site.btaОБНОВЕНА Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2024 г.

Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2024 г.
Парламентът прие на първо четене държавния бюджет за 2024 г.
Снимка: Благой Кирилов, БТА

Със 144 гласа „за“, 66 - „против“ и без „въздържал се“ парламентът прие на първо гласуване законопроекта за държавния бюджет за 2024 г.

План-сметката на държавата подкрепиха от ГЕРБ-СДС, „Продължаваме промяната-Демократична България“ и ДПС. Против бяха от „Възраждане“, „БСП за България“ и „Има такъв народ“.

Преди това парламентът отхвърли проекта на бюджет с включен бюджет на съдебната власт, предложен от Висшия съдебен съвет. 

Предложенията между двете четения ще са четири дни, решиха депутатите.

Заложените приходи, помощи и дарения по държавния бюджет са 43 280 400 000 лв. Разходите  - 23 538 600 000 лв.
Бюджетните взаимоотношения (трансфери)-нето са в размер на 25 503 100 000 лв.

За 2024 г. вноската в общия бюджет на Европейския съюз е в размер на 2 271 100 000 лв.

Бюджетното салдо по държавния бюджет се предлага да бъде на дефицит от 8 032 400 000 лв. и съответно операциите в частта на финансирането на бюджетното салдо са в същия размер.

Заложените основни макроикономически показатели за 2024 г-2026 г. са: ускоряване на растежа на БВП до 3,2% през 2024 г. Очакванията са за доста висок растеж на публичните инвестиции – почти 10 млрд. лв. За 2025 г. и 2026 г. брутният вътрешен продукт (БВП) ще се повишава с по 3%, предвижда проектът.

Успоредно с нарастването на заетостта се очаква безработицата в страната да следва постоянна тенденция на намаление, като коефициентът ѝ към края на прогнозния период да е 3,9%.

Прогнозата е средногодишната инфлация да се понижи до 4,8% през 2024 г., 2,8% през 2025 г. и 2,2% през 2026 г.

Бюджетното салдо по Консолидираната фискална програма е дефицит от 3% от БВП за всяка година от периода. Очаква се устойчив номинален ръст на приходите, включително на данъчно-осигурителните, и леко намаление на помощите от чужбина, което се дължи на етапите на реализация на програмите, съфинансирани от ЕС, се посочва в законопроекта. Като дял от БВП общото ниво на приходите е в диапазона 36,5 - 37,0% от БВП. Същата тенденция се наблюдава и при общото ниво на разходите (общо разходи и вноска в общия бюджет на ЕС), които като дял от БВП са в диапазона 39,5 - 40,0%.

Разходите по националния бюджет през плановия период варират в диапазона 35,2 - 35,5% от БВП.

Въз основа на допусканията за ново дългово финансиране за периода 2024-2026 г., предназначено както за рефинансиране на падежиращ дълг, така и за финансиране на планираните дефицити по държавния бюджет и за обезпечаване на ликвидната позиция на фискалния резерв, се предвижда максималният размер на държавния дълг към края на 2024 г. да не надвишава 48,0 млрд. лв. (23,3% от БВП)., а в края на 2025 г. и 2026 г. да достигне съответно до 56,2 млрд. лв. (25,8% от БВП) и 65,6 млрд. лв. (28,3% от БВП).

Минималният размер на фискалния резерв към 31 декември догодина е предвиден да остане непроменен спрямо държавния бюджет за 2023 г. в размер на 4,5 млрд. лв.

В план-сметката за догодина е заложен проектен принцип в инвестиционната политика. 

По отношение  на доходите в проекта на бюджет за 2024 г. е отразено увеличението на размера на минималната работна заплата от 1 януари 2024 г. – от 780 лв. на 933 лв. За преодоляване на диспропорциите във възнагражденията на персонала в бюджетните организации, включително и за увеличаване на заплатите, без структурите, за които възнагражденията се определят по механизъм, са предвидени допълнителни средства в общ размер на 37,5 млн.лв., в т.ч. 32 млн.лв. за общинска администрация – държавни дейности, като за целта се предвижда средствата да бъдат разпределяни съобразно ред и условия, определени с акт на Министерския съвет. В рамките на определения общ ресурс за увеличаване на възнагражденията на персонала за 2024 г. са предвидени и средства за по-високи заплати на академичния състав, в т.ч. 39 млн. лв. за държавните висши училища, 8 млн. лв. за Българската академия на науките и 3 млн. лв. за Селскостопанската академия. 

За социални плащания са заделени 104,3 млн. лв. във връзка с определения нов размер от 526 лв. на линията на бедност за 2024 г., в т. ч. за разходите за помощите по Закона за социално подпомагане – 75,6 млн. лв., допълнителни разходи при определяне на финансовата подкрепа по Закона за хората с увреждания – 27,6 млн. лв. и 1,1 млн. лв. за помощите по Закона за закрила на детето;  23,4 млн. лв. във връзка с целогодишното обезпечаване на въведената през 2023 г. еднократна помощ за учениците от втори, трети и четвърти клас без доходен тест; 40,6 млн. лв. за увеличение на размерите на месечните помощи за отглеждане на дете с трайно увреждане по Закона за семейни помощи за деца и др.

Пенсионната политика се базира на допусканията за осъвременяване размерите на пенсиите съгласно действащото законодателство (11 на сто за 2024 г. От 1 юли 2024 г. т. нар. „вдовишки добавки“ ще са в размер 30 на сто от размера на пенсията на починалия съпруг/съпруга).  

 

 

 

 

 

 

 

 

/МК/

news.modal.header

news.modal.text

Към 19:34 на 29.02.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация