Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3167-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3167-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3167-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3167-ЕП/НС

София, 24 април 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление за регистрация от партия „ПРАВОТО“, представлявана от Мария Петрова Колева, заведено под № 23 на 24 април 2024 г. в регистъра на партиите за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

1. Удостоверения за актуално правно състояние на партията, издадено на 18.04.2024 г. от СГС, VI-23 състав, по ф.д. № 45/2019 г. – 2 бр.

2. Образец от подписа на представляващия партията.

3. Образец от печата на партията.

4. Платежно нареждане, издадена от ОББ АД от 24.04.2024 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за народни представители на 9 юни 2024 г.

5. Платежно нареждане, издадена от ОББ АД от 24.04.2024 г., за внесен безлихвен депозит по чл. 129, ал. 1, т. 1 ИК в размер на 2500 лева по сметка в БНБ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

6. Удостоверение от „Банка ДСК“ АД за актуална банкова сметка на партия „ПРАВОТО“, по която ще се обслужва предизборната кампания. 

7. Имената на лицата, които ще отговарят за приходите, разходите и счетоводната отчетност на партията, свързани с предизборната кампания.

8. Списък, съдържащ три имена, ЕГН и саморъчен подпис на заявени 3320 избиратели, подкрепящи регистрацията на партията, същият и в структуриран електронен вид, представен на технически носител.

Заявено е искане за наименованието на партията в бюлетините по следния начин: ПРАВОТО

Към преписката е приложено удостоверение, че партията е представила финансови отчети за 2021, 2022 и 2023 г., издадено от Сметната палата. 

Регистрацията се извършва в условия на неприключила процедура за проверка на списъците с избирателите, подкрепящи регистрацията на партията за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители, съгласно чл. 135, ал. 4 ИК и раздел ІV, т. 18 от Решение № 3048-ЕП/НС от 09.04.2024 г. на ЦИК.

Предвид изложеното и на основание чл. 57, ал. 1, т. 10, буква „а“ във връзка с чл. 129, ал. 1, т. 1, чл. 133, чл. 134, ал. 1 и чл. 135, ал. 1 и ал. 3 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

Регистрира партия „ПРАВОТО“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Наименованието на партията в бюлетината за всеки вид избор е: ПРАВОТО

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ:

Емил Войнов

 

СЕКРЕТАР:

Севинч Солакова

 

 

ГБ/ЛТ

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 02:53 на 23.05.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация