Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1822-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1822-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1822-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1822-НС

София, 24 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“ за участие в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 4-4 от 24.03.2023 г. от сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, представлявано от Михаил Стоянов Мирчев, чрез Надежда Богомилова Гологанова, регистрирано с Решение на ЦИК № 1705-НС от 27.02.2023 г. като българска неправителствена организация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на Надежда Богомилова Гологанова;

- пълномощно от представляващия Михаил Стоянов Мирчев в полза на 21 (двадесет и едно) лица – представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 21 (двадесет и един) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели за страната в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията всички лица отговарят на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдатели за страната 21 (двадесет и един) упълномощени представители на сдружение „Гражданска инициатива за свободни и демократични избори“, както следва:

 

№      Име, презиме, фамилия                       ЕГН

1.       Васил Ангелов Ангелов
 
2.       Христина Панайотова Тодорова
 
3.       Асен Димитров Илиев
 
4.       Рени Василева Георгиева
 
5.       Анна Димитрова Русинова
 
6.       Васил Николов Ламбрев
 
7.       Гергана Митева Колева
 
8.       Владимир Тодоров Тодоров
 
9.       Пенко Атанасов Бончев
 
10.     Тодорка Христева Атанасова
 
11.     Надя Ангелова Иванова
 
12.     Светла Атанасова Тодорова
 
13.     Андрей Йорданов Христев
 
14.     Катя Асенова Ангелова-Койчева
 
15.     Васил Шанков Атанасов
 
16.     Тодор Атанасов Колев
 
17.     Нина Атанасова Павлова
 
18.     Йордан Ангелов Шопов
 
19.     Атанас Ангелов Колев
 
20.     Златка Кирилова Молдованска
 
21.     Никола Иванов Пенчев
 

Регистрираните наблюдатели да се впишат в публичния регистър.

На регистрираните наблюдатели да се издадат удостоверения.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Цветозар Томов

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

Ст/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:10 на 18.07.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация