Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1815-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1815-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1815-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1815-НС

София, 23 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 16 от 23.03.2023 г. от „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“, представлявано от Дончо Минчев Пачиков, за регистрация за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г.

Към заявлението са приложени:

- пълномощно от Дончо Минчев Пачиков, представляващ сдружението, в полза на 3 (три) лица – представители на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“;

- декларации по образец (Приложение № 35-НС от изборните книжа) – 3 (три) бр.;

- списък с имената и единните граждански номера на изрично упълномощените от сдружението лица, които да бъдат регистрирани като наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

От електронната разпечатка от Агенцията по вписванията –Търговски регистър и регистър на юридическите лица с нестопанска цел, по ЕИК на сдружението е видно, че то е определено за извършване на дейност в обществена полза.

В заявлението и в списъка на упълномощените лица са предложени за регистрация като наблюдатели за страната 3 лица. 

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г., което се установява от извлечението от Агенцията по вписванията за сдружението.

От извършената проверка на лицата, предложени да бъдат регистрирани като наблюдатели от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията 1 лице отговаря на изискванията на Изборния кодекс, а за 2 лица са установени несъответствия.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 1607-НС от 9 февруари 2023 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“ за участие с наблюдатели в изборите за народни представители на 2 април 2023 г. като българска неправителствена организация. 

РЕГИСТРИРА като наблюдател за страната 1 (един) упълномощен представител на „СДРУЖЕНИЕ ПАМЕТ“, както следва:

 

№    Име, презиме, фамилия      ЕГН

1.      Минчо Донев Пачиков
 
 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрирания наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

ЦГ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:16 на 22.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация