоянов" на теми "Влияние на средата" и "Електронен свят";

-  експерти от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии по Национална кампания "Предпазване на младите хора от престъпления" със 60 ученици от XII клас от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ ", СУ "Възраждане" и СУ "Йордан Йовков";

-  експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 3 сесии по Национална програма "Предпазване на младите хора от престъпления" с 60 ученици от XII клас от СУЕЕ "Св. Константин-Кирил Философ“, СУ "Възраждане" и СУ "Йордан Йовков";

-  експертите от Превантивно-информационния център по наркотични вещества проведоха 6 сесии на тема "Превенция на употребата на психоактивни вещества" с ученици от 7, 8 и 9 клас от Спортно училище „Майор Ат. Узунов“, ПГИУ "Елиас Канети" и СУПНЕ "Фридрих Шилер";

-  обработени бяха заявления и изплатени финансови средства по реда на чл. 2, т. 2 от Наредба № 21 за реда, начина и условията за отпускане на еднократна финансова помощ на граждани от бюджета на община Русе на 15 семейства, от които еднократна парична помощ за раждане на второ дете са получили 12 семейства и три за раждане на близнаци;

-  създадена бе организация за отбелязване на Световния ден на хемофилията в Община Русе, като на 17 април Пантеонът на възрожденците бе осветен в червен цвят;

-  на 15 април бе въведена временна организация на движението на ул. „Созопол“ в кв. „Долапите“, във връзка с изпълнение на водопроводно отклонение;

-  на 15 април бе въведена временна организация на движението на ул. „Върбан Йорданов“ в с. Червена вода, във връзка с подмяна на съществуващо водопроводно отклонение;

-  подготвени бяха материалите за предстоящото заседание на 30 април на Общинската комисията по безопасност на движението по пътищата.

 

 

РЕСОР „СПОРТ И МЛАДЕЖКИ ДЕЙНОСТИ“:

- оказано бе съдействие за отстраняване на несъответствия в подадените заявления за финансиране от спортните клубове, подадени по Програма „Спорт 2024 г.“;

- изготвен бе списък с картотекирани състезатели на спортни клубове, финансирани от Община Русе;

- взето бе участие в смесена комисия заедно с Постоянната комисия по младежта и спорта за разглеждане и гласуване на средства по Програма „Спорт 2024 г.“ за спортните клубове по раздели „Ученически и масов спорт“, „Състезания под Егидата на Община Русе“, „Мащабни спортни прояви“ и рамка на Програма „Спорт 2024 г.“;

- изготвени бяха договори за спонсорство с ФК „Дунав“, Спортен клуб по баскетбол „Дунав 2016“ и ВК „Дунав“;

- извършена бе подготовка на Национална конференция „Бъди грамотен“, предвидено в Годишния план за младежта на Община Русе за 2024 г.;

- извършена бе подготовка на Градския стадион за провеждане на Ултра маратон 24 часа;

- извършена бе подготовка на помощен терен в СК „Ялта“ за провеждане на Ученически игри по футбол;

- продължават ремонтните дейности в боксовата зала към СУ „Майор Атанас Узунов“;

- започнаха действия по изграждане на пешеходна алея в зелената част между СК „Ялта“ и Градския стадион.

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 11:21 на 28.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация