С приети промени от КЕВР във връзка с либерализацията на пазара:

site.btaБитовите клиенти ще получават електроенергия по регулирани цени, определени с програма на МС, в преходния период 1 юли-31 декември 2025 г.

Битовите клиенти ще получават електроенергия по регулирани цени, определени с програма на МС, в преходния период 1 юли-31 декември 2025 г.
Битовите клиенти ще получават електроенергия по регулирани цени, определени с програма на МС, в преходния период 1 юли-31 декември 2025 г.
Снимка: Минко Чернев/БТА, архив

Битовите клиенти на електроразпределителните дружества ще получават електроенергия по регулирани цени, определени с програма на Министерския съвет, по време на преходния период 1 юли 2025 - 31 декември 2025 г. Това става известно от окончателно приетите днес промени в Наредба №1 за регулиране на цените на електрическата енергия (НРЦЕЕ) от Комисията за енергийно и водно регулиране (КЕВР).

От комисията съобщават, че според измененията регулаторът ще определя ежемесечно компенсация за покриване на част от разходите на битови крайни клиенти за закупена електрическа енергия от краен снабдител по регулирани цени. В наредбата ясно се регламентира начинът, по който ще бъде формирана компенсацията.

С измененията НРЦЕЕ се привежда в съответствие с приетите съществени промени в Закона за енергетиката (ЗЕ) от 2023 г., допълват от КЕВР. Промяната в законодателството открива следващ етап от либерализацията на пазара на електрическа енергия, който предвижда пълна либерализация на пазара на едро на електрическа енергия като необходим етап от пълната либерализация на пазара на дребно в частта му, обхващаща крайните битови клиенти.

С последните промени в ЗЕ от 25.04.2024 г. /изм. и доп. ДВ. бр.39 от 1 май 2024 г./ началото на преходния период на либерализацията на пазара беше променено и ще започне от 1 юли 2025 г., припомнят от КЕВР. От регулатора допълват, че след тази дата се премахва фигурата "обществен доставчик на електрическа енергия", определянето на прогнозна месечна разполагаемост за производство на електрическа енергия на производителите, от които общественият доставчик да изкупува електрическа енергия, както и количеството електрическа енергия, в съответствие с което общественият доставчик сключва сделки с крайните снабдители. Тогава ще отпадне задължението на КЕВР да утвърждава цени, по които: производителите, в рамките на определената им разполагаемост продават електрическа енергия на обществения доставчик; общественият доставчик продава на крайните снабдители изкупената електрическа енергия за нуждите на регулирания пазар; крайните снабдители продават електрическа енергия на битови крайни клиенти.

В нормативния акт на наредбата за регулиране на цените на електрическата енергия се създава изцяло нова глава - за определяне на компонента от цената за дейността "снабдяване с електрическа енергия от краен снабдител", както и на компенсации за битови крайни клиенти. В глава трета, която урежда изменение на цените при основните методи на регулиране, е създаден нов чл. 40а. С нови текстове в преходните и заключителните разпоредби се урежда влизането в сила на изменената наредба, както и правила за определяне и изменение на компонентата по чл. 37г, ал. 1 и ал. 3 за регулаторния период, който започва от 1 юли 2025 г.

С отпадането на задължението за регулиране на цените на обществения доставчик и крайните снабдители и въвеждането на нови условия и ред за формиране на цената на крайния снабдител във връзка със снабдяването с електрическа енергия на битови крайни клиенти, както и определянето на компенсации, ще се осигури постепенно възможност за пълна либерализация на пазара на дребно.

БТА припомня, че преди приемането на промените в наредбата, КЕВР проведе на 22 февруари обществено обсъждане, на което бяха поканени всички заинтересовани страни. Тогава от "Електроразпределителни мрежи Запад" и "Електрохолд продажби" изразиха позиция, че с отпадането на фигурата на обществения доставчик част от неговата дейност и задължения ще се прехвърлят върху крайния снабдител. "Това ще доведе до допълнителни разходи, които следва да се отчетат в предложените промени на наредба", каза ръководителят на направление регулирани дейности Огнян Нечев, който представи позицията на двете дружества. Той изтъкна, че съществува риск, ако Министерският съвет не определи базова цена своевременно, крайните снабдители да не могат да фактурират услугата "снабдяване с електрическа енергия". Пълномощникът на "Електроразпределение Север" и "Енерго-Про Продажби" Стефан Симеонов коментира, че двете дружества също възразяват срещу така определяната в наредбата норма на възвращаемост. Другото възражение бе срещу компонентата, която КЕВР ще определя.

Министерството на енергетиката подкрепи предложения проект за изменение на наредбата, каза по време на общественото обсъждане Александър Давидов, началник отдел "Енергийни баланси и секторни политики, стратегии и пазари". Според него това е продължение на реформата, която се прави по Плана за възстановяване и устойчивост за либерализация на пазара на електрическа енергия. Той посочи, че изменението на тази наредба е следващата стъпка след последните промени в Закона за енергетиката, с който напълно се либерализира пазарът и за битовите крайни клиенти.

На 1 март от пресцентъра на омбудсмана Диана Ковачева съобщиха, че тя е изпратила становище до председателя на КЕВР Иван Иванов, в което общественият защитник предупреждава, че текстове в наредбата за цените на електроенергията нарушават правата на потребителите. 

В съответствие с нормативната уредба в 14-дневен срок всички заинтересовани страни имаха възможност да внесат писмени становища по предложения проект. В окончателното решение на регулатора по всяко от тях е дадено мотивирано становище, изтъкват от КЕВР.

/ВЙ/

news.modal.header

news.modal.text

Към 10:52 на 13.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация