Асоциацията е моето второ семейство, казва изпълнителният й директор Лили Ганчева

site.btaДвайсет и една години "Еврорегион Данубиус" работи за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния

Двайсет и една години "Еврорегион Данубиус" работи за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния
Двайсет и една години "Еврорегион Данубиус" работи за развитие на трансграничното сътрудничество между България и Румъния
Асоциация "Еврорегион Данубиус" е моето второ семейство, моето второ дете, каза в интервю за БТА в Русе изпълнителният директор на организацията Лили Ганчева. Снимка: Областна администрация - Русе

Асоциация "Еврорегион Данубиус" е моето второ семейство, моето второ дете. За мен тя е кауза, каза в интервю за БТА в Русе изпълнителният директор на организацията Лили Ганчева. 

"Еврорегион Данубиус" е учредена на 9 май 2002 година.

"Датата не е избрана случайно от тогавашните ръководства на Областна администрация-Русе, и Окръжен съвет-Гюргево, които са идейните носители и основните създатели на Асоциацията. Денят на Европа е избран символично, защото бе ясно, че пътят на България и Румъния към НАТО и Евроейския съюз е окончателно определен", обяснява Лили Ганчева.

По думите ѝ целта на асоциация "Еврорегион Данубиус" е да постави основите и да развие трансграничното сътрудничество в общия крайдунавски регион, обхващащ област Русе и окръг Гюргево. Нейната основна задача е да преодолее езиковите и народопсихологически бариери и да подготви българите и румънците за бъдещите европейски проекти, свързани с трансграничното сближаване и сътрудничество. 

"Еврорегион Данубиус" се управлява от изпълнителен директор, Управителен съвет, в който влизат българи и румънци, а председател на ротационен принцип е областният управител на Русе и председателят на Окръжния съвет в Гюргево. Членове-учредители са съставните общини от Русенска област и Гюргевски окръг, културни институции, неправителствени организации и фирми. 

Предизвикателството "Еврорегион Данубиус"

Лили Ганчева обяснява, че за нея било предизвикателство да се посвети на развитието на трансграничното сътрудничество.

"Още докато работех в Регионалната библиотека "Любен Каравелов" в Русе, осъществявах връзки с Румъния. Контактувах с българската общност в Букурещ "Братство", а след това няколко години бях кореспондент на двуезичното списание "Българска зорница", което издаваха. Публикувах материали за русенски творци, интервютa с представители на различни културни институции, представители на местната власт и други. Имах контакти със Столичната библиотека и с Музея за история в Букурещ. След като спечелих финансиране от "Отворено общество", Букурещката столична библиотека ми осигури условия да осъществя в три поредни години проучване, "материализирало се" в двуезичната библиография "Румъно-български връзки в книги и периодика 1820-1878". Това ми даде и възможност да уча румънски език", обяснява Ганчева. 

Така, когато ѝ отправили предложение да работи в "Еврорегион Данубиус", вече имала подготовката. 
"Предизвикателството се състоеше в това, че никога не бях работила в неправителствена организация - при това двуезична. Но това е предизвикателство, което дава възможност за развитие, за осъществяване на проекти и идеи, за решаване на проблеми, за опознаване и сближаване на хората от двете страни на реката. Ето защо се посветих на трансграничното сътрудничество. Вложих цялата си енергия, сърце и душа в "Еврорегион Данубиус", казва Лили Ганчева. 

В началото трябвало да свикне с новото работно място, с новите колеги, да доразвива румънския си език, защото "Еврорегион Данубиус" го изисква.

През годините за нея има и друго предизвикателство, с което трябва да се справя. Причината е, че след избори кметовете и областните управители се сменят, има и последващи промени на директори на институции. 
"За да не се допусне прекъсване на вече започнати и утвърдени партньорства и практики, както се шегувам, след всяка такава промяна организирам "очна" ставка - било в Русе, било в Гюргево, за запознаване и въвеждане в проблемите", обяснява Лили Ганчева. 

Приносът на "Еврорегион Данубиус" в развитието на трансграничното сътрудничество

С течение на годините асоциацията съдействала за сключване на споразумения за сътрудничество между Русенска област и Гюргевски окръг, детски градини, училища, университети, музеи, библиотеки, спортни организации от двете страни на река Дунав, а също и за организирането на многобройни изложби на творци.

Създаването на трансграничен бизнес център "Данубиус" по трансграничен проект дало възможност да се осъществят туристически изложения на туроператори, хотелиери от Русе и Гюргево, както и бизнес срещи.

"Гордеем се със Съвместната българо-румънска земеделска комисия, която е безпрецедентна по цялата ни обща българо-румънска граница. Тя работи вече 12 години. Постоянни членове са представители на Държавен фонд "Земеделие", регионалната дирекция "Земеделие", Съвети в земеделието, Регионалната дирекция за защита на храните и огледалните такива в Гюргево", обясни Ганчева.

Заседанията на комисията са веднъж месечно. Организират се в Русе и Гюргево, като според темата на заседанието се канят български и румънски фермери и земеделци.

"Не може да се опише с малко думи какъв е приносът на асоциация "Еврорегион Данубиус" за развитие на трансграничното сътрудничество. Ще посоча организирането на поредица от курсове за изучаване на румънски език, и то за конкретни категории, осъществяващи работата си с Румъния. Направихме проучване с Регионалното управление по образование в Русе за интереса към този език с идеята той да се въведе в училищата, дори за откриване на паралелка в Английската гимназия. За съжаление това не се случи по редица причини.
Ние сме посредник между всички институции, неправителствени организации, бизнесмени, хора, нуждаещи се от съдействие при осъществяване на контакт, за идентифициране на партньор от двете страни на Дунава. Осъществяваме логистиката между всички тях", обяснява Лили Ганчева.

Тя открои активната позиция на Асоциацията по отношение необходимостта от отпадане на таксите за преминаване на ГКПП "Дунав мост" при Русе-Гюргево. "Еврорегион Данубиус" помага и за разрешаване на всички проблеми, касаещи това "невралгично" място и трансграничния ни еврорегион, както и за синхронизиране, организиране и провеждане на срещи между властите в Русе и Гюргево. 

"Съдействаме за изключително добрата комуникация не само между Русе и Гюргево на всички нива, но и за всички срещи, свързани с трансгранични въпроси на ниво министерства и агенции. Например за рестарт на ферибота, както и "болната" тема за втори мост над река Дунав при Русе, за възникнали проблеми с трафика на Дунав мост, със замърсяване на въздуха, пожари, за синхронизирана дезинсекция срещу комари", обясни Ганчева. 

Тя заяви, че за тези 21 години със съдействието на асоциацията са осъществени множество проекти. 
"В продължение на няколко години - от началото на нашето учредяване, успяхме да направим необходимото, за да може всяка община от област Русе да има подписан договор за приятелство и сътрудничество с община от окръг Гюргево. Дори с по няколко, защото съставните на Гюргево общини са 56, а на област Русе са осем. 
Най-важните проекти, за които сме съдействали, са инфраструктурните и в областта на извънредните ситуации и сигурността на регионите, в полза на обществото. Не омаловажавам и проектите в областта на туризма, образованието и културата. Но добрата инфраструктура гарантира развитие на туризма и икономиката", казва Ганчева. 

Формулата за успеха е доверие, приемственост, надграждане

По думите ѝ най-голямата награда за нея е, че е спечелила доверие.

"Спечелих приятели. Чрез "Еврорегион Данубиус" чисто служебните взаимоотношения прераснаха в приятелства. А това помага много при решаване на какъвто и да е проблем. Наградата е резултатите от цялата ни дейност. "Еврорегион Данубиус" се превърна в институция. А за мен тя е кауза. Изключително горда съм от постигнатото", казва Лили Ганчева. 

Признанията за резултатите от нейната работа не закъсняват и от двете страни на реката. Тя е обявена за почетен гражданин на Гюргево през 2018 г., а през тази година бе удостоена и от Общинския съвет на Русе с престижното звание.

Има златна значка "Русе", връчена ѝ от бившия кмет на града Пламен Стоилов, "за висок принос и заслуги за развитието на българо-румънското сътрудничество". По повод на 20 години от създаването на "Еврорегион Данибиус" Лили Ганчева е получила и диплома от посланичката на Румъния у нас Бръндуша Предеску за изключителен принос във функционирането в европейски дух на трансграничното партньорство между област Русе и окръг Гюргево в полза на гражданите от двата бряга на река Дунав и за конкретни резултати по отношение на укрепването и развитието на двустранните отношения между България и Румъния.

От Асоциацията на румънските журналисти и писатели от туристическия бранш Лили Ганчева е наградена заради подкрепата при осъществяването на трансграничните проекти и издаването на пътеводител за българи "Букурещ - близък и непознат". Тя е приета и за член на Асоциацията.

По думите на Лили Ганчева формулата за успеха е "доверие, приемственост, надграждане", но и много работа, защото, докато разговаряме с нея, телефонът ѝ не спира да звъни. Търсят я и от България, и от Румъния.    

Лили Ганчева казва, че приоритет сега са трансграничните проекти по програма "Интеррег Румъния - България VI-A 2021-2027".

"Първата покана е за септември тази година, като дотогава трябва да са готови проектните идеи на побратимените общини, членове на "Еврорегион Данубиус". Успоредно с това предстоят мероприятия, свързани с празниците на общините, с културните и образователни институции, с местните администрации", обяснява Лили Ганчева.

Интересна и полезна информация за сближаване на ЕС може да намерите в специалната страница на БТА "Европа в България: Общо бъдеще“.

/ЛРМ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 09:46 на 24.09.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация