Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 1803-НС

Централна избирателна комисия – Решение № 1803-НС
Централна избирателна комисия – Решение № 1803-НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 1803-НС

София, 21 март 2023 г.

 

ОТНОСНО: жалба от Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе

 

В Централната избирателна комисия с вх. № НС-15-173 от 20.03.2023 г. е препратена от РИК – Русе жалба от Тодор Петков Савов – пълномощник и кандидат за народен представител от листата на ПП „Възраждане“ в 19 изборен район – Русенски, срещу решение № 58-НС от 17.05.2023 г. на РИК – Русе, ведно с преписката по издаване на оспорваното решение на РИК.

С оспореното решение РИК – Русе, е установила извършено нарушение по чл. 183, ал. 5 от Изборния кодекс на територията на с. Тетово на определени от кмета на община Русе места за предизборна агитация. Указала е на кмета на кметство Тетово да премахне агитационните материали, неотговарящи на изискванията на чл. 183, ал. 5 ИК, като е отказала да образува административно-наказателно производство поради неустановена самоличност на нарушителя на деянието.

Жалбоподателят твърди, че решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе е незаконосъобразно и моли Централната избирателна комисия да даде съответните указания на РИК – Русе, за да упражни комисията правомощията си, предвидени в чл. 495, ал. 1 ИК, ако се установят извършителите на деянието.

След като се запозна с преписката по издаване на оспореното решение в цялост, Централната избирателна комисия прави следните изводи:

Съгласно чл. 498 ИК установяването на нарушенията, съставянето на актове, издаването на наказателните постановления се извършват по реда на Закона за административните нарушения и наказания. Предвид което и в съответствие с установената практика специалната норма на чл. 498 ИК изключва приложението на общата разпоредба на чл. 73 ИК за обжалваемост на решенията на РИК.

Отделно, за жалбоподателя не се установяват настъпването на неблагоприятни последици с постановяването на оспореното решение на РИК.

По изложените съображения Централната избирателна комисия счита, че жалбата е недопустима като предявена против акт, който не подлежи на обжалване пред ЦИК.

Предвид горното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 26 във връзка с чл. 79, ал. 1 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

ОСТАВЯ БЕЗ РАЗГЛЕЖДАНЕ жалбата на Тодор Петков Савов – упълномощен представител на ПП „Възраждане“, срещу решение № 58-НС от 17.03.2023 г. на РИК – Русе. 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Росица Матева

СЕКРЕТАР: Севинч Солакова

ЙГ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 15:25 на 06.06.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация