Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 2975-МИ

Централна избирателна комисия – Решение № 2975-МИ
Централна избирателна комисия – Решение № 2975-МИ

Р Е Ш Е Н И Е

№ 2975-МИ

София, 7 февруари 2024 г.

 

ОТНОСНО: условия и ред за определяне чрез жребий от ЦИК на поредните номера  на партиите и коалициите в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове

На основание чл. 57, ал. 1, т. 1, т. 21 и т. 48 и чл. 423 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия 


Р Е Ш И:

Общи правила

1. Централната избирателна комисия провежда жребий за определяне на поредните номера на партиите и коалициите, регистрирани в Централната избирателна комисия (ЦИК), в бюлетините за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

2. Жребият е общ за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, насрочени на една и съща дата.

3. В жребия участват партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

4. Изтегленият от ЦИК при общия жребий номер важи за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, насрочени на една и съща дата. Този номер се изписва в квадратчето за отразяване вота на избирателя, отпечатано в бюлетината за съответния вид избор срещу наименованието на избраната при жребия партия и коалиция.

5. При идентичност на партиите и коалициите, регистрирали кандидати в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове в Общинската избирателна комисия (ОИК), те имат един и същи номер на бюлетините за всеки вид избор, за който са регистрирали кандидати. 

6. Когато партия или коалиция не е регистрирала кандидатска листа в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, в бюлетината за този вид избор не се изписва нейният номер и за нея не се оставя празен ред. 

7. Номерата на независимите кандидати, издигнати от инициативни комитети, и на местните коалиции, регистрирали кандидатски листи в бюлетината за гласуване в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове, се определя от ОИК с решение и следват номерата на партиите и коалициите, определени чрез жребия в ЦИК, съгласно поредността на регистрацията им в ОИК по входящ регистър. На местна коалиция и на инициативен комитет, които не са регистрирали кандидатски листи на територията на общината, в бюлетината за съответния вид избор не се определя номер и не се оставя празен ред.

8. Въз основа на изтегления жребий в ЦИК и приетите от ОИК решения по т. 7 ОИК с решение утвърждава образеца на бюлетината за съответния вид избор.

Процедура  за теглене на жребий

9. Жребият се води от председателя на ЦИК. При негово отсъствие жребият се провежда от определения да го замества заместник-председател или от секретаря.

10. В една кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа името на присъстващ член на ЦИК. Името на председателя не се поставя в кутията. Кутията се обозначава с надпис „ЦИК“.

11. Във втора кутия се поставят еднакви пликове, всеки от които съдържа пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Кутията се обозначава с надпис: „ПАРТИИ И КОАЛИЦИИ“.

12. В трета кутия се поставят еднакви пликове, съдържащи по един пореден номер. Броят на пликовете е равен на броя на партиите и коалициите, регистрирани в ЦИК за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове. Кутията се обозначава с надпис: „НОМЕРА“.

13. Водещият жребия изтегля последователно два плика от първата кутия и обявява имената на членовете на ЦИК, които ще пристъпят към теглене на плик от втората кутия и към теглене на плик от третата кутия. След обявяване на имената на членовете на ЦИК двата плика се връщат в първата кутия.

14. Първият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от втората кутия плик, съдържащ пълното или съкратено наименование на партия или коалиция, регистрирана за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

15. Вторият, определен чрез жребий член на ЦИК, изтегля от третата кутия плик, съдържащ пореден номер за вписване в бюлетината за нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

16. Процедурата по т. 13 – 15 се повтаря до изчерпване на регистрираните в ЦИК партии и коалиции за участие в нови избори за общински съветници и за кметове и в частични избори за кметове.

Резултат от жребия и обявяване

17. Резултатът от проведения жребий ЦИК обявява с решение по реда на чл. 57, ал. 2 ИК и Решение № 2 от 12 май 2021 г. на ЦИК.

18. Тегленето на жребия се извършва публично и на него могат да присъстват представители на партиите, коалициите, издигнатите от тях кандидати и представители на средствата за масово осведомяване.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                        ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                                Росица Матева

                                        СЕКРЕТАР:

                                                                                Севинч Солакова

РМ/ЛТ

news.modal.header

news.modal.text

Към 18:25 на 23.04.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация