Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2501-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2501-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2501-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2501-МИ

София, 25 септември 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е  И  М  – упълномощен представител, срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин

 

В Централната избирателна комисия е постъпила жалба с вх. № МИ-11-72 от 25.09.2023 г. от Е  И  М , упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ срещу решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин.

С решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. ОИК – Елин Пелин е извършила регистрация на кандидат за кмет на община Елин Пелин, въз основа на постъпило пред комисията предложение от А  М  И  – упълномощен представител на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ в изборите за общински съветници и за кметове на 29 октомври 2023 г. 

В подадената до ЦИК жалба от коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ чрез Е  И  М  –упълномощен представител, се иска отмяна на решение 48-МИ от 21.09.2023 г. Заявява се, че подаденото предложение за регистрация на кандидат за кмет на община (Приложение № 52-МИ от изборните книжа) с вх. № 2/21.09.2023 г. във входящия регистър на кандидатите за кмет на община Елин Пелин (вх. № 39/21.09.2023 г. в книгата за входяща кореспонденция на ОИК – Елин Пелин), е от лице без представителна власт и като такова е следвало да бъде оставено без разглеждане

Жалбата е допустима, като подадена в срок, пред надлежен орган, от лице с представителна власт (съгласно приложено пълномощно) и при наличие на правен интерес.

Разгледана по същество е основателна. След като се запозна с представената от ОИК – Елин Пелин в цялост преписка по решение № 48-МИ от 21.09.2023 г., както и с публикуваните на сайта на общинската избирателна комисия документи, Централбната избирателна комисия приема за установена следната фактическа обстановка:

Съгласно чл. 414, ал.1 т. 1 ИК и раздел V. т. 18.1. от Решение 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, с което се уреждат условията и реда за регистрация на кандидатите в изборите за общински съветници и кметове на 29 октомври 2023 г., предложението за регистрация на кандидат за кмет/общински съветници се подписва от лицата, представляващи партията или коалицията, или от изрично упълномощени от тях лица. Императивното изискване за изрично упълномощаване, с ясно очертани граници на представителната власт, е абсолютна предпоставка за допустимост и валидност на подадено предложение и общинските избирателни комисии са длъжни да извършват проверка за обема на представителната власт, с оглед вземането на решение. 

В конкретния случай, от текста на Решение № 48-МИ от 21.09.2023 г., предложението от името на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“ за регистрация на кандидат за кмет на община Елин Пелин не става ясно кое е лицето, подало заявлението. От приложеното към преписката извлечение от входящия регистър на кандидатите за кмет на община Елин Пелин (Приложение № 69-МИ от изборните книжа), както и от самото предложение вх. № 2/21.09.2023 г. (Приложение № 52-МИ), се установява, че същото е изготвено собственоръчно и е представено лично от А  М  И , вписан в регистъра на ОИК като пълномощник на коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“. За да легитимира правото си да регистрира кандидатската листа за кмет на община Елин Пелин, вносителят А  М  И  е представил пред ОИК – Елин Пелин пълномощно за преупълномощаване от К  Т  Д  и И  Д  Д  към А  М  И . Изрично делегираните в цитираното пълномощно права са лицето да регистрира коалицията за участие в изборите на 29 октомври 2023 г. в съответствие с изискванията на чл. 147-150 ИК и Решение № 2218-МИ от 5 септември 2023 г. на ЦИК; да извършва действия, предвидени в ИК, във връзка с регистрацията на коалицията пред ОИК, да представлява коалицията в производства по обжалване във връзка с дейностите по пълномощното. Липсва изобщо текст, който, съгласно чл. 404 ал. 1, т. 1 ИК и раздел V. т. 18.1. от Решение 2122-МИ от 29.08.2023 г. на Централната избирателна комисия, да упълномощава А  М  И  изрично да регистрира кандидатски листи.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1 във връзка с чл. 88, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОТМЕНЯ Решение № 48-МИ от 21.09.2023 г. на ОИК – Елин Пелин, с което е регистриран кандидат за кмет на община Елин Пелин от името на Коалиция „Продължаваме промяната – Демократична България“.

ВРЪЩА административната преписка на ОИК – Елин Пелин.

Решението на Централната избирателна комисия може да бъде обжалвано в тридневен срок от обявяването му пред Върховния административен съд. 

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Камелия Нейкова

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

ЕС/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 14:20 на 01.12.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация