Комисия за енергийно и водно регулиране – Прессъобщение

site.btaКЕВР: Открито заседание за цена на природния газ за месец март

КЕВР: Открито заседание за цена на природния газ за месец март
КЕВР: Открито заседание за цена на природния газ за месец март
Снимка: Комисия за енергийно и водно регулиране

„Булгаргаз“ очаква окончателно предложената цена да бъде с около 18% по-ниска от утвърдената за м. февруари

На открито заседание Комисията за енергийно и водно регулиране обсъди доклад по внесеното на 12.02.2024 г. заявление на "Булгаргаз" ЕАД за утвърждаване на цена за месец март 2024 г., по която общественият доставчик да продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия. В съответствие с изискванията за публичност и прозрачност на институциите докладът на работната група беше публикуван предварително на интернет страницата на Комисията. В заседанието участваха представители на "Булгаргаз“.

След анализ, изготвен въз основа на представените от „Булгаргаз“ ЕАД данни и документи и след направени изчисления, в доклада на Комисията се предлага цената на природния газ през м. март 2024 г. да бъде 62.39 лв./MWh (без цени за достъп, пренос, акциз и ДДС). Тази прогнозна цена е с около 12 % по-ниска от утвърдената цена за м. февруари.

Предложената цена включва компонента „цена на природния газ на вход на газопреносните мрежи“, компонента за дейността „обществена доставка“ по чл. 17, ал. 7 от Наредба № 2 от 19.03.2013 г. за регулиране на цените на природния газ (НРЦПГ), както и компонента по чл. 11а, ал. 2 от НРЦПГ, покриваща разходите на "Булгаргаз" ЕАД за съхранение на количества в Подземното газово хранилище „Чирен“, в изпълнение на задължения по Плана за действие при извънредни ситуации.

В заявлението на „Булгаргаз“ са посочени цените на отделните доставчици и количествата природен газ. От тях общественият доставчик е формирал общото прогнозно количество за вътрешния пазар от три различни източника.

В ценовия микс за м. март е включено цялото договорено количество азерски природен газ, доставян по интерконектора „България – Гърция“ (IGB), съгласно дългосрочния договор с Азербайджан. Тези количества покриват 43,08 % от потреблението за месеца и имат важно значение за постигане на благоприятна цена на синьото гориво.

„Булгаргаз“ е сключил за м. март договор за доставка на втечнен природен газ (ВПГ) с търговец от региона, след тръжна процедура, при изисквания за минимална доставена цена и предложен начин на плащане. В ценовия микс за месеца общественият доставчик е включил и количества природен газ от ПГХ „Чирен“.

С осигурените количества се покриват ангажиментите на обществения доставчик за м. март - към крайните снабдители и топлофикационните дружества, както и количествата по двустранните договори с индустриални клиенти.

На откритото заседание представителите на "Булгаргаз“ЕАД информираха, че след внасянето на първоначалното заявление на 12.02 т.г. ценообразуващият индекс на нидерландската газова борса TTF е продължил да се понижава. Въз основа на тази благоприятна тенденция дружеството очаква окончателно предложената регулирана цена за м.март да бъде около 58 лв./MWh - с 18% по-ниска от утвърдената за м.февруари цена от 71,08/MWh. В ценообразуването са включени количества за добив от подземното газово хранилище в Чирен, при отчитане на  компенсаторния механизъм, предложен от Министерство на енергетиката.

Според председателя на КЕВР Иван Иванов сериозното понижение на цената на природния газ на газовата борса TTF потвърждава заявените очаквания на обществения доставчик за намаление на цената за м. март с 18 на сто, което безспорно създава ценови ползи за  българските потребители. Той поясни, че компенсаторният механизъм за количествата газ в Чирен, нагнетени на много високи цени, е изпратен за нотификация в Брюксел и по него се очаква положително становище. Ръководителят на регулатора напомни, че една от основните причини за нагнетяването на много скъп природен газ в българското, а и в европейските газови хранилища, е обстоятелството, че през лятото на 2022 г. ЕК постави изискването страните-членки да ги запълнят минимум на 80%.

В съответствие с изискванията на нормативната уредба на 01.03.2024 г. „Булгаргаз“ ще внесе в КЕВР актуални данни, формиращи цената на природния газ за м.март. Те ще отчетат котировките на международните газови пазари и валутния курс към 29 февруари т.г. включително. Същият ден регулаторът ще приеме решение, с което ще утвърди цената за месеца, по която „Булгаргаз“ ЕАД ще продава природен газ на крайните снабдители и на лицата, на които е издадена лицензия за производство и пренос на топлинна енергия.

Откритото заседание беше излъчено онлайн на интернет страницата на КЕВР. Видеозапис от заседанието е наличен ТУК.

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:38 на 23.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация