Областен информационен център Добрич – Прессъобщение

site.btaОИЦ Добрич: Втори прием на проекти по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

ОИЦ Добрич: Втори прием на проекти по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“
ОИЦ Добрич: Втори прием на проекти по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“

До 25 септември 2024 г. общини; държавни, общински, частни детски градини и училища; и юридически лица с нестопанска цел за осъществяване на дейност в обществена полза могат да кандидатстват по процедура „Утвърждаване на интеркултурното образование чрез култура, наука и спорт“ на Програма „Образование“ 2021-2027 г. 

Процедурата е насочени към подобряване на интеркултурната комуникация за учене в мултикултурна образователна среда и насърчаване на ефективни мултикултурни общности в образователни институции.  Тя се реализира с финансовата подкрепа на  Европейския социален фонд плюс.

Проектите задължително се изпълняват в партньорство. Във всяко проектно предложение трябва да участва поне една детска градина/училище с висока концентрация на деца/ученици от уязвими групи (група 4 и група 5 от Приложение 6а на Наредба за финансиране на институциите в предучилищното и училищното образование) и поне една детска градина/училище с по-ниска концентрация (1-3 група от Приложение 6а на Наредбата) или без такава концентрация. Допустими партньори са общини; детски градини и училища; ЮЛНЦ в обществена полза; центрове за подкрепа за личностно развитие; читалища; Национален дворец на децата – София и Национален музей на образованието – Габрово. 

Дейностите, които ще получат подкрепа са за работа с деца и ученици за осъществяване на интеркултурно образование; обучения на педагогическите специалисти за демократичната култура в рамките на интеркултурно образование в мултикултурна среда; интензивна работа за изграждане на общност от активни родители; и информационни кампании срещу дискриминацията.

Финансовата помощ по процедурата е от 100 000 лв. до 500 000 лв., като от кандидатите и партньорите не се изисква съфинансиране.

Крайният срок на кандидатстване е до 23:59 ч., на 25.09.2024 г. Проектните предложения се подават по електронен път чрез попълване на уеб базиран формуляр за кандидатстване, с използването на квалифициран електронен подпис (КЕП), чрез модула „Е-кандидатстване“ в ИСУН 2020 на следния интернет адрес: https://eumis2020.government.bg

Пълният комплект насоки за кандидатстване е публикуван на следните интернет адреси: https://eumis2020.government.bg, http://opnoir.bg и www.eufunds.bg.  Кандидатите могат да искат разяснения във връзка с Условията за кандидатстване в срок до три седмици преди изтичането на срока за кандидатстване, чрез ИСУН 2020 ( https://eumis2020.government.bg ), модул „Разяснения по процедурата. 

Всички заинтересовани страни могат да се запознаят с презентациите от онлайн представянето на процедурата, публикувани на следните линкове: https://cuts.top/GWB1 или на https://cuts.top/EWOE

Екипът на Областен информационен център-Добрич е на разположение за предоставяне на допълнителна безплатна информация на място в офиса (в сградата на Община град Добрич, ет.1, стая 114), на тел. 058 602-758, електронна поща oic_dobrich@abv.bg и на страницата на центъра във Фейсбук.

В помощ на кандидатите, експертите от центъра са подготвили кратка презентация по процедурата, публикувана на следния линк: https://cuts.top/EWJr

ОИЦ – Добрич  е част от мрежата от 27 информационни центрове за популяризиране на Кохезионната политика на Европейския съюз, създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Добро управление", съфинансирана от Европейския съюз, чрез Европейския социален фонд.  

 

 

 

 

 

 

 

 

news.modal.header

news.modal.text

Към 16:35 на 21.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация