Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3370-ЕП

Централна избирателна комисия – Решение № 3370-ЕП
Централна избирателна комисия – Решение № 3370-ЕП

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3370-ЕП

София, 27 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е предложение от коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, подписано и подадено от упълномощения представител М. Р. П., заведено под № 23 на 7 май 2024 г. в регистъра на кандидатите за членове на Европейския парламент от Република България, за регистрация на кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г., в което под № 3 е посочен кандидатът Христо Атанасов Костов.

Коалицията е регистрирана с Решение № 3141-ЕП/НС от 23 април 2024 г. на ЦИК за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

Кандидатската листа на коалицията е регистрирана с Решение № 3241-ЕП от 7 май 2024 г. на ЦИК, с изключение на кандидата под № 3 в кандидатската листа – Христо Атанасов Костов, за когото от извършената проверка в ГД „ГРАО“ на МРРБ на кандидатската листа се установява, че лицето Христо Атанасов Костов към дата 9 декември 2023 г. е с настоящ адрес в Канада и той не отговаря на условието да бъде избиран за член на Европейския парламент от Република България, тъй като настоящият му адрес по Национална база данни „Население“ в МРРБ е извън територията на Република България и извън територията на друга държава – членка на Европейския съюз, към 9 декември 2023 г., предвид което е отказана регистрацията на кандидата под № 3 от кандидатската листа.

С Решение № 5854 от 14.05.2024 г. по адм. д. № 4863/2024 г. на Върховния административен съд, Четвърто отделение, Решение № 3241-ЕП от 7 май 2024 г. на ЦИК е отменено в частта, с която е отказана регистрацията на Христо Атанасов Костов кандидат под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г. и административната преписка е върната на ЦИК за произнасяне по предложението на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“, заведено под № 23 на 7 май 2024 г., по отношение на кандидата под номер три в предложената кандидатска листа – Христо Атанасов Костов съобразно мотивите на съдебното решение. Съгласно мотивите, изложени от ВАС в горепосоченото решение, съгласно представеното в съдебното производство и прието като доказателство по делото Удостоверение от Общинския регистър на гр. Мадрид се установява, че са „изпълнени формалните нормативни предпоставки за регистрацията“ на Христо Атанасов Костов като кандидат за член на Европейския парламент от Република България.

Обстоятелството, че лицето има удостоверение за регистрация в общински регистър в Мадрид, издадено в съответствие с разпоредбите на чл. 16 от Закон 7/1985 г. от 2 април, регулиращ основите на местния режим, т.е. в Кралство Испания, е ирелевантно и неприложимо за режима на адресна регистрация в България, който е уреден в ЗГР, поради което Централната избирателна комисия е депозирала във Върховен административен съд молба за отмяна на влязло в сила решение на 22.05.2024 г., по която няма произнасяне от ВАС до настоящия момент. 

Предвид изложеното в изпълнение на Решение № 5854 от 14.05.2024 г. по адм. д. № 4863/2024 г. на Върховен административен съд, Четвърто отделение и на основание чл. 57, ал. 1, т. 12 във връзка с чл. 365, ал. 1 и 2 от Изборния кодекс Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА Христо Атанасов Костов, ЕГН …, под № 3 в кандидатската листа на коалиция „СИНЯ БЪЛГАРИЯ“ с кандидати за членове на Европейския парламент от Република България на 9 юни 2024 г.

На регистрирания кандидат да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

 

                                                 ПРЕДСЕДАТЕЛ:

                                                                               Камелия Нейкова

 

                                                 СЕКРЕТАР:

                                                                               Севинч Солакова

ДД/МБ

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:41 на 21.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация