site.btaНа 19 август 1991 г. е извършен неуспешен опит за държавен преврат срещу президента на СССР Михаил Горбачов

На 19 август 1991 г. е извършен неуспешен опит за държавен преврат срещу президента на СССР Михаил Горбачов
На 19 август 1991 г. е извършен неуспешен опит за държавен преврат срещу президента на СССР Михаил Горбачов
Снимка: БТА/Архив

На 19 август 1991 г. е извършен неуспешен опит за държавен преврат срещу президента на СССР Михаил Горбачов. 
На 18 август президентът е изолиран в кримската му резиденция "Форос". На следващия ден вицепрезидентът на СССР Генадий Янаев издава указ за отстраняването на Горбачов поради "невъзможността да изпълнява служебните си задължения по здравословни причини" и за въвеждането на извънредно положение в някои райони на страната за срок от шест месеца.

Създаден е Държавен комитет за извънредното положение, начело с Генадий Янаев.  В 9.00 часа няколко колони от танкове тръгват към центъра на Москва. В обръщение президентът Борис Елцин определя създаването на комитета като опит за държавен преврат. На 22 август 1991 г. Михаил Горбачов се връща в руската столица, след изтеглянето на военните. 

В бюлетина на БТА е публикувана информация за опита за преврат срещу Михаил Горбачов:

Москва, 19 август 1991 г. /БТА/ ТАСС предаде, че вицепрезидентът на СССР Генадий Янаев е издал указ, в който се съобщава, че поради здравословни причини изпълнението на задълженията на президент на страната се възлага на Генадий Янаев. Указът е издаден на основание чл.127, ал.7 от конституцията на СССР и влиза в сила от 19 август 1991 г. В обръщение на Янаев до държавните и правителствените ръководители и до генералния секретар на ООН се подчертава, че в съответствие с конституцията и законите на СССР на цялата територия на страната се въвежда извънредно положение за срок от 6 месеца. През този период цялата власт преминава към Държавния комитет по извънредното положение в СССР. „Приетите мерки са временни. Те в никакъв случай не означават отказ от курса на дълбоки реформи във всички области на държавата и обществото”, се подчертава в обръщението на Янаев, цитирано от ТАСС.

***

СССР се управлява от Държавен комитет за извънредното положение. Михаил Горбачов е освободен от длъжността президент

Москва, 19 август 1991 г. /БТА/ Президентът на Съветския съюз Михаил Горбачов, който отсъства от Москва, тази сутрин бе освободен от поста си „във връзка с невъзможността да изпълнява задълженията си по здравословни причини“ и в „отделни места“ на територията на страната е обявено извънредно положение, съобщи ТАСС. Функциите на Горбачов се предават на вицепрезидента Генадий Янаев и се образува Държавен комитет за извънредното положение. Указът за освобождаването на Горбачов е подписан от Янаев, като „вицепрезидент на СССР“ .
Извънредното положение е започнало да действа от 4.00 ч. тази сутрин. В декларация на „съветското ръководство“ се казва, че тези мерки се предприемат за преодоляване на „дълбоката и всестранна криза, на политическата и междунационална конфронтация, на хаоса и анархията, които заплашват живота и сигурността на гражданите на Съветския съюз, на суверенитета, териториалната цялост, свободата и независимостта на страната.

Комитетът по извънредното положение публикува първото обръщение към съветския народ, в което се предупреждава, че над страната е „надвиснала смъртна опасност“ и че започнатата по инициатива на Михаил Горбачов политика на ре­форми е отишла в „задънена улица“. В страната се появиха екстремистки сили, по­ели курс към ликвидиране на Съветския съюз, на разтуряне на държавата и завземане на властта на всяка цена, се казва в обръщението. Потъпкани са резултатите от на­ционалния референдум за единство на отечеството, смятат авторите му. Кризата на властта се отрази катастрофално върху икономиката и ако не бъдат предприети бързи и решителни мерки за нейното стабилизиране, в много близко време е неизбежен гладът и ново обедняване, от което до масовите прояви на стихийно народно недоволство с разрушителни последици има само една крачка. Задълбочаващото се дес­табилизиране на политическата и икономическата обстановка в Съветския съюз подкопава позициите на страната в света, подчертава Комитетът. 

Комитетът поема цялата отговорност за съдбата на родината и е решен да пред­приеме най-сериозни мерки за бързо извеждане на държавата и обществото от кри­зата. „Ние сме за истински демократични процеси, за последователна политика на реформи, водеща към обновяване на родината, към нейния икономически и социа­лен разцвет, който ще й позволи да заеме достойно място в световната общност на нациите“, се подчертава в обръщението.
Ние сме миролюбива страна и безусловно ще спазваме поетите задължения. Вся­какви опити със страната ни да се говори на езика на диктата, от когото и да са нап­равени, решително ще бъдат пресичани, предупреждава комитетът. Призовават се всички граждани на СССР да осъзнаят дълга си пред родината и всестранно да под­крепят Държавния комитет за извънредното положение в СССР и усилията за из­веждане на страната от кризата. 

***

Постановление на Държавния комитет по извънредното положение в СССР

Москва, 19 август 1991 г. /БТА/ Държавния комитет по извънредното положение разпространи постановление номер едно, в което се определят мерките, необходими „за защита на жизненоважните интереси на народите и гражданите на СССР, независимостта и териториална цялост на страната, възстановяването на законността, правовия ред, за стабилизиране на обстановката, преодоляване на крайно тежката криза, недопускането на хаос, анархия и братоубийствена война“. 

С документа, разпространен от ТАСС, се нарежда на органите на властта на всички равнища строго да спазват режима на извънредното положение, а в случаите, когато не са в състояния да го направят, изпълнението се възлага на лица, специално упълномощени от Държавния комитет по извънредното положение.

С постановлението се разформироват структурите на властта, военизираните групировки, които действат  в нарушение на конституцията на СССР, законите и решенията на органите на властта, които противоречат на конституцията, се обявяват за недействителни. Прекратява се дейността на политическите партии, движения и организации, които препятстват нормализирането на обстановката. Прекратява се дейността на Съвета за безопасност, чиито функции временно поема Извънредният комитет по извънредното положение. 

Нарежда се на гражданите и институциите незабавно да предадат всички намиращи се у тях видове огнестрелно оръжие, взривни вещества, военна техника и боеприпаси. МВР, КГБ и Министерството на отбраната трябва строго да следят за изпълнението на това решение, а в случай на отказ - да изземват оръжието и да привличат нарушителите към строга наказателна и административна отговорност. 

На МВР, КГБ и Министерството на отбраната се възлага да осигурят резултатно взаимодействие на правозащитните органи и въоръжените сили за гарантиране на обществения ред и сигурността на държавата, обществото и гражданите. Забраняват се митингите, уличните шествия, демонстрациите и стачките. В случай на необходимост да се въвежда комендантски час, да се засили граничния ! и митническият контрол, да се поемат под охрана най-важните държавни и стопански обекти, решително да се пресичат разпространяването на подстрекателски слухове и действията провокиращи нарушаването на реда, се казва в постановлението. Строго ще се на казва неподчинението на длъжностни лица, гарантиращи спазването на режима на извънредното положение.

С постановлението се въвежда контрол върху средствата за масова информация, който ще се осъществява от специален орган към Държавния комитет по извънредното положение.

За гарантиране на нормалната дейност на всички отрасли на народното стопанство през периода на стабилизирането на вертикалните и хоризонталните връзки между стопанските субекти на цялата територия на СССР, се сочи в постановлението, се нарежда неотклонно да се изпълняват определените обеми на производство, доставки на суровини, материали и компоненти. Нарежда се установяването на строг режим на икономии на материално-технически средства и валута, разработка на конкретни мерки за борба с безстопанствеността, с „икономиката в сянка“, корупцията, разхищенията, укриването на стоки и други нарушения в икономическата област. Постановлението прави несъвместима работата в структурите на властта и предприемаческата дейност.

На Министерския съвет се възлага: в едноседмичен срок да извърши инвентаризация на всички продоволствени ресурси и промишлени стоки от първа необходимост, да съобщи на народа с какво разполага страната и да гарантира най-строг контрол върху опазването и разпределението им. Особено внимание ще се отдели снабдяването на детските ясли и домове, училищата, болниците, а също на пенсионерите и инвалидите. 

В едноседмичен срок, се сочи в документа, Министерският съвет трябва да предложи замразяване и намаляване на цените на някои видове стоки от първа необходимост, преди всичко за деца, на услугите за населението, на общественото хранене, а също така повишаване на заплатите, пенсиите, помощите и компенсациите двуседмичен срок трябва да се разработят мерки за определянето на размера на заплатите на ръководителите на всички равнища на политическото и стопанско управление. Вземайки предвид вид критичното положение, нарежда се да се вземат извънредни мерки за прибиране на реколтата, като в случай на необходимост се изпращат работници, служители от предприятия и организации, студенти и военнослужещи. 

В двуседмичен срок МС трябва да представи план за извеждане на горивно-енергийния комплекс от кризата и подготовката му за зимата. В едномесечен срок трябва да бъдат представени мерки за коренно подобряване жилищното строителство за пет години напред. Централните и месните органи на властта се задължават да отделят първостепенно място на социалните нужди на населението, да търсят възможности за съществено подобряване на безплатно медицинско обслужване и образование. 

Безпокойство в НАТО и ЕО от събитията в СССР

Брюксел, 19 август 1991 г. /специално за БТА от Пол Монтгомери/ Държавният преврат в Съветския съюз предизвика изненада, както навсякъде, така и в главните квартири на НАТО и на Европейската общност тук. Комитетът по политическите въпроси при Съвета на НАТО, съставен от заместник-ръководителите на делегациите на 16-те страни членки, веднага свика извънредно заседание и се очаква да приеме специална декларация до края на деня.
Генералният секретар на НАТО Манфред Вьорнер заяви, че организацията следи събитията в Съветския съюз с „голямо безпокойство“. Вероятно утре или вдругиден се очаква да се състои заседание и на Съвета на НАТО, съставен от постоянните представители на страните членки. Засега няма промяна в състоянието на бойна готовност на НАТО, но това може да се очаква след заседанието на Съвета. Когато рано тази сутрин дойде новината за преврата, НАТО бе в състояние на най-ниска готовност.

Утре сутринта в Хага ще се състои извънредно заседание на министрите на външните работи на страните от ЕО. Днес към обед Комисията на общността обяви, че следи събитията „с най-голямо безпокойство и внимание“. Засега няма планове да се внасят промени в програмата за спешна помощ с хранителни продукти за СССР, която включва главно мляко на прах за бебета, но се очаква да бъдат преразгледани плановете за техническа и финансова помощ, които са в процес на обсъждане.
Леа Коен, посланикът на България в Брюксел, която е и представител на страната за НАТО и ЕО, заяви, че е „много разочарована и натъжена“ от новините от Москва. Тя посочи, че очаква декларация от българския президент. „Последиците в Съветския съюз могат да бъдат тежки“, изтъкна тя.
Посланик Коен изрази надежда, че НАТО ще направи някаква декларация във връзка със сигурността на страните от бившия Варшавски договор в Централна и Източна Европа във връзка с резките промени в СССР. Тя отбеляза, че макар в България да няма съветски войски, съветското военно присъствие е все още силно в други  източноевропейски страни.

Всички наблюдатели са на мнение, че най-важният въпрос, който поражда смяната в Москва, е колко далеч ще отиде НАТО, за да защити новопридобитата свобода на бившите членки на Варшавския договор. САЩ дадоха неофициално да се разбере, че според тях НАТО трябва да гарантира независимостта на всички страни от бившия съветски блок. Други членки на НАТО от Западна Европа посочиха, че те не желаят толкова твърд ангажимент като гаранциите.
Според наблюдателите днешният преврат вероятно ще улесни страни като България да получат  и допълнителна финансова помощ от ЕО. Западът иска да осигури доколкото е възможно, икономически статус на страните от Източна Европа, така че те да могат да съществуват отделно от Съветския съюз, ако това се наложи. 

***

Обстановката в СССР

Москва, 20 август 1991 г. /БТА/ Обстановката в блокираната от части на армията и милицията Москва остава напрегната, но изглежда, че Комитетът по извънредното положение на Генадий Янаев има пълен контрол върху съветската столица, предаде "Ройтер". Руският парламент, където се намира и президентът Борис Елцин продължавал да се охранява от стотици демонстранти и девет присъединили се танка. Около сградата били издигнати барикади, движението е преградено от тролейбуси и автобуси с продупчени гуми. Въпреки забраната по силата на извънредното положение и днес хиляди демонстранти излезли на улиците да протестират срещу отстраняването на Горбачов, но техният брой изглежда намалял в сравнение с вчера. За днес е планирана и протестна демонстрация  на Манежния площад, но като цяло обстановката в града изглежда спокойна. "Ройтер" отбелязва, че жителите на Москва отново проявяват нежелание да говорят с чуждестранните журналисти, както в миналото, а "Франс прес" посочва, излезлите днес осем от деветте разрешени вестника са пълни с еднообразна информация. „Известия“, който единствен от реформистките издания получи разрешение комитета по извънредното положение да излиза, не беше напечатан след забраната за публикуване на указите на руския президент Борис Елцин, призоваващи за обща стачка и гражданско неподчинение. ТАСС съобщи, че вчера се е състояло заседание на правителството на СССР, на което били разгледани „неотложните задачи, произтичащи от декларацията на съветското ръководство и от решенията на Държавния комитет по извънредното положение“.

Разпространяват се противоречиви съобщения за местонахождението на Михаил Горбачов, който според някои „очевидци“ бил качен снощи на самолет в Симферопол и откаран в неизвестна посока. Един от помощниците на Борис Елцин осведоми депутатите в руския парламент, че по някои сведения Горбачов може би е докаран снощи в Москва на борда на специален военен самолет. Самият Елцин настоя пред председателя на Върховния съвет на СССР Анатолий Лукянов да се организира медицински преглед на Горбачов в присъствие на лекари от Световната здравна организация и ако здравето му позволява съветският президент да се върне на поста си. Елцин поискал също в срок от 24 часа да се срещне с Горбачов в присъствието на новите съветски ръководители.

След призива на кмета на Ленинград Анатолий Собчак жителите на града са излезли на улиците и се насочват към центъра и към основните входни магистрали, за да попречат на евентуалното навлизане на войски. Франс прес съобщи, че пред Зимния дворец са се събрали повече от 100 хиляди души, за да протестират срещу свалянето на Горбачов. Според съобщение на Руската информационна агенция рано тази сутрин колона от 120 танка и 60 бронетранспортьора се е насочила към Ленинград. За придвижване на военни части съобщи и естонската агенция ЕТА, според която към 9 часа сутринта колона от бронетранспортьори и камиони с войници са били на около 10 километра от Талин. Съветски военни части заемат телевизионни и радиостанции, телефонни централи в прибалтийските републики, военни кораби са блокирали главното пристанище на Естония, Талин. Засега има съобщение за една жертва в Рига, където според "Асошиейтед прес" части на вътрешните войски на СССР са убили един шофьор. Литовският парламент реши на извънредна сесия да се присъедини към призива на Борис Елцин за обща стачка и призова предприятията да организират митинги в подкрепа на реформисткото ръководство на Руската федерация. Говорител на украинския парламент съобщи за забелязано придвижване на войски на около 30 км от Киев.

Руската информационна агенция съобщи за арестуването на командващия парашутните войски генерал Павел Кравчев, след като той изпратил парашутисти от Тула да помогнат за защитата на сградата на руския парламент. ТАСС съобщи от Бишкек, че там е освободен от поста му председателят на КГБ на Киргизстан, след като „подал молба за пенсиониране“, а подразделения на вътрешните войски охраняват всички важни обекти.

Призивът на Елцин за обща стачка беше последван от хиляди миньори в Сибир и Далечния север, предаде Асошиейтед прес. Говорител на миньорските профсъюзи от Кемерово, Сибир, съобщил, че 26 мини са напълно затворени. Стачкували миньорите във Воркута, където градът бил напълно парализиран, и в Кузнецкия басейн. Работниците от Тюменския петролодобивен комплекс обявили, че подкрепят призива на Елцин, но няма да стачкуват от опасение да не предизвикат гражданска воина.

На 14 април 1993 г. започва процес срещу извършителите на преврата. На 23 февруари 1994 г. те са амнистирани с решение на Държавната дума на Русия.

 

/ГИ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 05:47 на 30.11.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация