Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1879-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1879-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1879-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1879-НС

София, 2 април 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София

 

В Централната избирателна комисия по електронната поща е постъпила жалба с вх. № НС-18-12 от 01.04.2023 г. от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София.

С решение № 121-НС от 31.03.2023 г. РИК 24 – София, се е произнесла по жалба с вх. № 289-НС/31.03.2023 г. от Николай Белалов относно нарушение на чл. 183, ал. 2 и ал. 3 ИК за рапространени плакати и билбордове на ПП „ВЪЗРАЖДАНЕ“ на територията на 24 МИР.

С посоченото по-горе решение РИК 24 – София, отхвърля жалбата като неоснователна, поради липса на извършени нарушения на чл. 183 от Изборния кодекс.

В подадената до ЦИК жалба се иска решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София, да бъде отменено в частта му по т. 1 и т. 3 от жалбата до РИК 24 – София.

Централната избирателна комисия намира изводите на РИК 24 – София, за правилни и законосъобразни. Видно от решението, става ясно, че съгласно Наредбата за преместваемите обекти, за рекламните, информационните и монументално-декоративните елементи и за рекламната дейност на територията на Столична община, рекламните съоръжения тип билборд не са собственост на общината, а на търговски дружества в повечето случаи, като разрешения за поставянето им се издава на лица и фирми, заявили съответното искане и изпълнили процедурата съгласно Наредбата. 

По отношение на твърдението на жалбоподателя в т. 1, че записът върху агитационния материал „Купуването и продаването на гласове е престъпление“ не съответства на изискването той да заема минимум 10% от площта на агитационния материал и не е поставен в отделно поле, след извършена проверка на място РИК 24 – София, установява, че са спазени изискванията на чл. 183, ал. 2 ИК. 

В т. 3 от жалбата е описана фактическа обстановка, която не е актуална към настоящия момент.

С оглед на гореизложеното Централната избирателна комисия намира жалбата за недопустима и същата следва да бъде оставена без разглеждане. 

Подадената жалба до РИК 24 – София, има само уведомителен ефект и не поражда право на заявителя за участие в административнонаказателното производство, включително право да обжалва отказ да се започне такова. Ролята на това лице се изчерпва със сезирането на компетентния за произнасяне орган. Жалбоподателят в производството пред РИК е сезирал комисията с жалба за твърдени от него извършени нарушения на Изборния кодекс, по която има произнасяне от компетентния орган – РИК 24 – София. 

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 73, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата от Николай Йорданов Белалов – наблюдател, упълномощен представител на Институт за социална интеграция, против решение № 121-НС от 31.03.2023 г. на РИК 24 – София.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                                  ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Камелия Нейкова

 

                                                  СЕКРЕТАР:

                                                                                Севинч Солакова

 

 

 

ЦГ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 13:08 на 30.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация