Кемп Дейвид, 30 март 1960 г.

site.btaСъвместна декларация между Айзенхауер и Макмилан за прекратяване на опитите с ядрено оръжие

Съвместна декларация между Айзенхауер и Макмилан за прекратяване на опитите с ядрено оръжие
Съвместна декларация между Айзенхауер и Макмилан за прекратяване на опитите с ядрено оръжие
Вашингтон, САЩ, 30 март 1960 г. Британският премиер Харолд Макмилан преди да отпътува за Англия от военновъздушната база Андрюс в Мериленд близо до Вашингтон. Х. Макмилан, министър председател на Великобритания и Д. Айзенхауер, президент на САЩ, провеждат разговори по-рано през седмицата в Кемп Дейвид относно забраните за ядрени опити. Снимка АП/ Боби Шуц

През месец март 1960 година, в Женева е свикана конференция на Комитета на „десетте държави“ по разоръжаването. Този комитет включва както държави от западна Европа и САЩ, така и държави от източния блок и СССР. Представителите на „десетте“ се събират в Женева на 15 март 1960 г., за да съгласуват след трудни преговори план за разоръжаването. 

Идеята за разоръжаването в международен контекст възниква през 1957 година, а през 1960 г., тя е реализирана и отразена  в конкретен план. Основното противоречие между западните държави и САЩ и държавите от източния блок и СССР е за начина на реализиране на този план. Западният блок настоява, че акцентът трябва да падне върху контрола за унищожаването на ядрените въоръжения.

Конференцията в Женева и възникването на посочените противоречия между участващите държави, са повод за срещата между американския президент Айзенхауер и английския министър-председател Макмилан на 29 и 30 март 1960 година в Кемп Дейвид. Двамата оповестяват в общо комюнике, че  целта на срещата е да се обсъди съвременното положение на женевските преговори за прекратяване на опитите с ядрено оръжие.

В бюлетин „Международна информация" на БТА четем:

„Съветското предложение за прекратяване на атомните опити е важна крачка напред“

Анкара, 28 март 1960 г. /БТА/ - „Съветското предложение за прекратяване на атомните опити е важна крачка напред“, пише външнополитическият коментатор на в. „Дюнк“ А. Ихсан Барлас. „Трябва да признаем, продължи той, че това предложение, направено в навечерието на посещението на председателя на Министерски съвет на Съветския съюз в Париж, е удобен случай да се проявят онези, които желаят да се постигне разбирателство“. Сега зависи от западните страни да спасят човечеството от разрушителната дейност на оръжията за масово унищожение. А за това е достатъчно да се постигне споразумение между Съветския съюз, Англия и САЮ“.

***

Конференцията на десетте държави по разоръжаването

Женева, 28 март 1960 г. /кор. на БТА Ст. Кръстев/ - Конференцията на Комитета на десетте държави по разоръжаването навлезе днес в третата си седмица. Днешното заседание се председателства от ръководството на английската делегация Ормсби-Гор. 

Разискванията бяха открити с изказвания на италианския делегат Мартино. Той повтори известното вече западно предложение да се започне обсъждането на въпроса за контрола, преди още да са уточнени мерките за разоръжаване. Според него за база на преговорите върху контрола може да се вземат някои въображаеми мерки за разоръжаване. 

Румънският делегат Мезинческу разкритикува тази позиция, изтъквайки нейната абсурдност. Задачата, която ни е поставена – заяви той, е да постигнем споразумение за общо и пълно разоръжаване. А това значи най-напред да се разберем по характера и обема на мерките за пълно и общо разоръжаване. За какъв контрол може да говорим сега, без да знаем мероприятията, които ще се контролират. А да говорим за въображаеми мероприятия, това значи  само да губим време, това значи да играем като децата на баба и дядо. 

Американският делегат Итън също настоя да се приеме западното предложение за разискване по системата за контрол. Той се позова на едно изказване на американския държавен секретар Хъртър на пресконференция, според което САЩ ще се съгласи само на такива мерки за разоръжаване, за които може да се установи ефикасен контрол. 

Отговаряйки на американския делегат, ръководителя на съветската делегация В. Зорин заяви: „Г-н Итън не дава отговор на въпроса дали САЩ са готови да бъде сключен договор, в който да се предвидят всички мероприятия за пълно и общо разоръжаване при съответен контрол и въобще стремят ли се към общо и пълно разоръжаване или не. (…)

Противоречията за начина на разоръжаване между участващите в конференцията държави продължават и на следващия ден. 

В бюлетин „Международна информация” на БТА четем:

За конференцията на десетте държави по разоръжаването 

Женева, 29 март 1960 г.  /Спец. Кор. на БТА Ст. Кръстев/ - И на днешното заседание на конференцията на десетте държави по разоръжаването, което се председателства от ръководителя на американската делегация Ф. Итън, продължи дискусията по въпроса откъде да започне конкретното обсъждане на договора за общо и пълно разоръжаване. Дали най-напред да се установят мероприятията по разоръжаването, а след това да се уточнят конкретните мерки за тяхното осъществяване, или най-напред да се говори за контрол, без да се знае какви мероприятия ще бъдат контролирани. (…)

Успоредно с конференцията в Женева протича срещата между американския президент Айзенхауер и британския министър-председател Макмилан за обсъждане на женевските преговори между участващите държави за прекратяване на опитите с ядрено оръжие.

В бюлетин „Международна информация“ на БТА четем:

Преговори между Айзенхауер и Макмилан в Кемп Дейвид

Вашингтон, 29 март 1960 г. /БТА/ - Вчера министър-председателят на Великобритания Макмилан и президентът на САЩ Айзенхауер са пристигнали в Кемп Дейвид, за да преговарят. Преди започване на преговорите е било оповестено общо американо-английско комюнике, прието от ръководителите на двете правителства пред тяхното пристигане в Кемп Дейвид. 

В комюникето се изтъква, че целта на срещата между Айзенхауер и Макмилан е да се обсъди съвременното положение на женевските преговори за прекратяване на опитите с ядрено оръжие. САЩ и Англия – се казва по-нататък в комюникето – ще проучат различните аспекти на последните предложения на Съветския съюз. Женевското съвещание привлече вниманието на целия свят, тъй като то засяга въпрос, който представлява интерес за всички народи, а не само за трите страни, които ще участват в Женевските преговори. 

Айзенхауер и Макмилан отбелязват в общото комюнике, че съзнават колко важно е да бъде постигнато споразумение със Съветския съюз за прекратяване на ядрените опити, осигурено с задоволителен контрол, тъй като такова споразумение може да донесе напредък в по-широката област на намаляването на въоръженията и контрола върху тях. 

Накрая в комюникето Айзенхауер и Макмилан изразяват увереност, че в резултат на техните преговори ще бъде постигнато споразумение как трябва съюзниците да действат в бъдеще при разрешаване на първостепенната задача – да съдействат за установяване на истински и справедлив мир в целия свят. 

***

Духът на Кемп Дейвид трябва да възтържествува

Ню Йорк, 29 март 1960 г. /БТА/ -Днес сутринта започнаха преговорите между президента Айзенхауер и Макмилан в Кемп Дейвид. Основен въпрос на преговорите, както обяви президентът, ще бъде съветските предложения за забрана на атомните опити. Разискванията по подготовката на САЩ за тези преговори, се изтъква в печата, бяха твърде тежки и разгорещени поради противоречия между двете течения: едното на правителството, на чело с Айзенхауер и Хъртър за гъвкава политика със СССР, а другата на военните кръгове за продължаване на въоръжението и за политика от „позиция на силата“. Тази подготовка бе извършена под силния натиск на общественото мнение в страната и чужбина за приемане на предложенията. Показателно в това отношение са апелите на Асоциацията на Квакерите и на Всемирния съюз на църквите, отразяващи искането на значителни слоеве в страната президентът да приеме предложенията.

Резултатът от срещата между Айзенхауер и Макмилан е изготвената декларация по въпроса с разоръжаването, в бюлетин на БТА четем:

Съвместна декларация на Айзенхауер и Макмилан

Кемп Дейвид, 30 март 1960 г. /ТАСС/ - Президентът Айзенхауер и министър-председателят Макмилан публикуваха съвместна декларация, която е отговор на английското и американското правителства на поставените от Съветския съюз нови предложения за забрана на ядрените опити. Декларацията приема част от съветските предложения, като придружава обаче това с редица многобройни уговорки по въпросите за контрола върху ядрените експлозии, за броя на инспекционните обиколки, за да се обследват подобните на ядрени експлозии явления, а също с уговорката, че САЩ и Англия възнамеряват да си запазят правото да извършат ядрени  опити „за мирни цели“. 

В публикуваната от Белия дом американо-английска декларация се отбелязва, че целта на правителствата на САЩ и Англия е международно споразумение за пълна забрана на всички опити с ядрено оръжие, при установяване на ефикасен международен контрол. 

Обаче в декларацията се изтъква, че, за да се сключи в най-скоро време договор за забрана на ядрени опити, е необходимо да се разрешат цяла редица проблеми. Такива проблеми в декларацията са: адекватно количество на извършваните на самото място инспекции, въпросите за състава на контролната комисия и щата на контролните постове, процедурата на гласуването в контролните органи, а също проблемът за извършване на „експлозии за мирни цели“.

В декларацията се изтъква, че преговорите за разрешаване на тези въпроси трябва да бъдат ускорени и завършени колкото се може по-бързо.

По-нататък в декларацията се подчертава, че Айзенхауер и Макмилан са се съгласили, че щом само бъде подписан договора за забрана на ядрените опити с изключение на малките не поддаващи се, както казва декларацията, на контрол, а също щом само бъде извършена подготовка за съвместно провеждане на изследователските работи с цел да бъдат подобрени методите на контрола върху явленията, сеизмическата магнитуда на които е по-ниска от 4.75, САЩ и Англия ще бъдат готови да обявят от своя страна „доброволен мораториум за съгласувана продължителност върху опитите с ядрено оръжие по-нисък от посоченото сеизмическо равнище“. Тези мораториуми, както се отбелязва в декларацията трябва да бъде осъществена с едностранни декларации на СССР, САЩ и Англия.

Накрая в декларацията се изтъква, че президентът на САЩ и министър-председателят на Англия са се съгласили да изпратят на Съветския съюз покана да се включи незабавно в подготовката и провеждането на съвместни научно-изследователски работи по изработване методите за контрол върху малките експлозии…

***

Пресконференция на Айзенхауер

Вашингтон, 30 март 1960 г. /ТАСС/ - Днес се състоя пресконференция на президента на САЩ Д. Айзенхауер, през време на която кореспонденти му задаваха много въпроси относно забраната на ядрените опити и резултатите от преговорите му с английския министър-председател Макмилан по този въпрос. В отговор Айзенхауер заяви, че той вярва в искреността на стремежите на СССР към разоръжаване и към прекратяване опитите с ядрено оръжие. Той зави също, че доказателство за искреността на тия желания на СССР са отстъпките, направени от СССР на западните държави в последните му предложения за забрана на ядрените опити. 

Президентът бе попитан ще бъде ли предложен от него и от Макмилан мораториум на ядрените опити, задължителен за бъдещи президент на САЩ. Айзенхауер отговори, че според неговото мнение всеки следващ президент на САЮ има възможност да постъпи с мораториума така, както той намери за нужно. Айзенхауер подчерта, че за да може американският мораториум на опитите с ядрено оръжие да остане в сила и след като той сам напусне Белия дом, този мораториум трябва да бъде потвърден от следващият президент на САЩ…

***

Английският печат за разоръжаването

Лондон, 30 март 1960 г. /Ройтер/ - Съобщението за съгласието между Англия и Америка относно общия им отговор на последното руско предложение за забрана на ядрените опити се подчертава на първо място от днешните английски вестници. С огромни заглавия на първа страница вестниците публикуват информация за резултатите от разговорите между Айзенхауер и Макмилан. 

Под заглавието „Сега е ред на г-н Хрушчов“ коментаторът на лейбъристкия „Дейли хералд“ У. Х. Юър пише: „Ако съветското правителство приеме това предложение, то ще разчисти пътя за бързо споразумение на преговорите между трите сили в Женева и за скорошно подписване на договор за прекратяване на опитите“.

Коментаторът на „Нюз кроникъл“ Уилям Форест смята, че изглаждането на известни различия между западните сили и Русия сега зависи от това доколко Русия желае да се сключи споразумение за прекратяване на ядрени опити. Всички признаци говорят, че тя сега наистина силно желае такова споразумение“. 

***

Из днешния Американски печат 
За разговорите между Айзенхауер и Макмилан

Ню Йорк, 30 март 1960 г. /ДПА/ - Вестник „Ню Йорк хералд трибюн“ пише днес във връзка със срещата между президента Айзенхауер и министър-председателя Макмилан следното: „Като предложиха краткосрочен мораториум върху малките подземни атомни опити, президентът Айзенхауер и министър-председателя Макмилан направиха истинска крачка напред към намаляване на разногласия, които съществуват между Запада и Съветския съюз по този важен въпрос на разоръжаване….

/ДС/

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:10 на 25.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация