site.btaАнгажирането на подрастващите в превантивни дейности е фактор за справяне с противоправните прояви, казва експертът Диана Господинова

Ангажирането на подрастващите в превантивни дейности е фактор за справяне с противоправните прояви, казва експертът Диана Господинова
Ангажирането на подрастващите в превантивни дейности е фактор за справяне с противоправните прояви, казва експертът Диана Господинова
Диана Господинова Пресфото – БТА, снимка: Садет Кърова

Важен фактор за справяне с противоправните прояви е ангажирането на децата и младите хора в различни превантивни дейности, съобщи за БТА секретарят на Местната комисия за борба срещу противообществените прояви на малолетните и непълнолетните в Разград Диана Господинова. Тя сподели, че съвременната действителност поставя подрастващото поколение пред редица специфични изпитания. „Децата със своята възрастова и емоционална незрялост, с липсата си на опит и желанието за себеизява често попадат в рискови ситуации, стават извършители на асоциални и противоправни деяния или жертви на такива. Ето защо грижата за тяхното предпазване и защита са приоритетна политика в държавата и общината ни“, посочи експертът.

Сравнителният анализ на данните от отчета за дейността на комисията за миналата година показва спад на извършените прояви и броя участници в тях спрямо предходната. Традиционно преобладаващите деяния – кражбите, са почти колкото и през 2021 г. Внимание заслужава намаляването на деянията с насилие – от осем през 2021 г. на две през 2022 г., заяви Господинова. По думите й двойно се е увеличил броят на момичетата - извършителки на противообществени прояви, но сравнително устойчиви се запазват групово извършените постъпки. Сред извършените противоправни дейния от подрастващите в общината през годината са още повреждане на обществено и лично имущество, побои, грабеж, отнемане на автомобил, разпространение на порнографски материали. Най-строгата мярка е наложена само на едно момче, което е настанено във Възпитателно училище – интернат, а други двама през периода са приключили изтърпяването на мярката си „настаняване в социално-педагогически интернат” и продължават образованието си в училища на общината.

По думите на Господинова противоправните прояви са обусловени от физиологичната и психична незрялост на извършителите, високото ниво на емоционалност и силна потребност от самоутвърждаване, които са типични за младежите. От друга страна, за деянията сериозно влияние оказва ниският социален статус на семействата на тези деца, слабият родителски контрол, липсата на доходи, на внимание, на възпитание, каза още експертът. Тя добави, че според анализа на местната комисия, 27 от всички 40 проявили се деца и младежи през отчетния период произхождат и живеят в семейства със социални и битови проблеми. Родителите им са разведени, починали или безработни, отглеждат ги баби и дядовци, или приемни родители, или живеят в центрове. Част от проблемните деца са с осъждани родители и следват техния модел на поведение. Не на последно място сред мотивите за извършване на противоправно деяние е и липсата на възпитателен капацитет в голяма част от родителите на тези деца, смята секретарят на местната комисия.

Тя добави, че по отношение на превенцията местната комисия развива и обогатява дейността си, като търси по-ефективни и интересни за младите хора форми на работа. През последните седем години комисията започва своята ежегодна работа с издаването на превантивен позитивен календар, който се предоставя на всички паралелки в учебните заведения в общината. Чрез него се информират младите хора за дати и събития, които могат да станат повод за провеждане на полезни и приятни класови дейности, за общностни преживявания, които да намаляват стреса им и да подобряват общуването и психоклимата в училище. Новост сред превантивните дейности е изготвянето и разпространението на „Тефтер за добри дела“ за петокласниците от цялата община. Той съдържа страници за себепознание, себеанализ и планиране на личностното детско развитие с акцент към добротворството. Сред превантивните дейности на комисията са още конкурсът за класови дейности, фотоконкурсът „Моето различно, щуро лято“, организираните спортни състезания, обучения, театрални постановки и други подобни.

През настоящата 2023 година работата на комисията ще бъде насочена към обогатяване на методи и форми за работа, както в реална, така и в дистанционна и електронна среда, като се отчитат стила на живот и предпочитанията на младите хора за предпазването им от въвличане в противоправни и асоциални прояви. Планираните за годината дейности са повече от 25, а част от тях ще надградят предишни инициативи. Сред новите инициативи са провеждане на експериментална работа в начален училищен етап с помагалото за развитие на социално-емоционални умения „Малка книжка за големи добротворци“. Дейностите в плана са разпределени в няколко сфери, според задачите, които ще се изпълняват – за осъществяване на ранна превенция, за повишаване ефективността на провеждане на възпитателните дела, индивидуална корекционно-възпитателна работа или организационна, допълни Диана Господинова.

 

/РИ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 03:24 на 04.10.2023 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация