Община Ловеч – Прессъобщение

site.btaОбщина Ловеч: Приета е управленската програма за мандат 2023 – 2027 г.

Община Ловеч: Приета е управленската програма за мандат 2023 – 2027 г.
Община Ловеч: Приета е управленската програма за мандат 2023 – 2027 г.
Снимка: Пресцентър

Програмата за управление на Община Ловеч за мандат 2023 – 2027 г. прие днес на заседанието си общинският съвет. 18 гласуваха „за“ от общо 29 участвали във вота, трима „против“, осем се въздържаха. Тя е разработена в изпълнение на ангажиментите, поети от кмета Страцимир Петков по време на предизборната кампания на местни избори 2023, като са съобразени целите и приоритетите, заложени в действащите планови и стратегически документи на общината и съответстващи на европейските, националните и регионалните документи и политики.

Програмата включва седем стратегически цели: Модерна градска среда; Зелени решения; Бранд „Ловеч“; Добри стопани; Образовани и здрави. Грижа за хората; Дигитализация. Отзивчива администрация; Бизнес и партньорства. Разписани са десет основни приоритета и дейностите по тяхното изпълнение със срок и очаквани резултати. Сред тях са преустройство на терена на бившата казарма в общоградски парк, благоустройство и рехабилитация на парка „Стратеш“, преустройство и модернизиране на зоопарка, реконструкция на съществуващата и изграждане на нова мултифункционална спортна зала, както и доизграждане на спортната зала и площадка в ОУ „Проф. Димитър Димов“, обновяване на междублоковите пространства в кварталите в Ловеч и изграждане, възстановяване и поддържане на зони за обществен отдих и спорт в населените места, възстановяване и облагородяване на алеята на космонавтите.

Заложена е още реконструкция на ВиК мрежата в ж.к. „Младост“, реконструкция на вътрешната водопроводна мрежа в с. Александрово и с. Радювене, както и в други села с регистрирани най-чести аварии, реконструкция на ВиК мрежата, основен ремонт на уличната мрежа и ландшафтно оформление на зелените площи в ж.к. „Здравец“, ремонти на улици в града и селата, благоустрояване на крайбрежните зони на р. Осъм, обособяване на нови паркоместа в града и въвеждане на интелигентни системи за организация и контрол на паркирането в платените зони.

Предвидени са зелени решения за намаляване замърсяването на въздуха – залесяване в т.нар. кални петна, осигуряване на нови екологосъобразни транспортни средства за градския и междуградския транспорт, разработване на дългосрочна визия за използване ресурсите на общинските гори и тяхното възстановяване, изготвяне на нов горскостопански план, заснемане и картотекиране на дълготрайните декоративни дървета, поддържане и почистване на зелените публични площи от трева и храстовидна растителност – градски паркове, гробищни паркове, банкети, междублокови пространства. 

Сериозен приоритет е управлението на отпадъците. Сред дейностите тук е изграждане на площадка за депониране – клетка №2, на регионалното депо, изграждане на компостираща и сепарираща инсталация, както и на система за биоразградими отпадъци и площадки за управление на едрогабаритни и строителни отпадъци. Ще бъдат разположени и компостери за органични отпадъци. Предстои и мащабна кампания за разделното събиране с информационни форуми и активности и въвеждане на организация пилотно в населени места.

По отношение на туризма се предвижда създаване на бранд „Дестинация Ловеч“, популяризиране на Деветашката пещера и развитие на територията с екологични решения и обособяване на нови зони, популяризиране на архитектурния резерват „Старо Стефаново и включването му в цялостния туристически продукт, откриване на нов туристически обект на територията на Деветашкото плато – бункерите в с. Деветаки, мащабно отбелязване на 840-годишнината от Ловешкия мир. 

Сред дейностите по ефективното управление на общинската собственост са разширяване на предоставяната информация за свободните имоти, подходящи за инвестиции, изграждане на инфраструктура към тях, институционална подкрепа, ремонт на общинския пазар, почистване на коритата на реките и притоците им в урбанизираната територия, промяна в концепцията за финансиране на дейности в селата. Новите инициативи на кмета са създаване на собствена зеленчукова градина и малко селско стопанство и регистриране на Общината като земеделски производител за осигуряване на качествени продукти от собствено производство за детските заведения на територията на общината, обособяване на крайпътни фермерски пазари, промяна на формата и начина на управление на дейностите, свързани с чистотата, депонирането на отпадъците, благоустрояването и комуналните дейности. 

В Програмата е включено още оптимизиране на училищната мрежа, запознаване от най-ранна възраст на децата и учениците с дейността на предприятията на територията на общината с цел професионалната им ориентация, подкрепа на талантливи деца и ученици чрез отпускане на стипендии и годишни награди, подкрепа на млади семейства с репродуктивни проблеми и еднократна помощ за новородени.

Заложено е още въвеждане на различни инструменти и механизми за електронно разплащане на услуги, предоставяни от общината, дигитализация на архивите и документацията, подобряване на административното обслужване чрез въвеждане на бърза обратна връзка и компетентно обслужване, подготовка на местно ниво за въвеждане на еврото.

По отношение на бизнеса и партньорствата сред дейностите е привличане на местните строителни, IT, търговски, туристически и други фирми в икономическия живот на общината, консултиране с местния бизнес по важни за общността въпроси, привличане на неправителствени организации за партньорство в кандидатстването и изпълнението на проекти с общинско участие, партньорство за реализиране на концепции за интегрирани териториални инвестиции със съседни общини и други допустими партньори, реализиране на инициативи като част от Местната инициативна група Летница – Ловеч, активно сътрудничество по линия на международната дейност с побратимените градове.

Програмата за управление е личен политически акт на кмета на Общината, изтъкна на сесията днес председателят на общинския съвет Стефан Тихолов. Кметът посочи, че е отворена за нови инициативи и предложения в полза на местната общност. Затова и прие да я допълни с постъпилите предложения от общинските съветници Георги Терзийски и Минчо Казанджиев. Сред тях са допълнителни дейности, свързани с младите хора и преодоляване на негативните демографски тенденции, с обществения ред и сигурност, с управлението на общинската собственост.

За изпълнението на дейностите по управленската програма кметът се ангажира да информира периодично чрез каналите за комуникация на Общината, чрез пресконференции с медиите и срещи с гражданите.

news.modal.header

news.modal.text

Към 00:19 на 17.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация