Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3168-ЕП

Централна избирателна комисия – Решение № 3168-ЕП
Централна избирателна комисия – Решение № 3168-ЕП

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3168-ЕП

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистриране на Инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация на Инициативен комитет, представляван от Стоянка Янева Атанасова, за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г., в състав: Стоянка Янева Атанасова, Денка Михова Кирязова и Георги Стоянов Георгиев. Заявлението е подписано от всички членове на инициативния комитет. Заведено е под № 1 от 22.04.2024 г. в регистъра на инициативните комитети за издигане на независим кандидат за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България.

Към заявлението са приложени следните документи:

1. Протокол от 16 април 2024 г. за учредяване на инициативен комитет за издигане кандидатурата на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България и решение за определяне на лицето, което да го представлява – Стоянка Янева Атанасова.

2. Нотариално заверени образци от подписите на лицата, участващи в инициативния комитет – 3 бр.

3. Декларация, подписана от всеки член на инициативния комитет, че отговаря на изискванията по чл. 350 и чл. 3 ИК – 3 бр. 

4. Платежно нареждане от „Обединена българска банка“ АД, от 19.04.2024 г. за внесен депозит по чл. 129 ИК в размер на 100 лв. по сметка на БНБ.

5. Удостоверение от „Обединена българска банка“ АД, от 16.04.2024 г. за новооткрита банкова сметка, по която ще се обслужва предизборната кампания на инициативния комитет;

6. Лицето, което ще отговаря за приходите, разходите и счетоводната отчетност на инициативния комитет, свързани с предизборната кампания – Стоянка Янева Атанасова.

От писмо с вх. № ЦИК-ЕП-15-36/1 от 24.04.2024 г. за извършена проверка на членовете на инициативния комитет се установява, че отговарят на изискванията на чл. 350 ИК.

Централната избирателна комисия констатира, че са налице изискванията на чл. 151, ал. 1, ал. 2, т. 2, ал 4 и ал. 5, чл. 152, т. 1, буква „б“ и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 3077-ЕП от 16 април 2024 г. на ЦИК за регистрацията на инициативния комитет.

Предвид гореизложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „б“, чл. 127, ал. 4, чл. 129, ал. 1, т. 2 и чл. 153 от Изборния кодекс и Решение № 3077-ЕП от 16 април 2024 г. на ЦИК Централната избирателна комисия

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА инициативен комитет за издигане на Емил Костадинов Атанасов като независим кандидат за член на Европейския парламент от Република България в изборите на 9 юни 2024 г. в състав: 

Стоянка Янева Атанасова, ЕГН …

Денка Михова Кирязова, ЕГН …

Георги Стоянов Георгиев, ЕГН …

 

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                            ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                   Емил Войнов

 

                            СЕКРЕТАР:

                                                                   Севинч Солакова

 

 

ЦГ/ЛТ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 04:30 на 27.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация