Централна избирателна комисия

site.btaЦентрална избирателна комисия – Решение № 3362-ЕП/НС

Централна избирателна комисия – Решение № 3362-ЕП/НС
Централна избирателна комисия – Решение № 3362-ЕП/НС

Р Е Ш Е Н И Е

№ 3362-ЕП/НС

София, 25 май 2024 г.

 

ОТНОСНО: регистрация на наблюдатели от сдружение „АД УНИТАТЕМ“ за участие в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

 

Постъпило е заявление с вх. № 5-5 от 23.05.2024 г. от сдружение „АД УНИТАТЕМ“, представлявано от Лилия Димитрова Ангелова – Несторова чрез Г. Г. М., регистрирано с Решение № 3313-ЕП/НС от 16 май 2024 г. на ЦИК за участие с наблюдатели в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г.

Към заявлението са приложени:

- декларация по образец (Приложение № 73-ЕП/НС от изборните книжа) – 1 (един) бр.;

- списък с имената и единния граждански номер на изрично упълномощеното от сдружението лице, което да бъде регистрирано като наблюдател за страната в изборите за членове на Европейския парламент от Република България и за народни представители на 9 юни 2024 г., списъкът е представен на хартиен носител и в електронен вид на технически носител в excel формат.

Централната избирателна комисия приема, че е спазено изискването на т. 3.1. от раздел І на Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г.

От извършената проверка на лицето, предложено да бъде регистрирано като наблюдател от сдружението, се установява, че към датата на регистрацията лицето отговаря на изискванията на Изборния кодекс.

Като взе предвид, че са представени всички изискуеми документи, както и резултата от проверката, на основание чл. 57, ал. 1, т. 14, чл. 112, ал. 1, т. 1, ал. 2 – 4, ал. 7 и 8, чл. 115 от Изборния кодекс и Решение № 3083-ЕП/НС от 17 април 2024 г. Централната избирателна комисия

 

Р Е Ш И:

 

РЕГИСТРИРА като наблюдател за страната 1 (един) упълномощен представител на сдружение „АД УНИТАТЕМ“, както следва:

 

Име, презиме, фамилия

ЕГН

1.       

Венислава Иванова Тодорова

 

Регистрираният наблюдател да се впише в публичния регистър.

На регистрираният наблюдател да се издаде удостоверение.

Решението подлежи на обжалване пред Върховния административен съд чрез Централната избирателна комисия в тридневен срок от обявяването му.

 

ПРЕДСЕДАТЕЛ: Камелия Нейкова

ЗАМ.-ПРЕДСЕДАТЕЛ: Емил Войнов

ЛГ/ЕИ

news.modal.header

news.modal.text

Към 21:43 на 23.06.2024 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация